Acum 155 se năștea la Ludos, jud. Sibiu cel mai important pictor transilvănean al secolului XX – Octavian Smigelschi.

Vă invităm sa vizitați Galeria de Artă Românească din cadrul Muzeului Național Brukenthal unde veți putea vedea 3 lucrări semnate de artistul sibian.

Octavian Smigelschi, pe parcursul întregii sale activităţi, a inventat neobosit mijloace care să-i slujească dorinței de expresie; opera lui reprezintă, cu siguranță, experiența tehnică cea mai bogată din istoria picturii noastre. A fost un studios perseverent și cercetător iscoditor al formelor naturale. Încă de la începutul carierei sale își face o manieră din frământarea materiei. O folosește cu multă stângăcie în operele de debut. Dobândeşte însă o adevărată virtuozitate la Budapesta şi pentru lucrările sale este premiat consecutiv cu trei burse în Italia. Apoi în țară impresionează publicul prin operele expuse în cadrul expozițiilor organizate la Sibiu (1890), apoi la Blaj (1903) și din nou la Sibiu (1903). Multă vreme, Smigelschi lucra nu doar cu pensulele, ci și direct cu mâinile, dovadă studiile sale de drapaje și compoziții din ghips.

Octavian Smigelschi a abordat cu succes, în scurta sa viață, o serie de tehnici artistice: acuarela, tempera, uleiul, pastelul, cărbunele, fresca și cimentul colorat – invenție brevetată.

Tematica abordată de Smighelschi este bogată şi diversă, artistul exprimându-se cu plăcere în peisaje (mai ales în perioadade tinereţe), portrete, cu o preferinţă mărturisită în perioada de maturitate pentru compoziţiile cu tematică religioasă, ţărănească şi de inspiraţie simbolistă. El dorea cu ardoare crearea unei noi arte monumentale de un caracter național-românesc, nu numai bisericesc, ci și profan. Opera sa, păstrată în colecţii de muzeu sau colecţii particulare, cuprinde numeroase figuri animaliere, studii de costume și draperii, statuete din argilă, un fel de bozzeti, portrete, autoportrete, chipuri de sfinții ș.a.

Interesul atotcuprinzător al lui Smigelschi pentru natură și talentul de desenator, nu sunt nici unde atât de evidente ca în studiile sale, de natură, animale și copii. Acestea se remarcă prin atmosfera caldă, duioșia reținută, intimitatea redării și cromatica blândă.

Artistul sibian este o personalitate marcantă a

modernismului în peisajul picturii românești. Opera sa este de o incontestabilă originalitate, în cadrul acesteia impunându-se contribuţia pe care a avut-o la afirmarea unei picturi de inspiraţie simbolistă în arta transilvăneană, ciclurile Îngerul morții, Ielele, Cvartetul și Cor de copii fiind subiecte simboliste pe care Octavian Smigelschi le-a prelucrat și nuanțat pe tot parcursul vieții. Unul dintre marile merite ale lui Octavian Smigelschi este acela că a înțeles cât de adânci sunt rădăcinile creației artistice și cât de necesare și de fecunde sunt relațiile ei cu societatea. El a realizat o operă implicată profund și organic în viața societății.

Restituirea integrala a operei sale și a personalității artistului a început în 2012 când Alexandru Constantin Chituță realiza o monumentala expoziție la Sibiu și apoi înființa Asociatia culturala pictor Octavian Smigelschi. Pana în prezent, în perioada 2012-2021 au fost realizate 18 expoziții, 1 conferință la Academia Română și s au tipărit 16 cataloage, și albume.

Expozitia Smigelschi 150, Muzeul Național Brukenthal

https://youtu.be/oozvWu6fca4

Sursa: Asociatia culturala pictor Octavian Smigelschi