De Sărbătoarea BuneiVestiri, Preasfinția Sa Virgil, episcopul greco-catolic de Oradea a slujit Sfânta Liturghie în casa Surorilor Maicii Domnului din Oradea alături de părinții vicari și alți preoți invitați cu acest prilej.

În cadrul cuvântului de învățătură ierarhul a vorbit despre înființarea Congregației Maicii Domnului în urmă cu 100 de ani prin Înalt Preasfinția Sa Vasile Suciu, mitropolitul Blajului și strădania Preacuvioasei maici Febronia Mureșan.

Congregaţia Surorilor Maicii Domnului este un Institut de viaţă consacrată, de drept pontifical, dedicat vieţii apostolice. Fondată în anul 1921, la Blaj, în cadrul Bisericii Greco-Catolice, de către Mitropolitul Vasile Suciu, Congregaţia continuă să activeze şi astăzi în cadrul aceleiaşi Biserici Greco-Catolice.

Călugăriţele din Congregaţia Surorilor Maicii Domnului îşi trăiesc vocaţia de persoane consacrate, profesând şi trăind voturile călugăreşti în comunităţi, rugându-se şi desfăşurând diferite activităţi, specifice vocaţiei lor, conform carismei şi spiritului Fondatorului.

În cadrul Sfintei Liturghii cele patru surori prezente la Oradea au reînnoit voturile de călugărie prin rugăciunea: Părinte veșnic, Prin Botez m-ai consacrat Ție, iar acum mă chemi să urmez mai de aproape pe Fiul Tău, Isus Cristos, în Biserică, spre mai mare mărirea Ta, împărtășind vocația Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria. Ca răspuns de iubire la chemarea Ta, sub privirea ocrotitoare a Maicii Preacurate, reînnoiesc voturile ascultării, castității și sărăciei și promit că voi rămâne statornică în deprinderea carității față de cei săraci, bolnavi și neînvățați în sânul acestei Congregații a Surorilor Maicii Domnului, conform Constituțiilor ei.”

Au fost deasemenea au fost împlinite condițiile pentru primirea Indulgenței Plenare: căință autentică pentru păcate, Sfânta Spovedanie, Sfânta Împărtășanie și recitarea de rugăciuni după intențiile Sfântului Părinte Papa: Crezul … Tatăl Nostru … Născătoare … Mărire Tatălui …..

Eugen Ivuț