Reuniunea Mariană ,, Neprihănita Zămislire, Oradea -Promisiuni la început de an

 

Împreună cu Preasfințitul Virgil Bercea și Pr. paroh Ovidiu Duma și mesajul Pr. spiritual, Traian Dobrată, marianiștii întruniți în Catedrala ,,Sfântul Nicolae”, sâmbătă 14 ianuarie și-au definit parcursul alături de Preacurata Mamă Maria pentru noul an calendaristic, încercând să cuprindă în promisiunile din septembrie( începutul anului bisericesc) esența trăirii în această Asociație a Bisericii  noastre.

Împreună este cuvântul care definește acest parcurs. Fiecare în parte și împreună încercăm să învățăm trăirea în Cristos cu ajutorul Mariei.

Este momentul, acum, la început de an, să stăm în liniște cu noi înșine, și împreună, să ne adunăm gândurile, dorințele, puterile, să ne întărim voința pentru a trăi frumos, curat, în continuare. Este un dar această șansă de a ne continua parcursul vieții,  de a ne reînnoi. Mulțumim !

Mulțumim pentru dar, mulțumim pentru părinți. Indiferent de vârstă, chiar dacă părinții trupești nu mai sunt pe pământ,  noi suntem copii și Preacurata Fecioară Maria nu încetează să ne numească astfel, în fiecare mesaj și mai presus de toate să ne fie MAMĂ, să ne amintească că avem un TATĂ care ne-a creat și ne vrea în veșnicie cu EL. De ani buni, în  fiecare zi de Crăciun, la Medugorje, ne reamintește, purtându-l pe Isus în brațe, că EA ne-a înrudit cu Dumnezeu. Suntem o familie. Avem drepturi și îndatoriri, avem fiecare un rol și avem posibilitatea de a împlini, de a contribui la belșugul familiei noastre pentru a ne fi bine, fiecare după darul și truda sa, după bunăvoirea sa.

,,Dragi copii, astăzi vi-L aduc pe Fiul meu Isus ca să fiți pacea SA și oglindirea seninătății și bucuriei Cerului. Rugați-vă, copilașilor, ca să fiți deschiși pentru a primi pacea, deoarece multe inimi sunt închise la chemarea luminii care schimbă inimile. Eu sunt cu voi și mă rog pentru voi ca să vă deschideți și să-L primiți pe Regele Păcii, care vă umple inimile cu căldură și binecuvântare. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”(Mesajul din 25 dec. 2022)

O mamă iubește. Neconndiționat. O mamă veghează neîncetat la binele copiilor trudind, ocrotind, sfătuind. Totul din darurile ce i-au fost încredințate și cu întreaga sa ființă. Despre Maria se spune că este capodopera lui Dumnezeu în sânul creației, cea preacurată, care a fost menită să mijlocească pentru neamul omenesc la Sfânta Treime. Virtuțile Ei  sunt sfatul cel dintâi. Așa să încercăm să fim. Copii care să-i semene Mamei. Frumoși de buni , de-am fi, fiecare moment al vieții ne-ar fi spre fericirea pentru care am fost zidiți. Mesajul acestui Crăciun ne dă soluția simplă: să ne deschidem inimile la chemarea LUMINII, să ne îngăduim, noi, cei mici și mulți frați ai Domnului Luminii să-i fim Lui oglindire, înseninând, bucurând împrejurul nostru și fiind plilej de bucurie Cerului care tresaltă în cântări cu fiecare păcătos convertit, să restabilim armonia în primul rând în noi . Simplu,  deschizâdu-ne IUBIRII.

E o iarnă-primăvară, acum in ianuarie, 2023. Tentația cea mai mare, cea care ne e mereu dinspre tulburare, este să ne plângem, de toți și toate, de mersul grăbit și înnorat al ,,vremurilor”. Uneori ne îmbolnăvim chiar cu veninul nemulțumirii de sine. Soluția cea simplă a vindecării vremurilor noastre interioare și exterioare tulburate, LINIȘTIREA. PACEA lui ISUS. ASCULTAREA și URMAREA MAMEI, DESCHIDEREA INIMII și recunoașterea nobleței originii noastre. Să nu uităm mărturia vieții unui mare sfânt contemporan, Papa Ioan Paul al II-lea: ,, Iarăși mă consacru ție… maternei tale robii întru iubire: Totus Tuus! Sunt cu totul al tău ! Îți consacru întreaga Biserică, de orișiunde, până la marginile pământului! Îți consacru omenirea; îti consacru toate popoarele și toate națiunile. Îți consacru Europa și toate continentele .

Calea: Zilnica noastră consacrare la Isus prin Maria, aruncându-ne precum copilașii în brațele Mamei;  rugăciunea personală și devoțiunile : Devoțiunea primelor 9 vineri din lună,  adorând Preasfânta Inimă a Lui Isus,  reparând ofensele aduse Inimii Sale;  Devoțiunea Primelor  5 sâmbete din lună , aducând reparare Inimii Neprihănite a Fecioarei, Rugăciunea zilnică  a Sf. Rozariu în Catedrală (din care luni și miercuri transmisă  și la Radio Maria)Rozariului Viu, pentru PACE ; novene ( chiar luna viitoare , în 2 februarie, începem Novena Fecioarei de la Lourdes, pentru ajutor în suferințe); participarea la Octava de Rugăciune pentru unitatea creștinilor, și nu în ultimul rând,  participarea deasă, zilnică , dacă se poate, la Sfânta Liturgie și Adorația Euharistică.

Ne-am întărit propunerea de a continua colaborarea cu Biserica, stând la dispoziția preoților și de a fi prezenți  prin dăruirea trudei celor din jur, despresurându-ne de noi înșine, ajutând unde  este nevoie.

Orice experiență de viață, de trăire a credinței dacă poate fi spre zidirea celorlalți  e bine să fie împărtășită. Preasfințitul ne-a îndemnat s-o facem chiar în rândul ce ne vor fi mâine ziditori de credință, seminariștii.  Vom încerca și să încălzim legătura între noi, marianiștii din oraș și întreaga Eparhie, vizitându-ne, mărturisindu-ne neîmplinirile și bucuriile, împrietenindu-ne. Vom încerca să parcurgem ÎMPREUNĂ  calea într- un An Nou BINECUVÂNTAT împreună cu PREACURATA NOASTRĂ MAMĂ, MARIA !

 

                                                                                               Maria –Mirela Filimon

                                                                                            Președinta Reuniunii Mariane