,,Împărăția lui Dumnezeu este o aventură de trăit cu alții în echipă, în Biserică, în culorile Evangheliei”

,,Dacă cineva dintre necredincioşi vă cheamă pe voi la masă şi voiţi să vă duceţi, mâncaţi orice vă este pus înainte, fără să întrebaţi nimic pentru conştiinţă”

,,Nu fiţi piatră de poticnire”

,,Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc”

,,Libertatea este un privilegiu, dar iubirea este un principiu absolut, așadar libertatea înseamnă să renunți la lucruri care sunt juste, dar sunt în defavoarea aproapelui!”

,,Schimbați-i pe ceilalți prin atitudinea și comportamentul vostru!”

,,Iubirea este fericirea din ochii celui de lângă mine, -fericit să mă facă fericit-”

 

Asociţia Viaţa Ascendentă şi-a reluat ieri întâlnirile obişnuite, care de regulă se desfăşoară în fiecare primă zi de joi a fiecărei luni, începând cu ora 16.00, într-o sală de clasă a Liceului Greco-Catolic ,,Iuliu Maniu”. Având în vedere data din calendar, fiind vorba de o perioadă în care doamnele şi domnişoarele sunt sărbătorite, a fost un prilej de a da şi un caracter festiv întâlnirii. Întâmplător sau nu, au fost prezente de această dată doar doamne, alături de care a fost Părintele care susţine cu mult drag şi atenţie asociaţia, respectiv îndrumătorul spiritual al acesteia, Ovidiu Duma.

Doamna președinte Victoria Negrea, adevărata mămică a acestui grup de seniori ai Bisericii noastre (,,aici mă simt ca și în familie”), a rostit un cuvânt de început, prezentând ultima broşură tematică specifică asociației, noile teme și  materialele primite de la Comitetul Internațional VMI, respectiv  ,,Vie Montante Internaţionale” al Asociației la care VAR este afiliată. Aceste foruri, active în sfera apostolatului laicilor,  propun într-o concepţie creştină teme provocatoare de lucru pentru fiecare an, legate de  împărtăşirea frăţească a sensului vieţii. ,,Tema este interesantă și actuală: Vie Împărăția Ta… Ca să lumineze și să ne schimbe viața!”

A fost amintită Întâlnirea Internațională VMI de la Madrid din acest an, eveniment care se organizează o dată la patru ani, tema fiind ,,Să renaştem”.

De-asemenea, au fost enumerate întrebările care, în continuare, le-au provocat pe participante să își exprime părerea.

Fiindcă orice întâlnire se desfășoară în lumina Cuvântului, Părintele paroh Ovidiu Duma a rostit un cuvânt de învățătură pornind de la  Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 10 și a descris într-o altă lumină libertatea noastră vis-a-vis de a celorlalți. ,,Din prea multă libertate, unii au devenit sclavii unui mod de viață, uitând de reperele morale. Dacă renunți la libertatea ta și îl ajuți pe aproapele la libertatea lui, îl ajuți să crească, adaptându-te situației lui. Schimbați-i pe ceilalți prin atitudinea și comportamentul vostru! În istorie s-au făcut destule erori în ideea de egalitate, astfel din cauza ideii de libertate, mulți oameni au fost întemnițați. În exercitarea libertății proprii, să ținem cont dacă libertatea noastră îl ajută pe fratele nostru să  crească. Ce este iubirea? Este un sacrificiu, fiindcă cel ce iubește ar trebui să treacă pe un plan secundar, slujind necondiționat, iubirea este fericirea din ochii celui de lângă mine, -fericit să mă facă fericit-.”

Părintele a mai explicat atitudinea potrivită, dar și erorile ori riscul de a-l  sminti pe aproapele, referitor la post. ,,Degeaba stomacul tău postește, dacă gura ta mușcă din aproapele”.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă, unde cei prezenți s-au delectat cu o mulțime de preparate tradiționale şi inedite, gustoase și atrăgătoare, pregătite cu mult drag și pricepere de către participante.

Laura Ologu

Biroul Pastoral