Sub motto-ul Credința noastră este viața noastră (Fericitul Iuliu Hossu), marți 15 iunie 2021, la Seminarul greco-catolic din Oradea, a avut loc Întâlnirea pregătitoare pentru anul pastoral 2021-2022, în cadrul căreia s-au prezentat și discutat activitățile și propunerile pastorale care se vor desfășura în Eparhia Greco-Catolică de Oradea în anul ce urmează: Zilele Mondiale ale Tineretului la nivel mondial și național, necesitatea misiunii în parohii, organizarea activităților spirituale, pastorale și culturale.

Prezenți la eveniment, alături de Preasfințitul Virgil și părinții vicari, au fost responsabilii Biroului Pastoral Eparhial pentru Laici, părinții protopopi, preoții responsabili cu pastorația pe protopopiate, reprezentanții instituțiilor de învățământ și reprezentanți ai asociațiilor de laici din Eparhie.

Întâlnirea a început cu un cuvânt de învățătură al Preasfințitului Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, care, vorbind despre vizita Mariei la verișoara sa Elisabeta, a subliniat disponibilitatea Mariei de a se pune pe drum, de a dărui celorlalți prezența sa și curajul de a nu ezita în fața greutăților: Maria, a pornit și s-a dus în grabă (Lc. 1,39), paragraf care va însoți anul pastoral următor.

În continuare, Părintele Paul Popa – responsabil al Biroului Pastoral Eparhial pentru Laici, a vorbit despre calendarul activităților din cadrul eparhiei, lăsând tuturor celor implicați libertatea de a propune modalitățile de implicare și realizare concretă a activităților. Prezentarea detaliilor legate de desfășurarea evenimentelor mai importante din Eparhia Greco-Catolică de Oradea, a fost făcută de către doamna Ramona Dragoș – responsabil cu Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici, care a expus în fața celor prezenți calendarul de activități și evenimente ale anului pastoral 2021-2022, printre care s-a propus celebrarea jubileului revistei Vestitorul, deoarece în data de 27 iunie 2022, se împlinesc 30 de ani de la reapariția ei. Au urmat apoi intervențiile participanților la întâlnire, cu privire la diferitele activități deja existente în protopopiate și parohii, dar și cu diferite propuneri noi, având în vedere noile provocări pe care le-a întâmpinat biserica în perioada pandemiei.

Întâlnirea s-a încheiat cu prânzul oferit de Trattoria Seminarii.

Biroul de Presă