,,Este important să ne unim în rugăciune, dar să facem la concret şi paşi de apropiere, de atenţie faţă de ceilalţi”

,,Un om bucuros nu e niciodată singur, pentru că bucuria reprezintă prezența lui Dumnezeu în om”

,,Cel mai frumos cadou pe care-l putem oferi din iubire este timpul”

,,Să ne împărtășim din potirul fericirii Lui și să fim o fericire pentru Domnul”

,,În conceptul iudaic, doar cel smerit poate să binecuvânteze”

În cea de-a patra zi a Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, a fost rândul Bisericii Betania să fie gazdă, prin domnul Pastor Florian Prodea. Cu această ocazie le mulţumim tuturor pentru prietenoasa primire şi pentru atmosfera plăcută pe care au oferit-o. ,,Aşa cum luna, neavând lumină proprie, luminează în noapte reflectând soarele, la fel şi noi să avem această strălucire, care nu este a noastră, fiindcă Dumnezeu vrea să aducă lumina în lume prin fiecare dintre noi.”

După anul trecut, când evenimentul s-a limitat la o colaborare on-line, anul acesta atât reprezentanţii cultelor din Oradea, cât şi credincioşii au fost dornici să realizeze din nou acea benefică comuniune de care au avut parte în atâtea ocazii precedente. Astfel, patru dintre cultele participante au fost reprezentate la cel mai înalt nivel, respectiv Biserica Greco-Catolică,  Biserica Romano-Catolică, Biserica Reformată şi Comunitatea Evreilor Mesianici.

Alături de Preasfinţitul Virgil Bercea a fost Părintele Vicar general Mihai Vătămănelu, care a rostit un cuvânt de salut din partea Bisericii noastre. ,,Poate ne gândim la această unitate cu mai puțină încredere, dar, să nu uităm că la Domnul totul este posibil cu încredere și speranță.”…

Predica din Biserica Betania i-a revenit Bisericii Reformate şi a fost rostită de către Preasfințitul István Csűry, care a ținut să mulțumească pentru buna găzduire. Preasfinția Sa a oferit noi interpretări ale evenimentelor și împrejurărilor legate de nașterea Domnului:

,,Mulți rămân și astăzi indiferenți la vestea sosirii Mântuitorului, alții adună cu curiozitate cercetătoare informațiile, alții, în schimb, Îl urmează cu bucurie pe Emanuel, stăpânul vieții lor, adică pe Isus Cristos.”

,,Ne adresăm nouă și vouă,  celor care se simt mici, ori care  se consideră neglijați. Reabilitarea pentru stima de sine începe atunci când auzi chemarea care te pune din nou pe picioare. ”

,,Este adevărat că Mântuitorul lumii nu se naște în mine, dar în mine trebuie să se întruchipeze tot ceea ce a adus Cristos în lume, caracterul și acțiunea omului mântuit.”

,,Betleem este locul  întâlnirii. Aici nu mai sunt oameni de felul lui Irod, poate cel mult  spioni nesemnificativi care pot provoca vești false, pot ataca onoarea celor care îl caută pe Mesia, pot pune la îndoială adevărul scrierilor sacre, dar nu pot să modifice faptele. Nu avem alt adevăr, decît că  Isus a venit pe pământ, adică în inima mea și în inima ta, așa cum a procedat cîndva în Betleem. ”

,,Putem calcula trecutul nostru în miliarde de ani și avem speranță pentru multe milioane de ani înainte, dar smerenia ne avertizează să nu încercăm să punem cunoștințele noastre imperfecte deasupra lumii lui Dumnezeu. Steaua neașteptată din univers nu este o excepție, ci un semn al lui Dumnezeu care întărește adevărul și realitatea Lui.”

,,Acesta este viitorul nostru, adică prezența neîncetată a Domnitorului nostru Etern. El este Luceafărul, care nu dispare niciodată, care însoțește neobosit pământul, și creatura de neegalat, omul, căruia i s-a dat o experiență de neegalat, aceea de a avea cunoștință despre Dumnezeul invizibil.”

,,Binecuvântat să fie fiecare frate și soră care se grăbește să ajungă în fața ieslei, binecuvântată este întâlnirea noastră în Isus Cristos ! Amin”

În această seară Biserica Tabor îşi va aştepta oaspeţii la ora 18.30.

Cei care doresc să vizioneze desfăşurarea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor în Oradea, ori doresc să vadă mesajele  reprezentanţilor cultelor şi comunităţilor creştine din oraşul nostru, au la îndemână această adresă on-line:

https://www.facebook.com/unitatea.crestinilor.oradea/

                                                                                                                                                                                                          Laura Ologu

Biroul Pastoral