O veghe de rugăciune în Piața San Pietro pe 30 septembrie 2023 pentru a-i încredința lui Dumnezeu lucrările adunării sinodale din octombrie. Inițiativa papei Francisc a fost prezentată pe larg luni, 23 ianuarie a.c., la Sala de presă a Sfântului Scaun. Programul de rugăciune și participare este pregătit de Comunitatea din Taizé sub genericul ”Together – Adunarea Poporului lui Dumnezeu”.
23 ianuarie 2023 – Vatican News. A avut loc luni 23 ianuarie 2023, la Roma, o conferință de presă de prezentare a Veghii ecumenice de rugăciune și a inițiativei ”Together – Adunarea Poporului lui Dumnezeu” programate să se desfășoare la sfârșitul lunii septembrie în contextul adunării sinodale din luna octombrie.

Convocată de papa Francisc cu o desfășurare multianuală, cea de-a XVI-a adunare generală a Sinodului episcopilor are două sesiuni finale – una în perioada 4-29 octombrie a.c., iar cealaltă în octombrie 2024 – și o unică temă generală: ”Pentru o Biserică sinodală – comuniune, participare și misiune”.

Veghea ecumenică de rugăciune a fost anunțată de papa Francisc la rugăciunea ”Îngerul Domnului” din 15 ianuarie a.c., precizând că inițiativa spirituală urmează să se desfășoare sâmbătă, 30 septembrie a.c. în Piața Sfântul Petru pentru a-i încredința lui Dumnezeu lucrările celei de-a XVI-a adunări generale ordinare a Sinodului episcopilor. ”Încă de pe acum”, spunea atunci papa Francisc, ”invit frații și surorile din toate confesiunile creștine să participe la această adunare a poporului lui Dumnezeu”. Sfântul Părinte a cerut  Comunității din Taizé disponibilitatea de a organiza un program special de rugăciune și participare la Veghea de rugăciune din Piața Sfântul Petru. ”Să-i mulțumim Domnului care, cu credință și răbdare, își călăuzește poporul spre comuniunea deplină și să cerem Duhului Sfânt să ne lumineze și să ne susțină cu darurile sale” – a mai spus atunci pontiful, subliniind că există o strânsă legătură între calea către unitatea creștină și parcursul de convertire sinodală a Bisericii.

La conferința de presă de luni au luat parte cardinalul Jean-Claude Hollerich, S.I., arhiepiscop de Luxembourg și raportor general al celei de-a XVI-a adunări generale a Sinodului episcopilor; Fratele Alois, priorul Comunității din Taizé; arhiepiscopul anglican Ian Ernest, reprezentant personal al arhiepiscopului de Canterbury pe lângă Sfântul Scaun și director al Centrului Anglican din Roma; în fine, arhiepiscopul Khajag Barsamian, din cadrul Catolicosatului de Etchmiadzin, reprezentant al Bisericii apostolice armene (ortodoxe) pe lângă Sfântul Scaun.

Potrivit vorbitorilor de la conferința de presă, Veghea ecumenică de rugăciune din 30 septembrie a.c. va fi prezidată de papa Francisc în Piața Sfântul Petru și se încadrează în orizontul unei ample inițiative ecumenice promovată de Comunitatea din Taizé în colaborare cu Dieceza Romei, Secretariatul general al Sinodului episcopilor, Departamentul pentru promovarea unității creștinilor, Departamentul pentru laici, familie și viață, împreună cu numeroase alte Biserici și asociații ecleziale și ecumenice.

Sursa: vaticannews.va