Acest Vademecum este conceput ca un manual care însoțește Documentul pregătitor, punându-se în slujba procesului sinodal. Cele două documente sunt complementare și trebuie citite în tandem. În special Vademecumul oferă sprijin practic persoanei (persoanelor) de contact la nivel eparhial (sau echipei) desemnate de episcopul eparhial, pentru a pregăti și a aduna Poporul lui Dumnezeu, astfel încât membrii săi să poată da glas experienței lor în Biserica lor locală.

Această invitație mondială adresată tuturor credincioșilor este prima fază a celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor, a cărei temă este „Pentru o Biserică Sinodală: comuniune, participare și misiune“.

Găsiți întregul document în cele ce urmează:

vademecum_sinod_1

Biroul de Presă