FACEŢI  BINELE; CĂUTAŢI  DREPTATEA! (Isaia, 1:17)

 

Un îndemn benefic în orice context şi în orice perioadă, ne introduce în atmosfera Rugăciunii Comune din acest an şi reprezintă tema aleasă pentru 2023 de către fraţii creştini din USA.

În perioada profetului Isaia,  religia era mai  mult formală, concentrată pe ofrandele și sacrificiile Templului, astfel încât cei bogați și cei care făceau multe jertfe erau înțeleși ca fiind buni și binecuvântați de Dumnezeu.

Isaia a vorbit în acest context, încercând să trezească conștiința poporului lui Iuda la realitatea situației lor, arătând cum nedreptatea și inegalitatea au dus la fragmentare. Profetul a provocat poporul lui Dumnezeu din timpul său să înveţe să facă binele împreună, să caute dreptatea împreună.

De aceea, grupul de lucru desemnat de Consiliul Bisericilor din Minnesota a ales  versetele din primul capitol al profetului Isaia ca text central pentru Săptămâna de Rugăciune: „învățați să faceți binele; caută dreptate, mântuiește pe cel asuprit, apără pe orfan, pledează pentru văduvă” (1:17).

„Dreptatea şi unitatea îşi au originea în dragostea profundă a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi,  arată cine este Dumnezeu şi cum se aşteaptă El să fim noi, unii faţă de alţii. Angajamentul lui Dumnezeu de a crea o nouă umanitate „din tot neamul şi seminţiile şi popoarele şi limbile  (Apoc 7:9)) ne cheamă la pacea şi unitatea pe care El a dorit-o întotdeauna pentru creaţie”.

„Unitatea creştinilor trebuie să fie un semn al pregustării unităţii reconciliate a întregii creaţii, iar diviziunea creştină slăbeşte forţa acestui semn, întărind mai curând diviziunea în loc să vindece stricăciunea lumii – ceea ce reprezintă misiunea Bisericii. Dacă Bisericile îşi alătură vocile celor persecutaţi, strigătul lor de dreptate şi eliberare va fi amplificat”.

Temele abordate în fiecare an la Rugăciunea pentru Unitate sunt susţinute prin textele oferite de către un grup de responsabili creştini din diferite ţări, prin rotaţie, astfel în anul 2001 România a avut această misiune, propunând tema ,,Eu sunt calea, adevărul si viaţa”, Ioan 14,6. De asemenea, USA au mai pregătit temele pentru anii 1981: „Sunt felurite slujbe dar este un singur Duh” 1 Cor 12 și 2008: ,,Rugați-vă fără încetare” 1 Tes 5,17.

Pe de altă parte, în anul 1908 s-a celebrat pentru prima dată „Octava pentru unitatea Bisericii”, la iniţiativa reverendului anglican Paul Wattson (cunoscut şi ca Părintele Lewis Thomas Wattson ori ca ,,avocat al ecumenismului”), acesta în anul 1909 convertindu-se la catolicism.

În anul 1926 apare  Mişcarea „Credinţă şi Constituţie”, începând publicarea de „Sugestii pentru Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”.

În anul 1935 apare denumirea de „Săptămâna Universală de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”, abatele Paul Couturier fiind susţinătorul acesteia în Franţa.

În anul 1964, la Ierusalim, Papa Paul al VI-lea şi Patriarhul  Athenagora I au recitat împreună rugăciunea lui Cristos „ca toţi să fie una”, din In 17,21, iar Conciliul Vatican II emite un decret despre ecumenism, subliniind că rugăciunea este sufletul mişcării ecumenice, încurajându-se practica Săptămânii de Rugăciune Comună.

În anul 1966 ,,Comisia  pentru Credinţă şi Constituţie” a  Consiliului Ecumenic al Bisericilor şi Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor hotărăsc să pregătească împreună textele pentru Rugăciunea Comună din fiecare an, iar în anul 1968 pentru prima dată Rugăciunea pentru Unitate este celebrată pe baza textelor elaborate de această colaborare.

1968 reprezintă în acelaşi timp şi anul în care debutează reuniunile oficiale ale Rugăciunii pentru Unitate, diverse ţări începând de atunci să propună şi să elaboreze, pe rând, tema evenimentului.

În 2008 a avut loc cea de-a 100 celebrare a Rugăciunii  pentru Unitatea  Creştinilor.

Evenimentul, care se pregăteşte să înceapă în întreaga lume în luna ianuarie, va cuprine în Oradea opt seri de rugăciune în locaşurile de închinăciune ale celor opt culte participante, la care se adaugă încă o ocazie specială, aceasta fiind Seara de Rugăciune a Tinerilor, găzduită de această dată de către Biserica Reformată.

Proiectul Colectei Comune va fi în acest an în grija Bisericii Catolice, care în cadrul deschiderii evenimentului din ziua de duminică 15 ianuarie 2023, începând cu ora 17.00, va comunica destinaţia sumei care se va  aduna.

Începând din acest an, s-a convenit ca în toate zilele evenimentului să fie rostită Rugăciunea Tatăl Nostru, inclusiv în limba ebraică, pe lângă limba română și limba maghiară.

Repartizarea cultelor în funcţie de calendarul de desfăşurare, programul şi adresele locaşurilor de cult care vor găzdui evenimentul se pot găsi pe afiş, pe site ori în presa locală.

„Să Îl slujim şi iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru, slujindu-ne şi iubindu-ne unii pe alţii în unitate”.

„Aceste rugăciuni şi întâlniri ale inimii au puterea de a ne transforma – individual şi colectiv. Să fim deschişi la prezenţa lui Dumnezeu în toate întâlnirile noastre pe măsură ce căutăm să ne transformăm”.

„Să ne angajăm împreună în lupta pentru dreptate în societatea noastră!”

„Toţi  aparţinem lui Cristos!”

Laura Ologu

Biroul Pastoral