Expoziția „Imagini ale Patimilor și Învierii Domnului” conține felicitări pe care Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcopul nostru, le-a primit de-a lungul anilor săi de episcopat (din țară și din lumea întreagă) cu prilejul Sărbătorii Învierii Domnului.

Selecția a presupus organizarea expunerii ca un parcurs în istoria artei, de la arta bizantină, a mozaicurilor din Ravena, a manuscriselor medievale, a vitraliilor, arta Renașterii, a barocului și, de ce nu, a imaginilor prelucrate în manieră kitsch. Toate sunt purtătoare a mesajului Învierii. Răstignirea, Învierea, Coborârea de pe Cruce sunt doar câteva din temele prezente în ilustrații. Oul, ca simbol al învierii, al renașterii, îl găsim reprezentat în câteva imagini.

Micile exponate au fost încadrate în geometrii cu semnificație sacră, respectiv simbolul crucii (cel mai totalizant și viu dintre simboluri, concentrând deopotrivă Mântuirea și Patimile Mântuitorului) , al Sfintei Treimi, mandorla (norul luminos al slavei dumnezeiești) sau ogiva gotică (a cărui vârf împunge bolta cerească).

Gândim că prin această expunere prezentăm o parte a unei colecții de data recentă a episcopului nostru, suntem părtași la un mesaj de suflet și retrăim bucuria vizuală a unor reprezentări ale Patimilor și Învierii Domnului nostru Isus Cristos.

Așezate în Catedrală, chiar la intrarea dinspre turn, ele sunt crâmpeie de bucurie spirituală.

Vă invităm să găsiți răgazul de a le privi !