La 31 martie s-au împlinit 180 de ani de la nașterea lui Iosif Vulcan, artizanul revistei Familia și al debutului eminescian în literatura română. Cu acest prilej a fost editată, integral, cartea sa, Panteonul român, Ed. Vremea, București, 2021. Ediția a fost îngrijită, modernizată și adnotată de teologul și scriitorul Cristian Bădiliță, având un cuvânt înainte semnat de Preasfinția Sa Virgil Bercea și o postfață semnată de scriitorul și eseistul Ioan F. Pop.

Lansarea cărții va avea loc în ziua de joi, 10 iunie, ora 17.00, la Muzeul Țării Crișurilor. Evenimentul este organizat de Episcopia Greco-catolică de Oradea – care a și sprijinit apariția volumului -, în colaborare cu Muzeul Țării Crișurilor și cu Muzeul Iosif Vulcan.

Despre carte vor vorbi Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul greco-catolic, Aurel Chiriac, directorul Muzeului Țării Crișurilor, teologul și scriitorul Cristian Bădiliță, și Ioan F. Pop, custodele Muzeului Iosif Vulcan.

„Iosif, autorul Panteonului, a avut modele în familie, a avut la cine să privească și astfel și-a croit drumul în viață. Avea numai douăzeci și patru de ani când, la Pesta, în 1865, unde studia dreptul, înființează o publicație menită să slujească națiunea română din Imperiul Habsburgic în aspirațiile sale patriotice și culturale, gând ce a rodit sub numele de Familia”. + Virgil Bercea.

„Iosif Vulcan încearcă să creioneze un Portret, în mozaic, al poporului român contemporan pornind de la elitele sale, cu o dublă intenție: de a sublinia unitatea culturală a neamului (în ciuda răspândirii geografice și a divizării politice); de a sugera ideea unei continuități, măreția trecutului daco-roman regăsindu-se, fie și fragmentar, în măreția prezentului”. Cristian Bădiliță.

 „Cunoscându-și bine posibilitățile literare, climatul politic și social în care se mișca, Iosif Vulcan caută să adune în jurul său condeie de diverse condiții, fiind însă atent să-și asocieze și numele cele mai prestigioase. Preocuparea sa fiind aceea de a impune în conștiința publică cele mai importante repere culturale prin promovarea lor în Panteonul său. Dar, desigur, cărturarul bihorean își asigura, în același timp, un statut și un prestigiu pentru revista Familia, în paginile căreia vor apărea mai întâi aceste portrete”. Ioan F. Pop

Participanții la această manifestare trebuie să respecte regulile sanitare în vigoare.