„În fața misterului infinitului care se înalță deasupra noastră și ne atrage, religiile ne reamintesc că suntem creaturi: nu suntem atotputernici, ci femei și bărbați în drumul nostru spre același scop ceresc.”

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 14 septembrie 2022. 

 

Cu aceste cuvinte s-a adresat papa Francisc miercuri, 14 septembrie, participanților la cel de-al VII-lea Congres al liderilor religiilor mondiale și tradiționale, cu desfășurarea în zilele de 14 și 15 septembrie, în capitala Kazahstanului, Nur-Sultan, congresul având loc în Sala de conferințe a Palatului Independenței.

În cadrul celui de-al doilea discurs din cadrul călătoriei apostolice în Kazahstan, pontiful s-a adresat liderilor religiilor mondiale și tradiționale la deschiderea Congresului, în spiritul fraternității, al întâlnirii bazată pe respect, pe onestitatea dialogului, pe colaborare și pe valoarea indispensabilă a fiecărei persoane.

”Frați și surori” – a spus pontiful – „lumea așteaptă de la noi exemplul unor suflete drepte și al unor minți limpezi, așteaptă un spirit religios autentic. A sosit momentul să ne trezim din acel fundamentalism care poluează și corodează orice crez, momentul să facem inima clară și plină de compasiune. Dar a sosit și momentul să lăsăm în cărțile de istorie discursurile care, de prea mult timp, aici și în alte părți, au inculcat suspiciune și dispreț față de religie, ca și cum aceasta ar fi un factor destabilizator al societății moderne. În aceste locuri, moștenirea ateismului de stat, impus timp de decenii, este bine cunoscută, acea mentalitate opresivă și sufocantă pentru care simpla folosire a cuvântului „religie” crea jenă. În realitate, religiile nu sunt o problemă, ci o parte a soluției pentru o conviețuire mai armonioasă. Într-adevăr, căutarea transcendenței și valoarea sacră a fraternității pot inspira și ilumina alegerile care trebuie făcute în contextul crizelor geopolitice, sociale, economice, ecologice, dar, în fond, spirituale, care traversează multe dintre instituțiile actuale, chiar și democrațiile, punând în pericol securitatea și armonia între popoare. Prin urmare, avem nevoie de religie pentru a răspunde la setea de pace a lumii și la setea de infinit care sălășluiește în inima fiecărui om.”

”De aceea” – a continuat – ”o condiție esențială pentru o dezvoltare cu adevărat umană și integrală este libertatea religioasă. Frați, surori, noi suntem ființe libere. Creatorul nostru ”s-a dat la o parte pentru noi”, și-a ”limitat”, ca să spunem așa, libertatea absolută pentru a ne face și pe noi creaturi libere. Atunci cum putem constrânge frații în numele lui?” (…) ”Libertatea religioasă” – a evidențiat Sfântul Părinte –  ”este un drept fundamental, primar și inalienabil care trebuie promovat pretutindeni și nu poate fi limitat doar la libertatea de cult. De fapt, fiecare persoană are dreptul de a mărturisi public convingerile sale: de a le propune fără a le impune vreodată. Este vorba de buna practică a proclamării, diferită de prozelitism și îndoctrinare, de care fiecare este chemat să se țină la distanță. Relegarea celui mai important crez din viață în sfera privată ar priva societatea de o imensă bogăție; Dimpotrivă, favorizarea contextelor în care diversitățile religioase, etnice și culturale conviețuiesc cu respect este cea mai bună modalitate de a pune în valoare trăsăturile specifice ale fiecăruia, de a uni ființele umane fără a le unifica, de a le promova cele mai înalte aspirații fără a le frâna elanul.”

Făcând referire la vulnerabilitatea care ne caracterizează, pe care am experimentat-o în timpul pandemiei, papa Francisc a reliefat importanța de a nu uita de vulnerabilitatea noastră, pentru a nu cădea „în falsele prezumții de omnipotență stârnite de progresele tehnice și economice, care singure nu sunt suficiente”.

”Să nu ne lăsăm prinși în lațurile profitului și ale câștigului, ca și cum acestea ar fi remediile la toate relele; să nu ne lăsăm pradă unei dezvoltări lipsită de sustenabilitate care nu respectă limitele impuse de creație; să nu ne lăsăm anesteziați de un consumism care amețește, pentru că bunurile sunt pentru om și nu omul pentru bunuri. Pe scurt, vulnerabilitatea noastră comună, care a apărut în timpul pandemiei, ar trebui să ne stimuleze să nu continuăm ca înainte, ci cu mai multă umilință și previziune” – a îndemnat Sfântul Părinte cu prilejul deschiderii celui de-al VII-lea Congres al liderilor religiilor mondiale și tradiționale.

În final, Sfântul Părinte a formulat speranța de a merge împreună înainte, ”pentru ca drumul religiilor să fie tot mai prietenos”, evitând falsele sincretisme conciliante, păstrând în schimb curajul întâlnirii fraterne.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 14 septembrie 2022.