Mons. Petru Sescu fost hirotonit episcop auxiliar de Iaşi joi, 11 noiembrie 2021, în cadrul Sfintei Liturghii solemne care a avut loc în Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, începând cu ora 10.30, prin impunerea mâinilor PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi. ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, şi PS Petru Gherghel, episcop emerit de Iaşi, au fost co-consacratori. La celebrare au participat ÎPS Miguel Maury Buendía, nunţiu apostolic în România şi Republica Moldova, alţi opt episcopi, peste 200 de preoţi, oficialităţi, persoane consacrate şi credincioşi laici veniţi din diverse părţi ale Diecezei de Iaşi. Evenimentul a fost transmis în direct de către ERCIS Media şi ERCIS FM, fiind preluat de TVR Iaşi, Angelus TV, Maria TV şi Radio Maria.

În jurul orei 10.30 crucea procesională înainta spre altar anunţând, împreună cu imnul Introibo, intonat de corul catedralei, începerea Liturghiei solemne în cadrul căreia Mons. Petru Sescu avea să primească hirotonirea episcopală. În catedrală umplută de credincioşi îşi făceau intrarea cei 11 episcopi, de rit romano- şi greco-catolic, veniţi din toate părţile României, în frunte cu ÎPS Miguel Maury Buendía, reprezentantul Sfântului Părinte Papa Francisc în România: PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti (între anii 1999 şi 2019 a fost episcop auxiliar de Iaşi), PS Petru Gherghel, episcop emerit de Iaşi, PS Anton Coşa, episcop de Chişinău, PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, PS László Böcskei, episcop de Oradea, PS Claudiu Lucian Pop, episcop de Cluj-Gherla, PS Eugen Schönberger, episcop de Satu Mare, PS Călin Ioan Pop, episcop auxiliar de Lugoj, şi PS Cornel Damian, episcop auxiliar de Bucureşti.

Însoţit de preoţii Iosif Dorcu şi Isidor Iacovici, păşea spre altar pentru a primi plinătatea Sfintei Preoţii Mons. Petru Sescu. Fiind candidat la această demnitate ecleziastică, conform normelor liturgice a rămas înaintea prezbiterului, unde se puteau vedea, în aranjament floral, cârja şi mitra, simboluri ale slujirii episcopale.

PS Iosif Păuleţ i-a salutat pe toţi cei prezenţi la celebrarea euharistică: pe episcopi, autorităţile civile, de stat şi locale, pe Victor Opaschi, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, persoanele consacrate şi pe cei aflaţi în comuniune prin intermediul transmisiunii, din ţară şi din străinătate: „Vă invit pe toţi să ne unim în rugăciune, pentru ca Duhul Sfânt să dăruiască noului ales pentru misiunea de episcop, lumina şi puterea sa, să-l ajute să fie un instrument eficace al iubirii sale în Biserică şi în lume”. După citirea lecturilor sfinte de către două persoane dintre rudele Mons. Sescu, diaconul Petru Vârgă a proclamat şi a cântat fragmentul evanghelic, luat din finalul Evangheliei după Sfântul Ioan, cel în care ni se relatează tripla mărturisire a iubirii apostolului Petru înaintea Mântuitorului înviat. Acestui moment i-a urmat cântarea Veni, Creator Spiritus, prin care a fost invocat Duhul Sfânt cu darurile sale, protagonistul oricărei acţiuni de sfinţire în Biserică.

Episcopul ales a fost prezentat întregii adunări, cerându-se prin cuvintele rostite de pr. Egidiu Condac, vicar general al Episcopiei de Iaşi, hirotonirea acestuia: „Preasfinţite, Biserica de Iaşi vă cere ca preotul Petru Sescu să fie hirotonit în treapta episcopatului”. Conform ritualului hirotonirii, a urmat citirea decretului papal, parţial în limba latină, de către nunţiul apostolic, şi în întregime în limba română de către pr. Daniel Iacobuţ, paroh şi decan de Iaşi.

În omilia sa, PS Iosif Păuleţ a vorbit despre semnificaţia teologică şi spirituală a slujirii episcopale, evidenţiind trei momente puternice din ritualul hirotonirii: aşezarea evangheliarului pe capul candidatului, primirea inelului episcopal şi a cârjei pastorale: „Dacă Evangheliarul ne aminteşte de primatul absolut al lui Cristos şi al cuvântului său în viaţa păstorului, inelul exprimă unirea, comuniunea dintre păstor şi Biserică”. Referindu-se la însemnătatea simbolică a cârjei pastorale, PS Iosif a spus: „Să ne amintim cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc cu privire la misiunea pastorală a preoţilor şi, mai ales, a episcopilor: păstorul trebuie să meargă în faţa turmei sale indicând celorlalţi calea pe care să păşească; să meargă în mijlocul turmei, pentru a întări poporul în unitate; să meargă în spatele turmei pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. Este extrem de important ca păstorul să asculte glasul oilor, să stea printre ele şi să răspundă nevoilor sale”. La finalul predicii, adresându-i-se direct episcopului ales, i-a făcut această urare: „Te încredinţăm mijlocirii Sfintei Fecioare Maria şi a Fericitului nostru episcop Anton Durcovici, şi te încurajăm să fii un păstor bun, după inima Bunului Păstor, Cristos Domnul”.

După omilie, stând în picioare înaintea episcopului consacrator, Mons. Petru Sescu a răspuns de nouă ori un „Vreau” hotărât şi plin de încredere, la ultimul adăugând cuvintele: „cu ajutorul lui Dumnezeu”, exprimând conştiinţa dăruirii de sine în slujirea înaltă şi exigentă a episcopatului. A urmat momentul intens şi emoţionant al prosternării înaintea altarului, timp în care corul a intonat Litania tuturor sfinţilor. „Ca să binevoieşti a-l binecuvânta, a-l sfinţi şi a-l consacra pe acest ales al tău” era rugăciunea tuturor pe care Dumnezeu o împlinea prin mijlocirea sfinţilor invocaţi. Episcopul consacrator mai întâi, apoi ceilalţi episcopi şi-au impus mâinile în tăcere – moment central al hirotonirii episcopale. A fost aşezată cartea Evangheliilor deasupra capului celui ales, timp în care s-a rostit rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt. A urmat ungerea capului episcopului hirotonit cu sfânta crismă şi i-a fost înmânat Evangheliarul. Noul episcop a primit inelul în deget inelar al mâinii drepte, i-a fost încredinţată mitra şi cârja pastorală, semn al slujirii lui de păstor. Acest ultim moment a încheiat ritualul propriu-zis al hirotonirii episcopale. Hirotonit episcop, PS Petru Sescu a stat înaintea adunării, a primit aplauze din partea tuturor, iar episcopii concelebranţi i-au oferit salutul păcii.

Liturgia euharistică a fost prezidată în continuare de PS Petru Sescu, care la altarul catedralei îşi unea slujirea episcopală cu actul suprem de slujire al Fiului lui Dumnezeu, culminat cu jertfa mântuirii noastre.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Petru Sescu având cârja în mână şi mitra pe cap, condus de ÎPS Aurel Percă şi PS Iosif Păuleţ pe culoarul central al catedralei şi în afara ei, a împărţit binecuvântarea sa de episcop nou sfinţit tuturor. Corul a intonat cântecul interpretat în canon „Servite Domino in laetitia”, cuvinte care constituie motoul noului episcop auxiliar de Iaşi.

Alocuţiuni şi gânduri de mulţumire şi felicitare au fost exprimate la finalul celebrării mai întâi de Victor Opaschi, secretat de stat pentru culte, care a subliniat importanţa sărbătorii pe care o trăieşte comunitatea catolică a Diecezei de Iaşi: „Este un moment solemn de mare încărcătură simbolică, o formă de afirmare a credinţei, a valorilor catolice”. I-a urat noului episcop sănătate şi binecuvântare în activitatea pe care o începe.

ÎPS Aurel Percă, în cuvântul său de felicitare, a spus că „bucuria Diecezei de Iaşi este bucuria Bisericii universale, pentru că astăzi un nou apostol a fost asociat colegiului episcopilor”. Mai departe a spus: „Bun venit în rândul episcopilor din Conferinţa Episcopilor Catolici din România… Ne bucurăm că această conferinţa a noastră, întărită cu prezenţa Preasfinţiei tale, poate lucra mai departe cu mult folos spre binele credincioşilor din România”. Referindu-se la Sfântul Petru care a spus de trei ori „Doamne, te iubesc”, a amintit că PS Petru Sescu a răspuns de nouă ori „Vreau”. I-a urat bucurie în lucrarea pentru care a fost ales, mulţi ani de apostolat, asigurându-l de însoţirea rugăciunii sale.

PS Petru Gherghel, luând cuvântul, a întărit adevărul că darul apostolatului s-a realizat în catedrală. Gratias agamus Domino Deo nostro – să-i mulţumim Domnului Dumnezeului nostru: „E un moment în care trebuie să-i cântăm lui Dumnezeu. Îţi mulţumim, Doamne, că rămâi cu noi prin apostoli, prin Sfântul Părinte, prin episcopi şi preoţi!” Referindu-se la noul episcop a spus: „Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului! Fii binecuvântat, Preasfinţite Petru, pentru această împlinire! Binecuvântat să fii mereu, venind între noi în numele Domnului!”

Pr. prof. dr. Gheorghe Popa a vorbit ca delegat al ÎPS Teofan, mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, transmiţând salutul şi felicitarea acestuia. „Biserica Mântuitorului Hristos este una” a spus părintele ortodox Gheorghe Popa. Pe mărturisirea apostolului Petru, că Cristos este Fiul Dumnezeului celui viu, se bazează unitatea Bisericii şi acest orizont de înţelegere a Bisericii împărtăşim cu toţii: „Biserica este această frumoasă catedrală, Biserica este această comunitate de credinţă, Biserica este fiecare suflet care primeşte Botezul, Mirungerea şi Euharistia”. Deviza episcopală, a mai spus părintele, este deosebit de importantă pentru toţi: „Cred că niciodată n-am avut nevoie să cultivăm mai mult acest sentiment de bucurie ca astăzi!” I-a urat noului episcop mulţi ani binecuvântaţi de Dumnezeu cu o slujire roditoare.

Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, a ţinut să-i adrese cuvinte de felicitare noului episcop, considerând celebrarea din catedrală ca un moment istoric. Amintind de deviza după care îşi orientează întreaga activitate, Nihil sine Deo, primarul Iaşului a spus că „o Biserică activă este temeinicia unei comunităţi sănătoase în care cetăţeanul se regăseşte”. Cu noul episcop, „se întregeşte echipa Preasfinţitului Iosif”. I-a urat proaspătului episcop Petru Sescu să-şi ducă misiunea până la capăt, înmânându-i un buchet de flori şi o diplomă.

PS Petru Sescu a adresat tuturor celor prezenţi un împătrit „Mulţumesc”, inspirat de o predică recentă a Papei Francisc: lui Dumnezeu, episcopilor, preoţilor şi credincioşilor.

Lui Dumnezeu pentru chemarea primită: „Răspunsul meu la această chemare vreau să fie slujirea Domnului cu bucurie: dăruire totală, fără jumătăţi de măsură”.

Apoi, episcopilor Aurel Percă, Iosif Păuleţ şi Petru Gherghel, dar şi celor din Conferinţa Episcopilor: „Preasfinţitului Iosif Păuleţ, pe care, încă din 1994, pe când lucram împreună la Seminarul din Bacău, l-am simţit ca un adevărat prieten; Înaltpreasfinţitului Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de Bucureşti, care mi-a fost un adevărat model în ceea ce priveşte răbdarea şi capacitatea de muncă. Preasfinţitului Petru Gherghel, episcop emerit, care cu bunătate, dar şi cu fermitate, s-a arătat pentru mine a fi un adevărat tată”.

Mulţumiri a adresat preoţilor, mai ales preoţilor Ştefan Erdeş (+), Cornel Cadar (+), Anton Săboanu, Iosif Dorcu, Isidor Iacovici şi Alois Bulai.

A mulţumit familiei, unde a făcut experienţa primului Seminar, fiind al zecelea copil al părinţilor Francisc şi Margareta.

Mulţumiri a adresat corului, dirijat de pr. Robert Râtan, acompaniat la orgă de Octavian Bişoc, şi celor care s-au implicat în pregătirea sărbătorii hirotonirii.

Cuvinte de mulţumire a adresat celor care au făcut posibilă transmisiunea celebrării: echipei ERCIS Media şi ERCIS FM, şi celor care au preluat-o: TVR Iaşi, Maria TV, Angelus TV şi Radio Maria.

Credincioşilor din satul natal, Săbăoani, celor din Iaşi şi Bacău le-a mulţumit în mod deosebit pentru a fi fost alături de Preasfinţia Sa în toţi cei 30 de ani de slujire ca preot.

„Vă îndemn pe toţi să vă rugaţi şi să mă ajutaţi ca, prin cuvintele şi faptele mele, să pot fi un semn viu al lui Cristos, Bunul Păstor” au fost ultimele cuvinte ale mulţumirii.

După Sfânta Liturghie, episcopii împreună cu noul hirotonit PS Petru Sescu s-au îndreptat spre catedrala veche „Adormirea Maicii Domnului” pentru a mulţumi Maicii Domnului, prin cântarea Salve Regina, pentru toate harurile revărsate în această zi memorabilă asupra Diecezei de Iaşi.

PS Petru Sescu a primit felicitări în curtea catedralei din partea preoţilor şi a credincioşilor.

Domnul să asiste, să binecuvânteze şi să facă rodnică întreaga slujire episcopală a PS Petru Sescu, începută astăzi în comemorarea Sfântului Martin de Tours, spre răspândirea evangheliei, spre slava lui Cristos între oameni şi spre mântuirea tuturor.

Pr. Cristian Diac

Sursa: ercis.ro