În perioada 7-9 octombrie 2022, la Mănăstirea Carmelitanilor Desculţi de la Ciofliceni, a avut loc Întâlnirea de lucru a responsabililor diecezani cu învățământul catolic şi a directorilor de şcoli/seminarii/licee teologice/colegii catolice din România.

La eveniment a fost prezent IPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, Președintele Comisiei pentru învățământ din cadrul Conferinței Episcopilor Catolici din România. Luând act de bucuriile, provocările și speranțele inspectorilor diecezani, ale directorilor de școli catolice și ale profesorilor de religie, prin celebrarea Sfintei Liturghii și prin cuvintele adresate, IPS Aurel Percă a încurajat angajarea bucuroasă în promovarea unui învățământ de calitate, inspirat din învățătura lui Isus Cristos și din tradiția învățământului catolic.

La activități au participat ca invitați reprezentanți ai Ministerului Educației (domnul Moșoiu Nicu-Romeo, consilier, domnul Vasile Timiș, inspector școlar general, doamna Horga Irina, cercetător la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, doamna Zăbavă Mihaela, consilier la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație), reprezentant al Patriarhiei Române (Părintele George Jambore, inspector patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educațional). Aceștia au transmis un mesaj de apreciere a modului în care Biserica se implică în domeniul educației.

În cadrul activităților din zilele de sâmbătă și duminică au avut loc dezbateri pe următoarele teme: Prezentarea realităților din școlile/seminariile/liceele/colegiile catolice; învățământul catolic din România: prezentare, analiză, rezultate, provocări, perspective; aspecte ale învățământului liceal românesc: Legea educației, Proiectele de legi ale educației – România educată, Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), Metodologii, planuri cadru, programe școlare, manuale școlare etc.

Acest tip de întrunire anuală pe probleme de învățământ catolic este deja o tradiție. Dacă în ultimii trei ani acestea s-au organizat în format online, în acest an bucuria a fost sporită de faptul că a fost posibilă întâlnirea cu prezența fizică. De asemenea, experiența acumulată în mulți ani de activitate de inspectorii diecezani, de directorii liceelor catolice și de profesorii de religie este acum însuflețită și de elanul proaspăt adus de cei care li s-au adăugat.

Pr. Riba Ion
Secretariatul Național al Educației Catolice (SNEC)