În luna octombrie a anului trecut, odată cu deschiderea anului pastoral, a avut loc și inaugurarea parcursului Sinodal în eparhia noastră, prin Liturghia solemnă celebrată de Preasfințitul Virgil și prin transmiterea Scrisorii pastorale cu privire la parcursul sinodal. În perioada care a urmat a avut loc numirea unei echipe care să coordoneze lucrările acestui sinod în cadrul eparhiei noastre, s-a definitivat metoda de lucru și s-a elaborat Chestionarul cu întrebări propus la nivelul întregii Biserici Catolice, pe care l-am adaptat pentru Biserica noastră. Astfel, în această prima fază a Sinodului a avut loc o consultare a tuturor comunităților parohiale de pe cuprinsul eparhiei noastre, dar și a asociațiilor de tineri și adulți, a clericilor, a persoanelor consacrate și a tuturor credincioșilor. Scopul acestei etape a fost de a oferi tuturor dreptul de a-și exprima părerea prin intermediul acestui Chestionar, chiar și a celor din afara Bisericii.

A fost trimis astfel, Chestionarul cu întrebări, la care au fost invitați să răspundă împreună tinerii, adulții și persoanele în vârstă, laicii, persoanele consacrate și clericii din comunitățile noastre, dar și din Asociațiile de tineri și adulți, împreună cu toți cei care au dorit să își exprime părerea cu privire la aceste tematici. De asemenea, au avut loc o serie de întâlniri în care s-a vorbit despre însemnătatea acestui sinod, precum și despre scopul acestuia. Totodată, a fost subliniat faptul că este importantă părerea fiecăruia, insistând să primim din fiecare sector Chestionare completate, atât de reprezentanți cât și de toți cei care vor să își spună părerea. La finalul etapei de consultare Chestionarele completate au fost centralizate la nivel eparhial, unde am totalizat peste 6000 de răspunsuri primite. Ulterior, s-a încercat includerea acestor răspunsuri în cadrul Sintezei de față, care va fi transmisă mai departe Sinodului Bisericii Greco-Catolice, reprezentând contribuția Eparhiei Greco-Catolice de Oradea la Sinodul despre Sinodalitate al Bisericii Catolice.

În acest context, participarea activă, implicarea responsabilă a persoanelor care au răspuns la Chestionarul propus de Sfântul Părinte Papa Francisc în cadrul Sinodului pentru sinodalitate, seriozitatea cu care au dat dovadă că sunt preocupați de viața spirituală, de soarta propriei Biserici și sunt preocupați de transmiterea mesajului Evangheliei în lumea de azi, sunt semnul prezenței unei vieți spirituale reale în dinamismul lumii de azi, garanția că Biserica noastră are un viitor și că trăiește mesajul Evangheliei, dar mai ales dovedește că reîntoarcerea la calea sinodalității, pe care Biserica Română Unită ca entitate eclezială sui iuris o are în trecutul ei, este în spiritul evoluției organice a Trupului mistic al lui Isus Hristos.

În atașamentul de mai jos veți găsi Sinteza teologica pentru Sinod a Eparhiei Greco-Catolice de Oradea.

Sinteza Episcopia Oradea – Sinod