Cei care doresc o aprofundare intelectuală a teologiei, pentru a găsi răspunsuri la întrebări lăuntrice, pentru a cultiva o pasiune proprie sau pentru a deveni la rândul lor profesori de religie,  pot să o facă devenind studenţi la FACULTATEA DE TEOLOGIE.

Specializarea

TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ PASTORALĂ

(4 ani, zi)

Numărul de locuri scoase la concurs:

buget 16

taxă 34

Criterii de Admiterea în Facultatea de Teologie:

 – Media de la bacalaureat – notat  cu pondere 100% în media finală;

Condiții speciale de admitere:

– Candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale la specializări corespunzătoare disciplinelor religie, filosofie, filologie și științe sociale, vor fi admiși cu nota 10,00.

Sesiunea I: Iulie 2021

12 – 26 iulie 2021: – înscrierea candidaţilor;

26 iulie 2019: – interviu motivațional;

27 iulie  2019: – afişarea rezultatelor – prima lista;

28 iulie 2019: – confirmarea locurilor (depunerea actelor în original);

29 iulie 2019: – afişarea rezultatelor – lista finală.

Sesiunea a II-a: Septembrie 2021 (în cazul nerealizării cifrei de şcolarizare)

6 – 11 septembrie 2019 – înscrierea candidaților la nivel licență;

13 septembrie 2021 –  interviu motivațional; afişarea rezultatelor – prima listă;

14 septembrie 2021 – confirmarea locurilor (depunerea actelor în original);

15 septembrie 2021 – afișarea rezultatelor – lista  finală.

Înscrierea

Înscrierea la concursul de admitere se face la secretariatele departamentelor, personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în prezentul regulament, sau de către o altă persoană (în numele candidatului) pe bază de procură, ori on-line. Pentru înscriere, candidaţii vor completa fișa tip în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Această fişă tip poate fi completată fizic, la secretariatul departamentului, sau on-line pe platforma https://admitere.ubbcluj.ro/.

Înscrierea prin:

a) prezență fizică: solicitanții vor completa fișa tip și vor depune dosarul cu documentele necesare la comisia de admitere de la fiecare departament;

b) mediul online: solicitanții vor folosi platforma universității: https://admitere.ubbcluj.ro/, urmând indicațiile platformei. Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor prevăzute în Regulamentul de admitere al Universității Babeș-Bolyai şi Regulamentul de admitere al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa și Secretariatului: 0259416953 sau 0771712576, mihaela_gotia@yahoo.com.

 ********

Aceia care,  simţind în inimă chemarea de a deveni preoţi, pentru a-i dărui lui Dumnezeu totul şi a-şi dedica viaţa Bisericii şi credincioşilor, vor locui în perioada studiilor propuse de către Facultatea de Teologie, în SEMINARUL TEOLOGIC. Aici, încredinţaţi fiind grijii unor preoţi şi formatori, candidaţii la preoţie sunt chemaţi, cu sinceritate şi autenticitate,  să parcurgă o cale a discernământului propriei vocaţii,  şi a pregătirii pentru marele dar al preoţiei.

«LUCRURI» NECESARE PENTRU UN SEMINARIST:

Şederea în Seminar, participând la viaţa comunitară;

Dispoziţia de a colabora pentru propria formare: deschiderea, comunicarea, acceptarea corecţiunilor. A scoate ceea ce fiecare are pozitiv în interior;

Deschiderea şi dorinţa de adevăr;

Răbdarea cu sine şi cu ceilalţi: formarea personală şi a altora este un proces care necesită timp…

Acceptarea unui program personal şi comunitar, care uneori comportă renunţări, dar şi satisfacţia dăruirii pentru Împărăţia lui Dumnezeu;

Acceptarea unui nou statut de viaţă: odată devenit seminarist, lumea are anumite aşteptări (de mentalitate, de comportament, de vestimentaţie, de fel de a fi…).

Cărţi indispensabile pentru rugăciunea în Seminar:

Orologhion

Antologhioane, vol I, II, III, IV

Cărţi indispensabile pentru formarea intelectuală:

Biblia sau Sfânta Scriptură (Vechiul şi Noul Testament)

Conciliul ecumenic Vatican II

Catehismul Bisericii Catolice

În vederea admiterii în Seminar, se vor organiza câteva examene de evaluare. Fiecare candidat va aduce cu sine o recomandare din partea propriului preot paroh.

Examenul de admitere: 26 Iulie

Colocviu cu PS Virgil Bercea și cu formatorii din Seminar

Evaluarea aptitudinilor muzicale

Examen psihologic

Examen oral: cunoștințe catehetice

Examen scris: cunoștințe biblice

Bibliografie pentru examen:

– Biblia sau Sfânta Scriptură (Noul Testament)

– ABC-darul credinței, ed. Viața Creștină, 2013

 Pentru mai multe informații, luați legătura cu  pr. rector Anton CIOBA: 0765 617 002, seminaroradea@yahoo.com

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR

(la confirmarea locului)

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta ori adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare),

Foaia matricolă anexă la Diploma de bacalaureat (sau adeverinţă, pentru absolvenţii anului în curs, care să ateste media de absolvire a liceului);

Certificatul de naştere (în copie legalizată);

Adeverinţă medicală tip (în original);

4 fotografii tip buletin/carte de identitate (3/4cm);

Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în copie legalizată), pentru licenţiaţii care doresc să urmeze o a doua specializare;

Chitanţa care atestă plata taxei de admitere (80 RON), în contul Universităţii;

Pentru persoanele căsătorite (care prin căsătorie şi-au schimbat numele)  Certificatul de căsătorie (copie legalizată);

Formularul de înregistrare (fişa tip), semnat de candidat completat online (în cazul înscrierii şi încărcării documentelor pe platforma https://admitere.ubbcluj.ro/) sau completat la secretariatul departamentului (în cazul înscrierii la secretariatul departamentului);

Dosar plic.