În anul 2022 a continuat pentru a cincea oară, ca semn al bunei colaborări între cultele şi comunităţile creştine din Oradea, Proiectul Colectei Comune, gest caritabil concret și comunitar, desfăşurat pe parcursul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor. În fiecare an, cultele participante la  Rugăciunea Comună din Oradea propun, prin rotaţie, o destinaţie a colectei. În acest an, demersul a fost în grija Bisericii Penticostale Tabor.

Ieri, 2 februarie 2022, la Biserica Tabor  s-au adunat reprezentanţii cultelor şi comunităţilor creştine din Oradea pentru deschiderea Cutiei Albe. Din partea Bisericii Greco-Catolice a participat Părintele Duma Ovidiu, paroh al Catedralei Sfântul Nicolae.

După deschiderea Cutiei Albe și numărarea banilor, a rezultat suma de 7752 lei. Biserica Tabor a ales ca  suma de bani să fie direcţionată spre proiectul ,,Azi dăruim noi”, prin care se ajută cu o masă caldă  persoanele nevoiaşe, în special cele fără adăpost.

Cei prezenți s-au rugat pentru aceia care au dorit să-și ajute semenii, donând pentru acest demers de-a lungul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, dar și pentru beneficiarii colectei, încât aceștia să-l caute  pe Bunul Dumnezeu în viața lor.

Prin tragere la sorți, s-a stabilit ca pentru anul 2023 Biserica Romano-Catolică să fie cea care va propune destinația fondurilor adunate prin colectă comună în cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.

La încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru acest timp de har, de binecuvântări și îl rugăm să ne ajute pe toți să putem împlini voia Sa. Le mulțumim tuturor participanţilor şi tuturor  reprezentanților cultelor din Oradea pentru implicarea și dăruirea lor.

Adăug la încheiere o frumoasă și grăitoare îmbinare a câtorva mesaje din partea fiecărui cult participant la evenimentul din ianuarie 2022, de natură a ne încuraja și a ne mobiliza pe toți în misiunea pe care fiecare a primit-o de la Domnul în viața sa:

,,Ar fi bine să continuăm să ne rugăm pentru unitatea noastră în Cristos Domnul, pentru ca această rugăciune să fie generică și continuă”, ,,dar să facem la concret şi paşi de apropiere, de atenţie faţă de ceilalţi” , ,,având siguranța că  Lumina blândă a lui Dumnezeu risipește întunericul diviziunilor.”

,,Cu siguranță nu va fi ușor, fiindcă  în viaţa de zi cu zi va trebui să luăm crucea iubirii semenilor pe umeri”,  ,,dar  împreună vom putea să dăm o mărturie mai evidentă şi mai credibilă  lumii, să facem cerul lumii mai senin, încât oamenii să-L recunoască pe Creator, Stăpân al lumii întregi. ”

,,Ne închinăm şi noi, oare, la nivel de cult, confesiune, dar mai ales la nivel personal,  într-adevăr Regelui Evreilor, ca toţi să fim parte din Împărăţia Sa, încă de acum? ”

,,Putem calcula trecutul nostru în miliarde de ani și avem speranță pentru multe milioane de ani înainte, dar smerenia ne avertizează să nu încercăm să punem cunoștințele noastre imperfecte deasupra lumii lui Dumnezeu.” ,,Sunt căi și din stânga și din dreapta, dar, de fapt, scopul este unul, este Dumnezeul nostru…”

Soluția? ,,Doar prăbuşindu-ne de pe înălţimile închipuite ale egoului nostru, putem să ne ridicăm cu adevărat, putem fi un singur glas în mărturisirea lui Dumnezeu, cel iubitor de oameni.”

,,Tu nu uita să luminezi, ai grijă cum vorbeşti, ai grijă la atitudinea ta. Un zâmbet poate face diferența.” ,, Să facem cât mai mult loc lui Isus în vieţile noastre, în agenda noastră, în timpul nostru, în pasiunea noastră.”

,,Să nu uităm, dragilor, că în nopţile cele mai întunecate ale vieţii noastre, o stea străluceşte pentru fiecare dintre noi, şi acea Stea este Domnul.”

Laura Ologu

Biroul Pastoral