Din darul lui Dumnezeu, prin grija Maicii Sfinte şi prin încrederea, binecuvântarea şi susţinerea Preasfinţitului nostru Episcop greco-catolic Dr. Virgil BERCEA, iată-ne ajunşi în această zi minunată de duminică 3 octombrie 2021, zi devenită istorică pentru comunitatea din cartierul Ioşia sud din Oradea.

În această zi însorită de toamnă, a avut loc ceremonia de binecuvântare şi de stropire cu apă sfinţită a Capelei Greco-Catolice cu hramul Sfântul Anton, în faţa unui mare număr de credincioşi, şi celebrarea Sfintei Liturghii; evenimente marcate şi de prezenţa Preacucernicul Părinte Vicar General VĂTĂMĂNELU Mihai OFMConv., a Preacucernicul Părinte Vicar cu preoţii CHIFOR Antoniu Titus şi a Preacucernicul Părinte Vicar Judecătoresc VASILE Iacob Răzvan.

Binecuvântarea acestei Capele este încununarea şi concretizarea unei dorinţe mai vechi a comunității noastre, dorinţă comunicată mie în multe rânduri şi în multe feluri încă din primii mei ani ca paroh al acestei comunităţi.

Istoricul parohiei Ioşia începe în anul 1933, mai precis pe 15 ianuarie când cronicile din acea vreme vesteau o bucurie mare pentru toţi credincioşii din Ioşia: Sfinţirea capelei „Sfintei Inimi”. Patru ani mai târziu au început demersurile construirii unei biserici de piatră în Colonia Ioşia de către harnicul părinte Iosif Celante, franciscan român unit însărcinat cu administrarea parohiei nou înfiinţate. Lucrările vor fi întrerupte datorită evenimentelor pricinuite de cel de al II-lea război mondial, biserica finalizându-se în 1961 când este dată în folosinţa Bisericii Ortodoxe Române cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel de pe str. Nicolae Bolcaş nr.30.

După anul 1990, când Biserica Greco-Catolică reuşeşte să iasă la lumină din catacombe, un grup de credincioşi din Ioşia, cu iniţiativă reînfiinţează Parohia care până de curând şi-a desfăşurat activitatea pe str. Lipovei nr.11, într-o casă pusă la dispoziţie din bunăvoinţa familiei Ardelean, timp de 25 ani.

Astăzi, după multe demersuri şi obstacole, Parohia Sf. Anton deţine un teren pentru construcţia noii Biserici de piatră şi Autorizaţia de construcţie.

Capela Sfântul Anton a fost ridicată pe acest teren din Piaţa Bobâlnei nr. 10 cu ajutorul Episcopiei Greco-Catolice. Totodată doresc să scot în evidenţă jertfa acelor familii care au contribuit la înzestrarea capelei, punând umărul, ba chiar şi inima la împodobirea  acesteia.

Pe această cale doresc să mulţumesc Bunului Dumnezeu, Preasfinţitului Dr. Virgil Bercea şi tuturor credincioşilor din cartier şi nu numai, atât celor greco-catolici cât şi celor ortodocși care ne-au fost alături în aceste momente.

Parohia Sfântul Anton este un izvor de pace şi frăţietate adevărată între credincioşi; iar patronul parohiei Sf. Anton, făcătorul de minuni şi sfântul lumii întregi, să mijlocească tuturor credincioşilor rugăciunile în faţa Tronului lui Dumnezeu.

„Dacă-ţi trebuie-ajutor,/ Să te rogi încrezător,/ Alegându-l de patron/ Pe slăvitul sfânt Anton!”

Pr. Paroh Andrei BORZAŞI