La Beiuș, slujba ecumenică dedicată Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor a fost oficiată, și în acest an, la biserica greco-catolică „Sfinții Trei Ierarhi”, evenimentul având loc luni, 24 ianuarie.

A devenit o tradiție ca anual, în perioada 18-25 ianuarie, numeroși credincioși din întreaga lume să se roage împreună, să fructifice zilele Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor prin dialog și comuniune spirituală. Versetul „Am văzut steaua Lui la răsărit și am venit să-L adorăm” (Matei 2,2) a fost tema din acest an a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor. După cum consemnează site-ul „Vatican News”, aceasta a fost propusă de Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu și „amintește experiența magilor care, urmând steaua, au găsit Pruncul și, în el, l-au cinstit pe Regele care fusese vestit”. Parohul romano-catolic Anton Jitaru-Szel a subliniat actualitatea temei din acest an, comparând contextul intolerant în care s-a născut Iisus Hristos și realitatea de azi din Orientul Apropiat.

Contextul pandemic din acest an i-a obligat pe organizatori să limiteze numărul participanților la eveniment. Cât privește reacția clerului beiușean, la invitația părintelui Zorel Zima, protopopul greco-catolic al Beiușului, au răspuns parohii romano-catolic – Anton Jitaru-Szel și reformat – Reman Elek-Ștefan. După oficierea serviciului divin, aceștia au rostit cuvinte de învățătură, subliniind importanța rugăciunii și a solidarității în demersurile comune pentru unitatea creștinilor. Părintele protopop Zorel Zima a salutat posibilitatea unei reuniuni la biserică și nu online, ca anul trecut, ceea ce dă speranță în revenirea la normalitatea pe care încet, încet, dorim să o reclădim.

La finalul evenimentului de luni, părintele Zorel Zima, organizatorul slujbei ecumenice dedicate Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștinilor, a transmis un mesaj tuturor credincioșilor creștini:

„E o seară binecuvântată prin faptul că ne-am unit credincioși de diferite confesiuni, din partea cultelor tradiționale beiușene, pentru a ne ruga împreună. Am trăit și aici această Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor, săptămână care se trăiește pe plan mondial, între toate Bisericile.

Să primim de la Bunul Dumnezeu acele haruri prin care noi, la rândul nostru, precum pomenea și tema din acest an a rugăciunii ecumenice, să devenim niște stele care, prin bunătatea noastră, prin trăirea noastră autentic creștină, să-i îndreptăm, să-i călăuzim și pe semenii noștri spre Hristos, iar în momentul când centrul devine Hristos, inevitabil, noi, toți cei care, din diferite părți, mergem înspre El, cu acest gând, în El și prin El ne unim!”

Sursa: crisana.ro