Marți, 21 martie 2023, cu ocazia Zilei Internaționale a Pădurilor, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, în colaborare cu Ocolul Silvic „Sfânta Maria” Oradea, a organizat o conferință pe tema silviculturii, care a reunit, în Aula Magna a Seminarului greco-catolic din Oradea, o serie de specialiști, administratori de păduri, universitari și cercetători.

Cei zece specialişti invitaţi care și-au susținut lucrările au fost:

 

 • Dr. ing. Enescu MihaiAsociaţia EcoAsist, Bucureşti;
 •  Prof. univ. dr. ing. Laura Bouriaud, Facultatea de Silvicultură, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava;
 • Prof. univ. dr. ing. Bogdan Popa, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Universitatea Transilvania din Brașov;
 • Prof. univ. dr. ing. Adrian Timofte, Facultatea de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea;
 • Dr. ing. Budău Ruben, Facultatea de Protecţia Mediului, Universitatea din Oradea;
 • Drd. ing. Mihai Gășpărel, Garda Forestieră Suceava;
 • Ing. Ramona Moisesc, S.C. Tornator Romania S.R.L.;
 • Ing. Horia Dărăștean, Garda Forestieră Oradea;
 • IngSuciu Teodor Ioan, Direcția Silvică Bihor;
 • Ing. Sergiu Florea, Forest Design Brașov;
 • Ing. Paul Daniel Dima, Porini Log Oy Finlanda.

După cuvântul de început al Presfinției Sale Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea și gazda conferinței, în care a subliniat importanța bunei gestionări a creației lui Dumnezeu, evitarea distrugerii care aduce tulburare și suferință și atenția sporită pe care trebuie să o avem față de pădure care este o manifestare a frumosului iar frumosul înnobilează, a luat cuvântul Preasfinția Sa László Böcskei, episcop romano-catolic de Oradea și Ing. Jenő Ferkő, șeful Ocolului Silvic Sfânta Maria.

În continuare, au avut loc cele zece conferințe, moderatorul întâlnirii fiind Dr. ing. Mihai Enescu, de la Asociaţia EcoAsist, Bucureşti. Conținutul lucrărilor le veți putea găsi, în josul paginii, în format pdf.

În viitor, organizatorii doresc ca acest eveniment să devină o tradiție anuală, cu participanți și din alte țări, având deja confirmări de participare a unor reprezentanți din șapte țări.

Le mulțumim tuturor și îl rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze munca și străduințele lor!

Biroul de Presă

1. Teodor Suciu

2. Ruben Budau

3. Mihai Gasparel

4. Paul Dima

5. Laura Bouriaud

6. Bogdan Popa

7. Sergiu Florea

8. Horia Darastean

9. Adrian Timofte

10. Ramona Moisesc