Anul acesta se împlinesc 150 de ani de la nașterea Sfântului Alois Orione, apostol al carității, așa cum l-a numit sfântul Ioan Paul al II-lea, slujitor plin de râvnă al Evangheliei și al Bisericii, tată al săracilor și al tinerilor fără de speranță, cum a voit să îl caracterizeze papa Pius al XII-lea.

Cu această ocazie, Congregația Don Orione celebrează acest an pastoral într-o atmosferă jubiliară, de rugăciune, de gratitudine dar mai ales de intensă slujire în locurile unde Providența a voit ca să o trimită. În acest sens, pe lângă diferitele evenimente liturgice, caritative sau academice, Penitențeria Apostolică a acordat Indulgența Plenară, pentru cei vii și pentru cei răposați, începând cu data de 12 martie până în data de 29 august 2022, tuturor celor care vizitează, cu spirit de credință, o casă a preoților sau a surorilor din Congregația Don Orione și care împlinesc condițiile cerute de Biserică: celebrarea Sacramentului Reconcilierii sau al Spovezii, participarea la Sfânta Împărtășanie și rugăciunea după intențiile Sfântului Părinte Papa.

În România, Congregația Don Orione este prezentă la Iași în cadrul Seminarului Don Orione și al Comunității „Casa Speranța”, două instituții formative și caritative, la Oradea în Centrul Don Orione unde se desfășoară activități educative și pastorale în Parohia greco-catolică Toți Sfinții și Liceul Don Orione, și la București (Voluntari) unde preoții orionini îi slujesc pe cei bătrâni și pe tinerii și copiii cu dizabilități. Surorile din Congregația Don Orione, în schimb, își au reședința în Satul Nou (Bîra), județul Neamț.

Îi invităm pe toți preoții, persoanele consacrate, credincioșii, prietenii și colaboratorii noștri să primească și să se bucure de acest dar pe care Biserica, prin bunăvoința papei Francisc, a voit să îl facă nouă tuturor pentru a celebra așa cum se cuvine jubileul nașterii lui Don Orione. Un sfânt care, atât în viață cât și după moarte, prin Congregația sa, a voit și dorește un singur lucru: să ne conducă pe toți la Cristos și să îl aducă pe Cristos în viața fiecăruia dintre noi.

Comunitatea Don Orione – Oradea

Prot. N. 1321/21/1

DECRET

Penitențeria Apostolică, pentru a sprijini creșterea în credință a credincioșilor și pentru mântuirea sufletelor, printr-un mandat special din parte Sanctității Sale în Cristos, Francisc, Papă prin mijlocirea Divinei Providențe, acceptând recenta cerere prezentată de Rev. Părinte Fabio Antonelli, procurator general al Congregației Mica Operă a Divinei Providențe, cu ocazia solemnelor celebrări în onoarea Sfântului Alois Orione, fondatorul Micii Opere, din  bogățiile cerești ale Bisericii, cu dragoste acordă Indulgența plenară din ziua de 12 martie până în ziua de 29 august 2022, după obișnuitele condiții (participarea la Sacramentul Spovezii, primirea Sfintei Împărtășanii și rugăciunea după intențiile Suveranului Pontif) tuturor credincioșilor cu adevărat căiți și reînnoiți de iubirea lui Cristos, pe care o pot aplica și pentru sufletele din purgatoriu, dacă vor vizita în pelerinaj o biserică a preoților sau a surorilor din Opera Divinei Providențe, în orice loc, și acolo vor participa cu devoțiune la celebrările jubiliare sau, cel puțin, vor rămâne pentru un timp potrivit înaintea relicvelor Sfântului Alois Orione în spirit de credință, încheind acest moment cu rugăciunea Domnească, proclamarea Crezului și cu o rugăciune la Sfânta Fecioară Maria și la Sfântul Alois Orione.

Cei bătrâni, cei bolnavi și toți cei care, din diferite motive, nu pot să iasă din casă, vor putea să primească Indulgența plenară prin decizia fermă de a se îndepărta de păcat și cu intenția de a îndeplini, atunci când le va fi cu putință, cele trei condiții obișnuite dacă, înaintea unei imagini a Sfântului Alois Orione se vor uni sufletește la celebrările jubiliare oferind rugăciuni, propriile suferințe și greutățile lor lui Dumnezeu cel milostiv.

Această Penitențerie recomandă Preoților din Mica Operă a Divinei Providențe să se dedice cu disponibilitate și generozitate celebrărilor penitențiale pentru ca accesul la iertarea divină, ce se primește prin puterea Bisericii, să fie facilitat cât mai mult cu putință prin activitățile pastorale.

Prezentul decret este valabil numai în această ocazie. Indiferent de alte dispoziții contrare.

Dat la Roma, din Sediul Penitențeriei Apostolice, în data de 24 Ianuarie, Anul Domnului 2022.

Cardinal Mauro Piacenza                                                       Krzysztof Nykiel       

Penitențier                                                                                           Regente