Episcopia Română Unită cu Roma

Greco-Catolică de Oradea

            

CHESTIONAR

cu tematici și  întrebări propuse în vederea consultării credincioșilor

 

 Preambul

 

Consultarea Poporului lui Dumnezeu pe drumul sinodal trebuie să fie călăuzită de întrebarea: o Biserică sinodală, anunțând Evanghelia, merge împreună? Cum se realizează astăzi acest „a merge împreună” în Biserica noastră greco-catolică? Ce pași ne invită Spiritul Sfânt să facem pentru a crește și a aprofunda acest „a merge împreună”?

Întrebările la care trebuie să răspundem sunt următoarele:

  1. FRAȚI PE ACELAȘI DRUM

În Biserică și în societate ne regăsim cu toții pe același drum, adică mergem împreună.

– care persoane sau grupuri sunt lăsate la margini, la periferie, în mod expres sau de fapt?

– cum credem că Biserica / parohia poate fi mai aproape de familii și de tineri, de săraci și de cei aflați la periferie?

– cum putem transforma parohiile noastre în comunități vii, calde, afectuoase, primitoare, în care să domnească solidaritatea și spiritul de slujire?

– ne cunoaștem identitatea greco-catolică?

– cum vedem Biserica Greco-Catolică de mâine?

  1. ASCULTAREA

Ascultarea tuturor fraților și surorilor este un element fundamental al sinodalității.

– cum sunt ascultați laicii, îndeosebi tinerii și femeile?

– cum sunt ascultați călugării și călugărițele?

– reușim să identificăm prejudecăți și stereotipuri care împiedică ascultarea?

– reușim să îi ascultăm pe cei care au opinii diferite de ale noastre?

– ne interesează părerile celorlalți sau considerăm că părerile noastre ne sunt suficiente?

  1. COMUNICAREA

Toți sunt invitați să vorbească cu îndrăzneală și curaj, în Biserică și societate, integrând libertatea, adevărul și caritatea.

– cum promovăm în cadrul comunității un stil comunicativ liber şi autentic, fără duplicități şi oportunisme?

– ce ne permite sau ne împiedică să vorbim sincer, curajos și responsabil în Biserica noastră locală și în societate?

– cum funcționează raportul cu mass-media?

– în societate, în mediile pe care le frecventăm, suntem capabili să vorbim public fără frică, liberi, în spiritul adevărului, în ciuda riscului de a fi combătuți?

  1. CELEBRAREA

Sinodalitatea este posibilă doar acolo unde este fundamentată pe ascultarea comunitară a Cuvântului lui Dumnezeu și pe participarea la Preasfânta Euharistie.

– cum promovăm participarea activă a tuturor credincioșilor la cultul Liturgic?

– Liturghia duminicală este trăită de creștini ca o întâlnire plină de bucurie cu Dumnezeu Cel Înviat sau modul de celebrare este prea rece și impersonal iar cuvintele nu încălzesc și nu hrănesc inima?

– ce schimbări în bine au apărut parohie în ultimii ani?

  1. MISIUNEA

 

Toți creștinii trebuie să participe la misiunea Bisericii.

– în ce mod fiecare credincios este chemat să fie protagonist al misiunii de a propovădui Evanghelia la toată lumea?

– cum susține Biserica pe membrii săi angajați într-o slujire anume în societate?

– cum funcționează colaborarea cu celelalte Biserici creștine din teritoriu în vederea unei mărturii creștine eficiente?

– simțim dorința de a fi misionari, de a fi mărturii umile dar curajoase ale credinței în Dumnezeu, acolo unde trăim: în familie, la locul de muncă, în societate?

– cum să vestim Evanghelia celor care nu frecventează biserica, mai ales tinerilor?

– avem noi, greco-catolicii, o misiune în mijlocul neamului românesc?

– formele de pastorație folosite până acum trebuie păstrate neatinse sau le considerăm astăzi insuficiente? Ttrebuie identificate noi forme? Care ar fi acestea?

  1. DIALOGUL

Dialogul aduce cu sine înțelegerea interlocutorului, chiar dacă presupune multă răbdare.

– cum sunt abordate diferențele de opinie, conflictele sau dificultățile în Biserică/parohie?

– cum promovăm colaborarea cu eparhiile/parohiile vecine, cu şi între comunitățile călugărești prezente în teritoriu, cu şi între asociațiile şi mișcările laicale?

– cum dialoghează şi învaţă Biserica de la alte instanțe ale societății: lumea politicii, a economiei, a culturii, societatea civilă, grupurile defavorizate?

  1. ECUMENISMUL

Dialogul între creștinii de diferite confesiuni ocupă un loc special în drumul sinodal.

– ce relații cultivăm, cum colaborăm cu alte comunități creștine non-catolice? La ce domenii se referă colaborările? Care sunt roadele?

– care este rolul nostru, al greco-catolicilor, în mișcarea ecumenică?

– credem că putem învăța ceva și de la alții, chiar și de la cei de alte religii sau de la cei care nu cred?

  1. AUTORITATEA

– cum este exercitată autoritatea și conducerea în cadrul comunităților noastre?

– cum se promovează slujirile laicale şi asumarea de responsabilități din partea credincioșilor?

– cum funcționează organismele de sinodalitate la nivelul Bisericii (consiliile parohiale, Consiliul Preoțesc, mănăstirile, cateheții și profesorii de religie, etc.)?

– cum se identifică în Biserica noastră obiectivele de urmărit, drumul pentru a ajunge la ele şi pașii de făcut?

– cum putem încuraja o abordare sinodală în participarea și conducerea Bisericii/Parohiei?

– părerile și inițiativele noastre sunt luate în seamă?

– în comunitatea noastră există coresponsabilitate, valorizarea și aprecierea contribuției fiecăruia, obiceiul de a lua deciziile împreună?

– oare suntem o comunitate încă prea clericală?

– se promovează responsabilitatea laicilor?

– ce reforme ale „structurilor” și ale „mijloacelor” sunt necesare astăzi pentru o înnoire a misiunii Bisericii?

  1. DECIZIA

Într-un model sinodal, luăm deciziile după consultarea tuturor, pentru a vedea ceea ce Spiritul Sfânt transmite prin intermediul comunității.

– cum promovăm participarea la decizii în sânul comunităţii structurate ierarhic?

– cum îmbinăm faza consultativă cu cea decizională?

– practicăm în mod obișnuit discernământul comunitar, în consiliul parohial, în echipe și în grupuri?

– cum putem crește în discernământul spiritual comunitar?

– suntem o comunitate care deleagă preotului toate deciziile?

  1. FORMAREA

Sinodalitatea presupune o pregătire continuă.

-cum formăm în Biserica noastră persoanele, îndeosebi cele care ocupă roluri de responsabilitate în cadrul comunităţii, pentru a le face mai capabile să „meargă împreună” cu toți ceilalți, să favorizeze ascultarea reciprocă și dialogul?

-cum putem crește în sensul sinodalității, în a merge împreună?