Intrând într-o biserică, aici sau oriunde, ești copleșit de aerul de sfințenie. Și după răgazul pe care ți-l dai, prin rugăciune sau contemplare, încerci să descifrezi imaginile care, prin văz, aduc cuvântul Domnului. Cu atât mai mult când se celebrează o sărbătoare creștină, această comuniune în har face ca tot contextual vizual să fie și mai puternic.

Pornind de la aceste două elemente, cuvânt al revelației în expresie plastică, icoana și praznic, moment de înălțare și prilej ascendent de îndumnezeire și comuniune, va urma o serie de materiale care prezintă icoane, fresce, obiecte liturgice sau de mobilier din Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae din Oradea sau din Eparhia de Oradea. Este și o modalitate conștientizare a patrimoniului care ne însoțește pe acest drum al desăvârșirii.

În preajma Sărbătorilor Botezului Domnului și a Sfântului Ioan Botezătorul vom vorbi despre două icoane, încercând să le descifrăm, ghidați și însuflețiți fiind, de textul și spiritul Evangheliei. Întregul iconostas și fresca Catedralei au fost realizate de Antal Szirmay la începtul secolului al XIX-lea.

2 ”Precum este scris în Isaia, profetul:

Iată, eu trimit îngerul Meu înaintea feței tale,

Care va pregăti calea ta,

3 Glasul celui ce strigă în pustiu:

Pregătiți calea Domnului,

Drepte faceți cărările Sale,

4 A fost Ioan, cel care botează în pustiu, propovăduind un botez al convertirii spre iertarea păcatelor.

5 Și au început să iasă la el tot ținutul Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului; și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele[..]

7 Și vestea zicând: ”Vine în urma mea Cel ce este mai puternic decât mine, Căruia nu sunt vrednic să mă aplec și să-I desfac cureaua de la încălțăminte.

8 Eu v-am botezat cu apă, El vă va boteza cu Spirit Sfânt.

9 Și a fost așa: în acele zile a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat în Iordan de către Ioan.

10 Și îndată, ieșind din apă, a văzut cerurile despicându-se și Spiritul, ca un porumbel, coborând la el.

11 Și a fost un glas din ceruri: Tu ești fiul meu preaiubit, în tine mi-am găsit bucuria!

 (Ev Marcu, 1,2-11)

 

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul

Așadar, Sfântul Ioan Botezătorul predică în pustie și-i botează pe iudei și oameni ai altor popoare din Ierusalim în apa Iordanului spre pocăință și iertarea păcatelor. Poartă o îmbrăcăminte din piele de cămilă și se hrănește cu miere și lăcuste.

 În reprezentarea de pe iconostas este sfântul care pregătește calea celui ce este mai puternic decât mine, Căruia nu sunt vrednic să mă aplec și să-I desfac cureaua de la încălțăminte. Se află într-o postură plină de încredere, regală, postură care contrastează cu vestimentația sărăcăcioasă. El este și ne vorbește, cu încredere, marcând magistral locul său în istoria mântuirii. El este și face legătura între Noul și Vechiul Legământ. Și pare că toate acestea ies din icoană pentru a ne atrage în interiorul ei, în limbajul uman al pocăinței și cel divin al iertării păcatelor.

Icoana Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre Icoanele Împărătești din primul registru al iconostasului Catedralei. Acestor icoane, în forma în care se află ele astăzi, după ce au suferit posibile modificări, le putem atribui un discurs despre  neobizantinism, bazându-ne pe faptul că au un fundal decorativ, lipsit de o imagine care să conducă spre un punct de perspectivă, element specific picturii apusene post-renascentiste, cu precădere. De asemenea, modul de realizare al aurei susține argumentul de mai sus.

 

Icoana Botezului Domnului

Icoana  Botezului Domnului se află în registrul median al iconostasului, alături de celelalte icoane reprezentând Praznicele Împărătești. Este expresia plastică cuvânt-imagine care ne vorbește despre botez. Despre Botezul Domnului, înfăptuit de către profetul Ioan, fiul Elisabetei și a lui Zaharia.

În centru se află  Isus, în apa Iordanului, personajul în Lumină, dar și în simplitate și smerenie, care are trebuință să fie botezat pentru a se împlini toată dreptatea. Ioan Botezătorul, în dreapta, în dinamică, înfăptuiește botezul, cu apă, și din atitudinea lui înțelegem îndreptarea sa de a privi spre înălțime la cel care vă va boteza cu Spirit Sfânt. În partea de sus, Porumbelul (reprezentare a Spiritului Sfânt) își deschide aripile și veghează asupra întregii scene având drept fundal o zonă de lumină într-un semicerc descris de nori. Acolo se deschide cerul și se aude vocea Domnului care zice: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit. Icoana măiestrită ne însoțește.

În partea stângă, trei îngeri, ținându-și în mâini mantiile (un semn de reverență în plus), sunt corul ceresc care asistă la eveniment. Ei întregesc această sărbătoare a Cerului și Pământului care înglobează în ea curățenia și lumina începutului, a botezului.

Compoziția echilibrată și culorile calde fac ca întrega scenă să fie învăluită în iubirea lui Dumnezeu pentru Fiul Meu preaiubit, iubire dumnezeiască care ne cuprinde, ne include, ne transformă și ne așază pe calea începută de Sfântul Ioan Botezătorul și desăvârșită întru Cristos.

Să păstrăm în noi această iubire acum, în preajma Sărbătorilor Botezului Domnului și a Sfântului Ioan Botezătorul și s-o dăruim la rândul nostru!

Rodica Indig

Consilier cultural EGCO