Rugați-vă pentru unitate, rugați-vă pentru sinod

 

 Cu ocazia Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din 2022, cardinalul Mario Grech și cardinalul Kurt Koch îi invită pe toți creștinii să se roage pentru unitate și să continue să meargă împreună.

Într-o scrisoare comună trimisă la 28 octombrie 2021 tuturor episcopilor responsabili de ecumenism, cardinalul Koch, Președintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor și Cardinalul Grech, Secretarul general al Sinodului Episcopilor, au oferit sugestii menite să readucă în prim plan dimensiunea ecumenică a procesului sinodal în cadrul Bisericilor locale. „De fapt, atât sinodalitatea, cât și ecumenismul reprezintă moduri de mers împreună”, au scris cei doi cardinali.

Săptămâna de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor 2022 pe tema „În Răsărit I-am văzut steaua și am venit să I ne închinăm” (Matei 2:2), pregătită de Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu, ne oferă un prilej propice de a ne ruga împreună cu toți creștinii pentru ca Sinodul să se poată desfășura într-un spirit ecumenic.

Reflectând asupra temei, cei doi cardinali afirmă: „La fel ca și magii, și creștinii umblă împreună (synodos) ghidați de aceeași lumină cerească și întâlnesc același întuneric al lumii. Și ei sunt chemați să i se închine împreună lui Isus și să îl adore și să-și deschidă comorile înaintea Lui. Conștienți de nevoia noastră de a fi însoțiți de frații și surorile noastre în Hristos și de multele lor daruri, îi invităm să umble cu noi în acești doi ani și ne rugăm împreună din toată inima ca Hristos să ne aducă mai aproape de El și, în felul acesta, să ne apropie unii de alții”.

Secretariatul General al Sinodului Episcopilor și Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor sunt așadar bucuroși să propună această rugăciune inspirată din tema Săptămânii de rugăciune, rugăciune care s-ar putea adăuga la celelalte intenții propuse:

Tată ceresc,

La fel ca și Magii care au călătorit la Betleem ghidați de stea,

tot așa, cu lumina Ta cerească,

îndrumă Biserica Catolică să meargă împreună cu toți creștinii în această perioadă sinodală.

La fel cum Magii erau uniți în închinarea și adorarea lui Hristos,

apropie-ne și pe noi de Fiul tău și astfel apropie-ne unii de alții,

pentru a ne face din noi un semn al unității pe care o dorești pentru Biserica ta și pentru întreaga creație. Că tu ești sfințirea noastră și Ție mărire îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

La Sinodul pentru Sinodalitate inaugurat în mod solemn de Sfântul Părinte Papa Francisc în luna octombrie 2021, pot participa toții creștinii (atât catolici cât și cei aparținând altor confesiuni creștine), exprimându-și propria părere cu privire la problemele abordate în cadrul acestui Sinod, prin intermediul unui Chestionar pe care îl atașăm mai jos. Părerea fiecăruia contează, de aceea vă invităm să completați acest Chestionar și să ni-l trimiteți completat la adresa: sinod.sinodalitate.egco@gmail.com

Traducere și adaptare,

Răzvan Iacob VASILE

Referent eparhial pentru Sinod

Chestionar Sinod EGCO