Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din Bihor a organizat Ziua Mondială de Rugăciune pentru Femei din anul 2021, pentru femeile creştine din VANUATU care au propus ca tema zilei de rugăciune să se bazeze pe pasajul Biblic după Matei 7,24-27, respectiv “Construim pe o temelie trainică”.

Ziua Mondială de Rugăciune pentru Femeile din VANUATU – stabilită de ONU pentru pentru prima zi de Vineri din luna Martie, respectiv 5 Martie 2021, reuneşte, prin mişcarea modială, o acţiune unită în rugăciune în toate comunităţile locale din întreaga lume.

Preşedinta Forumul Naţional al Femeilor Creştine din România, VINCZE JUDIT, pastor reformat, a transmis invitaţii de participare la acest eveniment cu deosebită importanţă pentru rostirea în comuniune a tuturor membrilor Comunităţilor Cultelor Religioase din Oradea.

Se specifică faptul că situaţia de sănătate din fiecare ţară, fiecare regiune, fiecare oraş şi sat este încă sub impactul pandemiei şi al restricţiilor impuse, pentru a realiza încetinirea transmiterii COVID-19.

Anul acesta, organizatorul evenimentului este Biserica Romano – Catolică *Baratok* din Oradea.

Comunităţile creştine din toate cultele religioase sunt puternice şi se vor mobiliza pentru ca împreună cu celelate confesiuni din întreaga lume, în acelaşi timp, să fie alături de femeile din Vanuatu, pentru ca să se înalţe în rugăciune spre Cerul Dumnezeiesc dorinţele lor şi pentru problemele vitale care necesită soluţii şi susţinere pentru rezolvare din partea tuturor credincioşilor.

Problemele vitale pentru care se roagă femeile din VANUATU sunt:
– Dezvoltarea educaţiei. Accesul în mod egal al băieţilor şi fetelor la educaţia şcolară
– Educaţia şcolară să fie obligatorie, cu calificare în diferite meserii pentru a dobândi aptitudini pentru a găsi loc de muncă
– Reducerea şomajului si asigurarea de locurii de muncă
– Elaborarea unor politici şi programe de susţinere şi dezvoltare a zonelor rurale a producţiei agro-alimentare

Vanuatu este o naţiune din Oceanul Pacific de Sud, formată din aproximativ 80 de insule Port Vila Harbourside, capitala şi centrul economic al naţiunii, se află pe insula Efate. Oraşul găzduieşte Muzeul Naţional Vanuatu, care explorează cultura melanesiană a naţiunii.

Menţionăm că, în acest an, ziua de rugăciune se realizează prin acţiuni, uimitor de ingenioase, de conectare, atât la nivel local, în Biserici, acasă împreună cu familia, în grupuri mici, cu prieteni din diverse confesiuni, respectând instrucţiunile de sănătate corespunzătoare restricţiilor.

În această situaţie, toate femeile din toate confesiunile creştine se alătură momentului si se roagă împreună prin susţinerea preoţilor şi păstorilor din Bisericile Romano Catolice, Bisericile Ortodoxe Române, Bisericile Reformate din Episcopia de pe lânga Piatra Craiului, Biserica Lutherană, Biserica Unitariana, Biserica Penticostală, Bisericile Greco Catolice din Episcopia Unită cu Roma Greco Catolică Oradea.

Cu acestă ocazie, mulţumim pastorilor şi preacucernicilor preoţi care, prin celebrarea Sfintelor Liturghii, au găsit momente de evlavie şi dăruire prin rugăciune pentru problemele femeilor din Vanuatu, astfel: Biserica *Sfântul Dumitru* din Sânmartin – paroh Alexandru Chivari, Biserica *Sfinţii Mihail şi Gavril* din Sântandrei, Biserica *Sfântul Gheorghe* – paroh Eduard Fischer, Biserica *Sfântul Dumitru* din Oradea – paroh Ernest Horvath, Biserica *Sfinţii Trei Ierarhi * Beiuş – paroh Zima Zorel, Biserica *Naştrea Maicii Domnului, Maria Steaua Evanghelizării* din Haieu – paroh Madaraşi Ştefan şi Seminarul Teologic Greco Catolic *Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigore si Ioan* Oradea, rector Pr. Cioba Anton.

Entuziasmul de încurajare privind păstrarea sentimentelor de respect şi bună înţelegere între credincioşi este dorinţa conştientă a celor care rostesc cu credinţă şi evlavie rugăciunile solicitate de femeile din Vanuatu, în condiţiile de respectare a restricţiilor datorate pandemiei.

Se cuvine a transmite cuvinte de felicitări femeilor Vanuatu pentru statutul lor de femeie, dar mai ales pentru dăruirea cu care îşi indeplinesc misunile multiple in întreaga viaţă, ca soţie, ca mamă şi ca muncitoare, îngrijindu-se şi de creşterea şi educarea copiilor familiei, în condiţiile problemelor cu care se confruntă.

Ziua de Rugăciune Mondială a Femeilor dedicată femeilor din Vanuatu este dorinţa rostită în lumea întreaga pentru a primi de la Bunul Dumneazeu, bucuria de a trăi o viaţă fericită, cu sănătate, în pace si bună înţelegere.

MIORIŢA SĂTEANU
Membră în Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din România