,,Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău”

 

 IUBIRE, CREDINȚĂ, SMERENIE, DISPONIBILITATE , HAR , toate se cuprind în acest FIAT! al Preacuratei Mame Cerești, toate ni le dorim împlinite în fiecare din noi, copiii Ei, marianiștii.

Acum, în sărbătoarea BUNEIVESTIRI din 25 martie, 2023, ne-am reînnoit promisiunile față de Preacurata Fecioară Maria ca, împreună cu Ea,  să putem să slujim Sfintei Treimi, ajutând și ajutându-ne spre MÂNTUIRE.

Aniversăm 110 ani, la sfârșitul  lui 2023, de la înființarea Reuniunii mariane în Eparhia de Oradea și 30 de ani de la reînființare după punerea în drepturi a Bisericii noastre martire. Acum 30 de ani, mare a fost bucuria reîntoarcerii în Asociația Reuniunii Mariane a celor ce au fost membri înainte de 1948 și a celor tineri, dornici de a se oferi Preacuratei spre slujire. Sărbătoarea zilei vorbea de la sine. A fost și continuă să fie pentru noi, marianiștii, o BUNĂVESTIRE.

Evenimentul evocat a avut loc în Capela improvizată a ,, Liceului Greco- Catolic”  a Catedralei ,,Sfântul Nicolae”(neretrocedată la acea dată), prin binecuvântarea P.S.S. Vasile Hossu, ajutat de Pr. Paroh Nicolae Marian, de Pr. Iosif Balint și de marianistele și marianiștii de de dinaintea anului  1948. Preasfințitul Vasile Hossu a stabilit ca Reuniunea ,,Neprihănita zămislire ” a Parohiei 1 Oradea să aibă ca Patroană cerească pe Sf. Fecioară Maria și Patroni spirituali pe Episcopii Martiri ai Eparhiei de Oradea, I.P.S. Valeriu Traian Frențiu și P.S.S. Ioan Suciu. În primul comitet au fost aleși  d-na prof. Otilia Bălaș, președintă, Maria Tăutu, prof. Ligia Domuța și Iuliana Seica, vicepreședinte, Maria Hetco și  Leontina Pop, secretare. P.S.S. Vasile a fost spiritualul Reuniunii și cu blândețea și bunătatea sa binecunoscute, învăța marianiștii cum să-L iubească pe Isus, pe Preacurata și Biserica.

La fel se întâmplă și acum, după 30 de ani. Avem aceeași Patroni spirituali, aceleași obiective îmbogățite cu cerințele vieții  de azi, același tip de prezență blândă, plină de bunătate și sprijinul P.S.S Virgil Bercea. Avem alături, fiecare Reuniune Mariană, preoți spirituali.

Marianiștii de azi? Suntem. Încă suntem. Nu atât de mulți ca cei de dinainte de 1948 când erau 500 de Reuniuni Mariane cu peste 30.000 membri , dar încă prezenți, încercând  să rămânem ai Preacuratei, luptând alături de ea cu provocările tot mai mari și mai grele ale acestei lumi. Folosim armele Iubirii, Rugăciunii, Slujirii Bisericii și aproapelui aflat în dificultate, prin exemplu personal, prin folosirea cât mai bună a talanților fiindcă doar astfel putem aduce victoria ADEVĂRULUI , a BINELUI.

Aniversarea, plină de bucurie s-a ținut la Sanctuarul Eparhial Mănăstirea ,,Maica Domnului” din Oradea, unde ne-am reunit marianiștii orădeni și cei din Eparhie care ne-au onorat  invitația. Multe parohii au celebrat cu fast evenimentul acasă. Le mulțumim tuturor.

Rugăciunea Rozariului ne-a pregătit pentru Sfânta Liturghie Arhierească  unde alături de Preasfințitul nostru Virgil au concelebrat diaconul Grațian Guiaș, gazda noastră Pr. Paroh Iulian Robu, Pr. Spiritual eparhial Traian Dobrată, Pr. Mirel Demian și Pr. calugăr franciscan Gabriel Pal.

În cuvântul de învățătură P.S. Virgil  ne-a cerut să medităm la atitudinea  Preacuratei în momentul Bunei Vestiri, la atitudinea celor din vremea desfințării Bisericii noastre, la atitudinea noastră a celor din biserică azi, și a celor atât de mulți care nu sunt acum în biserici.

,Mare lucru să avrem coloană vertebrală, să mergem înainte. Gândiți-vă la preoții și credincioșii noștri. Unii cu lumea, rușinându-se de a mărturisi, alții au murit în închisori și ne-au născut pe noi. Origene spunea : ,,Sângele martirilor, sămânța creștinilor.” Suntem vlăstarele lor.   

Atitudini actuale… mulți ,,politically correct” nu-L mărturisesc pe Dumnezeu. Adesea ne rușinăm de Domnul. Câți avem curajul să fim în biserică, să fim credincioși? Nu contează cultul. În viața nostră este Domnul? Dumneavoastră din Reuniunea Mariană aveți curajul să spuneți: Da , Doamne, fie mie după cuvântul tău ?  Acesta sunt, așa sunt, așa merg înainte. Cu Domnul și niciodată fără El. Maria, așa tânără, a reușit să meargă înainte cu demnitate. Maica Domnului e modelul demnității, a libertății a frumuseții femeii.”

A urmat firesc răspunsul: momentul reînnoirii promisiunilor marianiștilor, moment la care toți cei aflați în biserică au fost invitați de P.S. Virgil să participe, ridicându-se în picioare, toți fiind ,,copiii Mariei”. Moment emoționant, binecuvântat.

Cu Isus în inimă, împărtășiți, la sfârșitul Sf. Liturghii ne-am bucurat de  trei scurte alocuțiuni legate de Aniversare prezentate de trei marianiști dragi, exemple de marianiști.  Scurte, dar emoționante și edificatoare.

Dl. Ioan Dărăbăneanu de la Beiuș ne-a vorbit de cele trei aspecte de luat acum, la sărbătorire, în considerare: celebrarea izbânzii Reuniunii Mariane, constatarea a ceea ce s-a întâmplat în trecut, învățămintele și firesc, aspirațiile pentru viitor. Apreciind buna relație dintre R.M. Oradea și Beiuș, evocarea D-nei Otilia Bălaș de duioasă amintire, care a început ca marianistă la Beiuș și a continuat la Oradea conducând R.M. până la sfârșit, după o succintă prezentare a celor mai reușite activități marianiste, exercițiiile spirituale din protopopiatul de Beiuș, dl. Dărăbăneanu ne-a propus să încercăm să creionăm ,,portretul marianistuluicel din biserică și cel din viața privată. O provocare pentru fiecare dintre noi.

Doamna Victoria Negrea, vicepreședintă eparhială care, așa cum a mărturisit, a fost de la început cu Preacurata în Reuniunea Mariană, mărturisind-O și alături de cei vârstnici în asociația ,,Viața Ascendentă” pe care o conduce, și la Cercetași, tot de la început, cântându-i împreună cu ei ,,Doamna noastră, Regina Cercetașilor”. Azi, d-na Negrea ne-a mărturisit ce Îi spune Mamei cerești: ,,Trăiesc și mărturisesc Iubirea TA, Sfântă Fecioară!  Miracolul:Trăiesc prin iubirea celui de lângă mine. ”

Doamna Florica Pop, președinta Reuniunii Mariane,, Bunavestire” din Șimleu Silvaniei, sărbătorita marianistă a zilei,  nu doar fiindcă s-a născut de Bunavestire, ci mai ales că reușește să-i slujească Preacuratei  împreună cu o ,,gardă de onoare ” de 60 de luptători spirituali aflați pe câmpul de luptă a sociețății de azi. ,,Câmpul acesta se tot extinde și lucrătorii sunt puțini. Marianiștii trebuie să pătrundă echipați, bine înarmați doarece armele satanice s-au înmulțit și perfecționat și le putem dezamorsa cu ale noastre simple dar puternice: rugăciunea, postul, caritatea, apostolatul, ascultarea Cuvântului lui Dumnezei, iubirea de frați, ascultarea de preoți, toate pașnice, toate ale IUBIRII.

 Doamna președintă Florica Pop conduce un grup de oameni frumoși, luminoși care ne-au impresionat pe toți prin simpla prezență. Este firesc deoarece împlinesc zi de zi un program spiritual bogat, model pentru noi toți marianiștii eparhiei.,,Rugăciunea este respirația vieții creștine și  izvorul misiunii. În Reuniunea noastră am experimentat atotputernicia rugăciunii care ni L-a adus pe Dumnezeu în toate situațiile vieții.” D-na Pop a continuat cu programul concret, consecvent pe care acestă Reuniune ,,Bunavestire” îl împlinește de la înființare până acum.

Presfințitul Virgil ne-a felicitat pe toți urându-ne misiune rodnică, binecuvântându-ne și menționând ca toți merităm să fim premiați,… și am fost, primind broșura Aniversării( realizată de M.M.Filimon, Pr. Marius Obreja, spiritual al R.M. ,,Regina Păcii” și d-na Laura Ologu) și cartea ,,Marea Promisiune”, devoțiune la Preasfânta Inimă a lui Isus( donația marianistei A.M.) Au fost totuși înmânate câteva premii simbolice, Rozarii și cărți, pregătite cu drag de Comitetul Eparhial, celor mai vârstnici și merituoși, și speranțelor, copiii, cât și celor care ne-au ajutat mereu în organizarea evenimentelor mariane, d-na Laura Ologu, de la Biroul Pastoral și Dl. Eugen Ivuț . Mulțumim!

Agapa frățească, participarea la Marșul Pentru Viață și la Rugăciunea Actistul Maicii Domnului în catedrala Sf. Nicolae, Oradea, a încheiat această minunată sărbătoare mariană.

Tuturor le mulțumim și le dorim har mult, binecuvântări si ocrotitrea Preacuratei Fecioare Maria care, în cel mai recent mesaj de la Medugorje din chiar ziua Buneivestiri, 2023, ne spune scurt și imperios:

,,Dragi copii, Fie ca acest timp să fie un timp de rugăciune pentru voi!”

 Cu blândul Isus să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!

                                                                                                                              Prof. Maria- Mirela Filimon

                                                                                                                               Președinta Reuniunii Mariane