COMUNICAT DE PRESĂ

Papa Francisc a numit un episcop auxiliar pentru Dieceza de Iaşi:
Mons. Petru Sescu

Sfântul Părinte Papa Francisc, în ziua de 30 septembrie 2021, l‑a numit episcop auxiliar pentru Dieceza de Iaşi pe Mons. Petru Sescu, până acum paroh la Parohia „Sfântul Nicolae” Bacău şi decan al Decanatului de Bacău Centru, din Dieceza de Iaşi.

Conform normelor canonice, episcopul auxiliar este principalul colaborator al episcopului unei dieceze, ajutându-l în nevoile pastorale şi în întreaga conducere spre binele spiritual şi călăuzirea în credinţă a credincioşilor.

PS Iosif Păuleţ împreună cu PS Petru Gherghel îşi exprimă recunoştinţa faţă de Sfântul Părinte Papa Francisc şi salută cu bucurie numirea Mons. Petru Sescu ca episcop auxiliar, asigurându-l de susţinerea rugăciunii lor în toată activitatea de slujire pastorală pe care urmează să o împlinească în Dieceza de Iaşi.

Felicitându-l pe noul episcop auxiliar, PS Iosif Păuleţ a afirmat într-un mesaj: „Mi-am dorit şi i-am cerut lui Dumnezeu un episcop auxiliar pentru Dieceza de Iaşi, spre slava Preasfintei Treimi, pentru binele Bisericii noastre locale şi spre mântuirea tuturor”.

Dieceza de Iaşi l-a avut episcop auxiliar între anii 1999 şi 2019 pe Mons. Aurel Percă, actualmente arhiepiscop mitropolit de Bucureşti.

Data şi locul consacrării episcopale a Mons. Petru Sescu vor fi stabilite ulterior.

Biroul de presă
Pr. Adrian Blăjuţă

Curriculum Vitae

Monseniorul Petru Sescu s-a născut la 3 aprilie 1965 în localitatea Săbăoani, judeţul Neamţ, Dieceza de Iaşi. A urmat şcoala generală în satul natal, iar din 1979 a studiat la Liceul „Roman Vodă” din Roman. A frecventat apoi Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, între 1983 şi 1991, absolvind cu echivalentul Bacalaureatului în Teologie. A fost hirotonit preot la Roma de către Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, la 26 mai 1991.

În cei 30 de ani de preoţie a îndeplinit mai multe sarcini pastorale şi responsabilităţi: 1991-1994: vicar la Parohia „Sfântul Nicolae” din Bacău; 1994-2004: prefect de disciplină la Seminarul Liceal „Sfântul Iosif” din Bacău; 2004-2010: econom diecezan la Episcopia Romano-Catolică de Iaşi; 2010-2021: paroh la Parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Iaşi. De la 1 septembrie 2021 a fost numit paroh al Parohiei „Sfântul Nicolae” din Bacău şi decan al zonei pastorale Bacău Centru.

Este cunoscător al limbilor franceză şi italiană, participând la diverse cursuri de formare, printre care „Organisation, animation d’une Caritas Diocésaine” la Lion, Franţa, în 1992, şi la Cursul Internaţional pentru Formatorii de Seminarii la Academia „Regina Apostolorum”, Novara, Italia, în 1993.

S-a dedicat studiului Cuvântului lui Dumnezeu coordonând lucrarea de Studii Biblice: „Introducere în Sfânta Scriptură”, publicată în 2001.

La data de 30 septembrie 2021 Sfântul Părinte Papa Francisc l-a numit episcop auxiliar al Diecezei de Iaşi, atribuindu-i scaunul episcopal titular de Murcona.