Seria catehezelor biblice despre familie și căsătorie, organizate de Departamentul pentru pastorația adulților și a familiilor din Eparhia de Oradea, cu binecuvântarea Ps. Virgil, au continuat joi, 28 octombrie 2021, în modalitatea online, avându-l ca invitat pe Pr. Renzo Bonetti, expert în expert în sacramentul căsătoriei și pastorația familiei, traducerea din limba italiană fiind asigurată de Pr. Mihai Tegzeș, responsabil eparhial cu familiile.

După rugăciunea de început, rostită de Pr. Mihai Vătămănelu, vicarul general al Eparhiei de Oradea, Pr. Renzo Bonetti și-a exprimat bucuria de a putea împărtăși cu cei prezenți credința în Sacramentul Căsătoriei și misiunea care derivă din acest sacrament.

Dorind să aprofundeze această misiune a soților, Pr. Renzo a subliniat: Cuplul este chip și asemănare a lui Dumnezeu-Treime. Pentru noi, această asemănare nu este ceva necunoscut, pentru că noi am cunoscut cine este Dumnezeul nostru. Ne amintește acest lucru o expresie foarte exactă a Exortației Apostolice „Familiaris Consortio” numărul 13: „În sacrificiul lui Isus pe cruce, ni se revelează pe deplin acel plan pe care Dumnezeu l-a întipărit în umanitatea bărbatului și a femeii, încă de la creație”. Isus ne descoperă identitatea profundă care se află în interiorul bărbatului și a femeii. Isus ne-a revelat ceea ce era scris încă de la început. Dând exemplu câteva versete biblice care vorbesc despre această asemănare cu Dumnezeu, Pr. Renzo a avertiza că aceste cuvinte riscă să aparțină doar formării noastre și să nu facă parte din viața noastră concretă.

Această temă a chipului și a asemănării, este reluată și de Catehismul Bisericii Catolice. În Familiaris Consortio, nr.11, citim: „Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea Sa. Chemându-l la existență din iubire, l-a chemat, în același timp, la iubire”. Dacă acest adevăr corespunde interiorității noastre, înseamnă că soții ni-l arată pe Dumnezeu, sunt poza lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu, care este o lumină inaccesibilă, Dumnezeu care nu are însușirile trupului masculin sau feminin, a dorit să ofere modul Său de a trăi în crearea bărbatului și a femeii. Bărbatul și femeia sunt părtași misterului divin. Dar să nu rămânem doar la nivel teoretic: înseamnă că toți cei căsătoriți suntem uniți cu Sfânta Treime. Iubirea umană (bărbat-femeie) este realitatea umană cea mai concretă care, pe pământ, are în sine semnul Sfintei Treimi.

Noi nu suntem chip și asemănare a lui Dumnezeu doar când ne-am născut; chiar în acest moment voi, soților, sunteți chip și asemănare a lui Dumnezeu. Când vă îmbrățișați, când vă țineți de mână sunteți imaginea acestei iubiri circulare dintre Tatăl și fiul și dintre Fiul și Tatăl. În măsura în care dăruiți iubire, vă veți găsi propria voastră identitate.

În partea a doua a catehezei, vorbind în mod concret despre misiunea cuplului în această lume, Pr. Renzo Bonetti a explicat că, din păcate, această asemănare o văd doar creștinii: Din nefericire, această temă despre chip și asemănare aparține doar listei principiilor creștine. Mulți soți nu înțeleg că ei sunt chip și asemănare a lui Dumnezeu. Dacă soții nu știu ce identitate au, cum pot să ne arate ei fața lui Dumnezeu? Mai mult, pot trăda fața lui Dumnezeu. Soții sunt fața lui Dumnezeu, pe care El a vrut să o arate pe pământ. Fiecare cuplu ne arată fața lui Dumnezeu și legătura cu Sfânta Treime.

Dacă există puține cupluri care își cunosc identitatea, sunt și mai puține cupluri care își cunosc misiunea extraordinară: să arate lumii întregi că Dumnezeu este iubire. Gândiți-vă că fiecare dintre cuplurile voastre, fără să folosească cuvinte, comunică cine este Dumnezeu: Iubire. Dacă prin absurd toate cuplurile s-ar separa, cine ar arăta celorlalți iubirea lui Dumnezeu? Pentru viitoarea evanghelizare, soții sunt cartea de identitate a lui Dumnezeu. Sigur că a venit Isus să ne arate fața lui Dumnezeu; dar cine nu îl cunoaște pe Isus, cum ar putea înțelege că Dumnezeu este iubire? Iată de ce este important ca soții să priceapă că sunt prima pagină a Bibliei. Nu sunt cuvânt-vorbit ci sunt cuvânt-trup.

Spre finalul catehezei, Pr. Renzo a explicat, concret și clar, cele două aspecte particulare care izvorăsc din faptul că soții sunt chip și asemănare ale Treimii: în totalitate uniți și în totalitate diferiți. În totalitate diferiți înseamnă că fiecare persoană are identitatea sa, originalitatea proprie, frumusețea sa particulară. Nimeni nu poate să-l posede pe soț sau soție. Fiecare persoană trebuie iubită în unicitatea și originalitatea ei. Pe de altă parte, celălalt punct esențial al Treimii este deplina unitate: trei persoane – un singur Dumnezeu. În Dumnezeu vedem valoarea absolută pe care o dă relația. Fără relație nu există persoană. Suntem născuți dintr-o relație; am crescut într-o relație. Fără această relație nu am fi devenit noi înșine. Ceea ce ne-a lipsit în acea relație, devine pentru noi o problemă. Așadar, unitatea și diferența sunt părți ale misiunii soților, care nu trebuie să fie atenți doar la unitatea și diferențele dintre ei ci și la felul în care transmit acestea lumii și celor din jur.

Seara s-a încheiat cu intervenția PS Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, care după ce i-a mulțumit Părintelui Renzo Bonetti pentru frumoasa și profunda cateheză, i-a îndemnat pe toți cei prezenți la un moment de rugăciune, în această seară tristă pentru Biserica noastră Greco-Catolică, seară în care, acum 73 de ani, toți episcopii noștri greco-catolici au fost arestați și purtați prin închisorile statului comunist.

Biroul de Presă