În ziua de 23 iunie anul curent s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Don Orione. O familie simplă, cu multe lipsuri materiale dar cu multă încredere în Domnul, a dăruit lumii, în ziua de de 23 iunie 1872, un copil care avea să devină mai târziu preotul celor săraci și marginalizați, preotul celor tineri și fără ajutor, preotul celor care sunt lipsiți de orice speranță.

Cu această frumoasă ocazie în întreaga Congregație Don Orione au avut loc numeroase evenimente și momente de rugăciune sau de reflexie, evocând pe această cale bogăția și actualitatea carismei pe care ne-a lăsat-o Don Orione. În sintonie cu aceste inițiative și Comunitatea Don Orione din Oradea a voit să celebreze jubileul nașterii patronului și fondatorului său spiritual printr-o sfântă celebrare euharistică și prin bine cunoscutele activități oratoriale cu copiii și tinerii care frecventează Liceul Don Orione și Parohia Tuturor Sfinților.

Îi mulțumim Domnului pentru darul lui Don Orione și al Congregației sale, mulțumim tuturor preoților, prietenilor și colaboratorilor noștri și îl rugăm pe Dumnezeu să ne dea harurile necesare pentru a duce mai departe, cu entuziasm, carisma lui Don Orione.

Comunitatea Don Orione

Oradea