În perioada 1-2 iunie 2021, s-a desfășurat online întâlnirea de lucru a CCEE-SECAM, între episcopii din Europa și Africa. La întâlnire a participat și Preasfințitul Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea, care a avut și o intervenție referitoare la temă.

În continuare vă prezentăm comunicatul final al întâlnirii:

 

Întâlnirea online CCEE-SECAM

1-2 IUNIE 2021

Mesajul Final

Ca și reprezentanți ai Conferințelor Episcopale continentale din Africa și Europa, la finalul întâlnirii noastre cu tema „Solidaritatea în promovarea demnității umane, în lumina Enciclicii «Cu toții Frați», în cadrul seminarelor organizate de CCEE și SECAM pentru promovarea colegialității episcopale și întărirea comuniunii între episcopi, ne adresăm tuturor fraților noștri episcopi, preoților, diaconilor, persoanelor consacrate și credincioșilor laici din Biserica Domnului din Africa și Europa.

Enciclica Papei Francisc „Cu toții frați” despre fraternitatea umana și prietenia socială, este o invitație adresată tuturor ființelor umane de pe întreg pământul pentru a reînnoi angajamentul referitor la fraternitatea universală, la prietenie, la solidaritate și la conviețuirea în armonie. Deja din a doua sa enciclică „Laudato Si”, Sfântul Părinte observă că: «Viața umană se bazează pe trei raporturi fundamentale și în strânsă legătură unul cu celălalt: cu Dumnezeu, cu aproapele și cu pământul însuși» (LS n. 66), de aici reiese urgenta nevoie de comuniune și solidaritate universală (cfr. LS n. 1, 89-92). Acesta reflectă frumusețea armoniei orchestrei care a fost pierdută. Trebuie să avem mereu în noi această frumusețe, transmițând astfel muzica Evangheliei.

Ca episcopi și păstori, reafirmăm comuniunea și colegialitatea noastră, angajându-ne să lucrăm împreună pentru promovarea demnității umane, fraternitate și solidaritate, care sunt centrul existenței umane pentru o conviețuire armonioasă. Ca și fii ai Unicului Tată, trebuie să fim deschiși unii altora, lucrând intens pentru construirea unei autentice fraternități, nu numai între comunitățile locale, dar și între persoanele din diversele medii culturale, identități rasiale și etnice, trepte religioase sau politice, statuturi sociale sau economice.

Într-o lume plină de valori pozitive, dar și cu atitudini de ură, ostilitate, extremism, violență și vărsare de sânge (cfr. FT n. 285), îi invităm pe toți să primească apelul Sfântului Părinte pentru un dialog inter-religios ca și pe o cale de a stimula prietenia, pacea, armonia și pentru garantarea libertății religioase, care este un drept fundamental pentru toți credincioșii. Acest dialog ar trebui să fie motivat de o sinceră deschidere spre Adevărul transcendent, a lui Dumnezeu care este Tată a întregii umanități, cu o sinceră «adorare a lui Dumnezeu și iubire pentru aproapele» (cfr. FT n. 282) ca și rezultat final.

Încrezători că Biserica este Mamă, în promovarea dialogului cultural, inter-religios și ecumenic, cerem ca fiecare Biserică locală să fie „o casă cu porțile mereu deschise”, pentru a susține speranța, a construi punți, dărâma ziduri și semăna semințe de împăcare. Imitând-o pe Maria, Maica Domnului, ne angajăm să fim o Biserică care servește, o Biserică deschisă în apărarea și susținerea vieții. În acest scop, misiunea noastră trebuie să continue să fie orientată spre „progresul umanității și a fraternității universale”, dar și pentru a ajuta în construirea unei lumi mai bune, trezind așadar energia spirituală care poate contribui la îmbunătățirea societății. (cfr. FT n. 276-278).

Invităm liderii politici, autoritățile civile și organismele precum Uniunea Africană, Uniunea Europeană și Națiunile Unite, să asigure implementarea practică a legilor și a protocoalelor care sporesc solidaritatea și promovează demnitatea umană. În particular pentru promovarea și apărarea vieții, a familiei, a libertății educative și religioase, dar și a primirii și integrării imigranților, precum și accesul universal la vaccinurile anti-Covid 19.

În calitate de pastori, ne-am angajat din nou pentru o cultură incluzivă și o viziune asupra lumii, care pentru noi creștinii este cea a lui Isus Cristos, unde toți membrii se consideră „unii” și sunt acasă unul cu celălalt și unde, ca familia lui Dumnezeu, nu există nici evreu, nici grec, nici african, nici european (cf. Gal 3: 27-28). Pentru că cultura mântuitoare care vine de la Dumnezeu „depășește toate tradițiile culturale, pentru că toate culturile își găsesc plinătatea de sens în ea” (Documentul Kampala, nr. 141).

În concluzia acestui seminar desfășurat online CCEE-SECAM, dorim să-i mulțumim Sfântului Părinte Papa Francisc pentru Enciclica „Cu toții frați”, sperăm că cele două organisme episcopale continentale, vor continua să studieze și să împărtășească experiențe pentru binele popoarelor noastre, lucrând neobosit pentru a pune capăt prejudiciilor, intoleranței, ostilității și violenței de pretutindeni. Invocăm pacea pentru toate aceste țări care, în Africa, Europa, Mediu Orient și în toată lumea, trăiesc situații de conflict.

Îi încredințăm Fecioarei Maria, Mama Domnului și Mama noastră dar și Sfântului Iosif, angajamentul nostru, precum și cel al preoților, diaconilor și al tuturor credincioșilor, de a ne ruga și promova pacea, solidaritatea și demnitatea umană nu numai în comunitățile noastre dar și în întreaga societate.

Traducere: Eugen Ivuț