În data de 12 februarie 2021 s-a desfășurat o nouă întâlnire între reprezentanții cultelor religioase și cei ai autorităților publice cu atribuții în combaterea răspândirii virusului SARSCoV-2, organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte, în format videoconferință, pe Platforma de Dialog care utilizează tehnologia digitală. Devenită o practică curentă în această perioadă marcată de efectele pandemiei, Platforma de Dialog reprezintă cadrul pentru cooperarea directă și eficientă dintre reprezentanții cultelor religioase din țara noastră și cei ai autorităților publice.

La întâlnire au participat conducători și reprezentanți ai 17 din cele 18 culte religioase recunoscute în România, consilierul prezidențial pentru cultură, culte și minorități naționale Sergiu Nistor; secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Gheorghe Sorescu, președintele Comitetului Naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19, colonel doctor Valeriu Gheorghiţă, secretarul de stat din Ministerul Sănătății și vicepreședintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), doctor Andrei Baciu, și secretarul de stat pentru culte Victor Opaschi.

Principalele teme dezbătute au vizat aspecte de interes privind campania de vaccinare, precum și modalitățile de programare, beneficiile și importanța vaccinării în rândul populației. Totodată, au fost discutate modul în care exercitarea libertății religioase a cetățenilor se poate adapta măsurilor de protecție sanitară, precum și necesitatea reluării dialogului din cadrul Consiliului Consultativ al Cultelor din România.

Reprezentanții cultelor religioase și-au exprimat susținerea pentru procesul de informare a credincioșilor cu privire la campania națională de vaccinare și au apreciat buna colaborare cu domnul colonel doctor Valeriu Gheorghiţă, președintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 și cu Secretariatul de Stat pentru Culte.

Colonel doctor Valeriu Gheorghiţă a răspuns tuturor întrebărilor adresate de participanți, oferind informații detaliate în ceea ce privește campania de vaccinare, asigurându-i pe reprezentanții cultelor de întregul sprijin al comitetului național pe care îl coordonează pentru derularea procesului de vaccinare într-un mediu favorabil și sigur.

În deschiderea întâlnirii, consilierul prezidențial Sergiu Nistor a exprimat aprecierea Administrației Prezidențiale pentru consistența dialogului dintre cultele religioase și autoritățile publice implicate în combaterea pandemiei și organizarea campaniei de vaccinare, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte.

În timpul discuțiilor, secretarul de stat Gheorghe Sorescu a răspuns întrebărilor referitoare la aspectele administrative și de aplicare a prevederilor legale în vigoare incidente domeniului vieții religioase la nivelul autorităților adimistrației publice locale.

În încheiere, secretarul de stat pentru culte Victor Opaschi a prezentat succint Raportul de activitate al instituției pe anul 2020, informând cultele cu privire la implementarea digitalizării complete a principalelor activități ale Secretariatului de Stat pentru Culte. Deasemenea, a apreciat implicarea cultelor în transmiterea informațiilor primite din partea autorităților publice privind campania de vaccinare.

Lista participanților din cadrul cultelor religioase:

Biserica Ortodoxă Română Pr. Ionuț Corduneanu, vicar administrativ patriarhal Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timişoara Pr. Marinco Markov, vicar administrativ Biserica Romano-Catolică Î.P.S. Arhiepiscop și Mitropolit Aurel Percă, președintele Conferinței Episcopilor Catolici din România Pr. Hurgoi Janos, consilier eparhial Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba-Iulia Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică P.S. Episcop Cristian Crișan Arhiepiscopia Bisericii Armene Pr. Radu Holca, vicar administrativ Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România Diac. Tudor Afanasov, consilier eparhial Biserica Reformată din România Pr. Kiss Tibor, consilier eparhial, Eparhia Reformată din Ardeal (Cluj-Napoca) Pr. Farkas Zsolt, consilier eparhial, Eparhia Reformată de Piatra Craiului (Oradea) Biserica Evanghelică C.A. din România 1 Ordinea cultelor este cea menționată în Anexa la Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. 3 Episcop Reinhart Guib Biserica Evanghelică Lutherană din România Protopop Feher Attila, prim-consilier eparhial Biserica Unitariană Maghiară Episcop Bálint Benczédi Ferenc Cultul Creștin Baptist- Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România Pastor Viorel Iuga, președintele Cultului Creștin Baptist – Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România Biserica Creştină după Evanghelie din România Pastor Virgil Achihai, președintele Bisericii Creştine după Evanghelie din România Biserica Evanghelică Română Dina Relu, consilier Prezbiter Florin Ciornea – Biserica Evanghelică Însurăței Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România Pastor Simion Bumbar, secretar general al Cultul Creștin Penticostal Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România Pastor Dragoș Mușat, director Departamentul de Comunicare Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic Președinte Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României din partea Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic Rabin Rafael Shaffer, prim-rabin al Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic. Cultul Musulman Imam Refi Ergun, consilier

Secretariatul de Stat pentru Culte