Preacucernici Părinți,

Iubiți credincioși,

În data de 9 mai 2021, la inițiativa Asociației Œuvre d’Orient din Franța, va avea loc Ziua Internațională a Creștinilor din Orient. Pentru al patrulea an consecutiv această zi de comuniune va uni în rugăciune creștinii din Europa și din întreg Orientul.

 Sfântul Părinte Papa Francisc în luna martie a acestui an vizitând Irakul, pășind plin de credință și speranță pe pământul în care creștinismul își are originile spunea: „Aveți în fața voastră exemplul taților și mamelor voastre în credință, care l-au adorat și l-au lăudat pe Dumnezeu în aceste locuri. Au perseverat cu speranță fermă pe drumul lor pământesc, încrezându-se în Dumnezeu care nu dezamăgește niciodată și care ne susține mereu cu harul său. Marea moștenire spirituală pe care ne-au lăsat-o continuă să trăiască în voi. Îmbrățișați această moștenire! Această moștenire este forța voastră! Acum este momentul de a reconstrui și de a reîncepe, încredințându-se harul lui Dumnezeu, care conduce destinele fiecărui om și ale tuturor popoarelor. Nu sunteți singuri! Întreaga Biserică este aproape de voi, cu rugăciunea și caritatea concretă.”

În acest sens, Episcopia Greco-Catolică de Oradea, împreună cu întreaga Biserică Catolică din Franța va înălța rugăciuni pentru a cere Domnului darul păcii si binecuvântarea Maicii Sfinte pentru comunitățile creștine din Orient.

Astfel, Duminică, 9 mai 2021, preoții vor celebra Sfânta Liturghie la această intenție, iar la finalul celebrării se va rosti rugăciunea de la finalul Paraclisului Maicii Domnului:

O, Doamna mea preabinecuvântată, folositoarea neamului omenesc, scăparea şi mântuirea celor ce aleargă la tine, ştiu, adevărat ştiu, că tare am păcătuit şi te-am mâniat pe tine, Preamilostivă Doamnă, şi pe cel născut cu trup din tine, pe Dumnezeul cel bun; ci am multe chipuri ale acelora care mai înainte de mine au mâniat mila lui cea bună: pe vameşi, pe păcătoase şi pe ceilalţi păcătoşi, cărora s-a dat iertare de păcate pentru părere de rău şi mărturisire. Deci aceste miluite chipuri punându-le înaintea ochilor sufletului meu celui greşit şi spre atât îndurare a lui Dumnezeu cea primită de dânşii uitându-mă, am îndrăznit şi eu păcătosul, a alerga cu pocăinţă la îndurarea ta cea bună, o preamilostivă Doamnă!  să-mi dai o  mână de  ajutor  şi să  ceri de la Fiul tău şi Dumnezeu iertarea păcatelor mele celor grele. Cred şi mărturisesc că acela pe care l-ai născut, Fiul tău este, adevărat Cristos Fiul lui Dumnezeu celui viu, judecătorul viilor şi-al morţilor, care va să răsplătească fiecăruia după faptele lui. Cred iară şi mărturisesc că tu eşti cu adevărat de Dumnezeu Născătoare, izvorul îndurărilor, mângâierea celor ce plâng, căutarea celor pierduţi, puternică şi neîncetată mijlocitoare către Dumnezeu, care iubeşti neamul creştinesc şi stai bună pentru îndreptarea mea. Că nu este cu adevărat alt ajutor şi acoperământ oamenilor afară de tine, o, Doamnă preaîndurată, şi nimeni care a  nădăjduit întru tine nu a fost ruşinat, şi prin tine, îmblânzind pe Dumnezeu, nimenea nu este părăsit. Pentru aceea, rog bunătatea cea nemăsurată, deschide-mi uşile îndurării tale, celui ce am rătăcit şi am căzut în noroiul adâncului. Nu te scârbi de mine întinatul, nu trece cu vederea rugăciunea mea, a păcătosului, nu mă părăsi pe mine ticălosul, pe care întru pierzare dușmanul cel m-a răpit, ci îmblânzeşte pentru mine pe milostivul Dumnezeu, cel ce s-a născut din tine, să ierte păcatele mele şi să mă mântuiască din pierirea mea. Ca şi eu, cu toţi cei ce au dobândit iertare, să cânt şi să preamăresc îndurarea cea nemăsurată a lui Dumnezeu celui născut din tine şi neînfruntată folosinţa ta spre mine în viaţa aceasta şi în veacul cel de veci. Amin.

Cerând bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Preacurate, darul păcii, rămânem uniți în rugăciune și în comuniune de slujire.

       † Virgil BERCEA

                                                                                         Episcop