La 4 ianuarie 1846 apare la Blaj, din iniţiativa şi sub conducerea lui Timotei Cipariu, cleric greco-catolic, publicaţia „Organul luminării„, transformată în timpul revoluţiei de la 1848 în „Organul naţional„. Publicaţia va apărea pînă la 29 septembrie 1848 şi este prima gazetă tipărită în întregime cu caractere latine.

Gazetă bisericească, politică și literară, apărea la Blaj săptămânal, fiind redactată de Timotei Cipariu, ajutat de I.I. Mány și Aron Pumnul. Gazeta urmărea răspândirea de cunoștințe care să meargă la „mintea și inima poporului”, cultivarea dragostei pentru limba strămoșească, dezvoltarea învățământului, recunoașterea drepturilor naționale ale românilor din ardeleni, propagarea ideii de egalitate între toate naționalitățile. Avea un caracter preponderent formativ, iar prin materialele publicate („Icoane Creştinismului”, „Lumea, Omul, Dumnezeu” etc.) se dorea printre altele să formeze un „Îndreptar de morală creştină” pe baze kantiene.

ACC

Sursa: http://www.e-communio.ro/