„Vă încurajez să duceți lumina Evangheliei la contemporanii noștri și să continuați să luptați ca acești Fericiți, împotriva acestor noi ideologii care apar. Să fiți mărturisitori ai libertății și ai milostivirii..”

(Omilia Papei Francisc, Blaj, Câmpia Libertății, 2 iunie 2019)

Dragi Părinți,

Iubiți credincioși,

 

În data de 2 iunie 2021 se împlinesc doi ani de la vizita istorică a Papei Francisc la Blaj, ocazie cu care pe Câmpia Libertății, Episcopii Martiri greco-catolici au fost declarați Fericiți. Începând cu anul trecut Sărbătoarea Fericiților Episcopi Martiri este trecută în calendarul nostru, în data de 2 iunie ca sărbătoare de poruncă.

Această sărbătoare reprezintă un bun prilej pentru întregul cler al Eparhiei noastre și pentru tot poporul credincios de a se ruga și de a cere mijlocirea Fericiților Episcopi Martiri.

În acest sens vă îndemn dragi Părinți ca miercuri 2 iunie 2021 să oficiați Sfânta Liturghie cu solemnitatea cuvenită.

De asemenea vă invit ca împreună cu bunii noștri credincioși să rostiți la finalul Sfintei Liturghii următoarea rugăciune:

O, Doamne Isuse Cristoase, vin acum în faţa Ta, pentru a dobândi de la Tine – prin mijlocirea fericiţilor episcopi martiri greco-catolici – harul pe care îl doresc: (se spune harul).

Întrucât ei s-au arătat plini de râvnă pentru mântuirea sufletelor, nădăjduiesc ca mijlocirea lor să mă conducă la primirea harului dorit şi, la sfârşitul vieţii mele, la întâlnirea fericită cu Tine în Rai. Exemplul lor de tărie şi de fidelitate să mă întărească în credinţa mea, să mă ajute să fiu şi eu plin de râvnă pentru mântuirea mea şi a aproapelui şi să fiu – asemenea Ţie şi asemenea lor – blând și smerit cu inima.

Fericiţilor episcopi martiri, voi, care aţi fost exemple de credință şi de virtuţi, dobândiţi-mi harul (cutare) pe care îl cer prin mijlocirea voastră. Voi aţi fost oameni ai rugăciunii, înflăcăraţi de iubire pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Curajul vostru îmi întăreşte credinţa, îmi măreşte speranţa şi îmi îmboldeşte dragostea. Prin dobândirea harului pe care îl cer, faceţi ca iubirea lui Cristos să se întărească în mine, pentru ca, îndeplinind pe pământ voinţa lui Dumnezeu, să ajung să mă bucur alături de voi în Patria cea veşnică. Amin.

Tatăl Nostru… Născătoare de Dumnezeu… Mărire Tatălui….

Cerând bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Preacurate și a Fericiților Episcopi Martiri darul milostivirii, rămânem uniți în rugăciune și în comuniune de slujire.

† Virgil BERCEA

                                                                                                    Episcop

***

 

La Catedrala Sfântul Nicolae din Oradea programul de rugăciune va începe în data de 1 iunie 2021, la orele 19.00 când va fi oficiat Acatistul Fericiților Martiri, iar în data de 2 iunie 2021 Sfânta Liturghie arhierească la ora 8.00, alături de clasele terminale ale Liceului Iuliu Maniu.