Se împlinesc 15 ani de când Sfântul Părinte Papa Benedict a ridicat Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, la rangul de Arhiepiscopie Majoră, iar pe Întâistătătorul ei, Preafericitul Printe Lucian Mureșan, la rangul de Arhiepiscop Major.

În comunicatul oficial al Vaticanului, emis la 16 decembrie 2005, se menționa că “ridicarea Bisericii Greco-Catolice Române la rangul de Arhiepiscopie Majoră reconfirmă încrederea Sfântului Scaun într-o comunitate de credință care urmează tradiția dreptului său din perspectiva Bisericilor Orientale. Mitropolie din 1853, Biserica Greco-Catolică Română are de acum un nou statut juridic. Acest lucru implică o responsabilitate sporită în deciziile încredințate în bună parte autorității locale, precum și o conștientizare reînnoită a istoriei recente, care a permis renașterea acestei părți a Poporului lui Dumnezeu după căderea regimului comunist.

Biserica Română Unită cu Roma reluând cursus vieții publice, se adaptează căii de studiu pe care celelalte Biserici Orientale au experimentat-o și consacrat-o în mod solemn în timpul Conciliului Vatican II.

În drum spre Împărăția Cerului, încercările sunt necesare pentru a ajunge la maturitate. Experiența persecuției și a clandestinității, care a persistat până la începutul anilor nouăzeci, este transformată astăzi în vocația pentru slujirea evangheliei din ce în ce mai atentă la autenticitatea propriilor sale valori teologice. Aceasta a fost și voința venerabilului Ioan Paul al II-lea, care a avut întotdeauna la inimă așteptările românilor, insistând cu multă bunăvoință în ultimii ani, mai ales în timpul vizitei sale istorice la București, în mai 1999, cu privire la urgența mărturiei împotriva oricărei lipse de speranță. Răspunsul la acest apel și discernământul formării ultimilor ani au permis evoluția lucrurilor și actuala ridicare.

Noul statut juridic va necesita crearea unor comisii teologice și pastorale ale Sinodului Episcopilor, dezvoltarea patrimoniului teologic, a dreptului particular și elaborarea unui statut care-i va permite Bisericii Române Unite a se reconsidera ca semn al unității. Acesta își va propune să-și revizuiască prezența în conformitate cu o puternică perspectivă spirituală. Astfel, se propune aceasta nu numai pentru a aprofunda  erudita chemare la misiune a noului Papă Benedict al XVI-lea, ci pentru a primi actualitatea uimirii harului care lucrează în prezent, pentru nu se opri asupra trecutului și să privească spre viitor cu prea multe neliniști.

Pe fondul entuziasmului pentru misiune, Arhiepiscopatul Major al Bisericii Greco-Catolice din România este, cu alte cuvinte, celebrarea speranței. Noua generație, care se regenerează din credința strămoșilor săi, este invitată să-și asume responsabilitatea de a vesti Evanghelia în autenticitatea propriei sale tradiții. Nu numai la nivel local, ci dând o mărturie puternică în comuniunea catolică. Celebrată puțin în plan exterior, noua organizare consacră acum calea descoperirii spirituale a comunității aceastei Biserici și-i invită pe românii uniți la un angajament responsabil și încrezător pentru dialogul cu cultura patriei lor și cu Biserica Ortodoxă soră. Pentru o slujire caritabilă mai bună și mai profitabilă”.

Sursa: http://www.e-communio.ro/