”Care este mostenirea pe care ne-o lasa episcopul? Este cea a credintei, a iubirii și a speranței”

spunea Preasfinția Sa, Virgil Bercea în predica liturghiei din dimineața de 8 decembrie, eveniment cu care a început ziua comemorării episcopului Dementriu Radu la 100 de ani de la trecerea la cele veșnice.

În semn de aducere aminte a importantei personalități a marelui arhiereu pentru Eparhia de Oradea, în cadrul zilei comemorative de 8 decembrie, a avut loc în mediul online prezentarea filmului documentar episcop Demetriu Radu realizat de Departamentul Cultural și a monografiei pr. dr. Ciprian Robotin „ O viață în slujba bisericii și națiunii : episcopul dr. Demetriu Radu” .
Au fost prezenți Preasfințiile Lor Virgil Bercea, episcop de Oradea, Claudiu Lucian Pop, episcop al Curiei și Cristian Crișan, episcop auxiliar al Eparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, personalități ale vieții culturale, preoți și credincioși.
După vizionarea documentarului, prezentarea cărții i-a revenit pr. Alexandru Buzalic și prof. Viorel Faur.
”Cartea se ocupă și de alte aspecte ale vieții și mai ales timpului în care episcopul și-a făcut datoria față de neamul său, relevând în esență efortul statornic al unei personalități în direcția autoperfecționării, a integrării sociale, a manifestării ca lider veritabil. De aceea cartea lui Ciprian Robotin, pe lângă faptul că înseamnă o restituire a unui capitol însemnat din istoria noastră, vine și cu un exemplu pilduitor. Ne arată că episcopii noștri, atât cei greco-catolici, cât și cei ortodocși, s-au străduit să conserve elementul românesc în Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș și prin această lucrare a lor, au devenit figuri importante ale trecutului pe care avem datoria să le cunoaștem și aceasta poate fi intermediată numai printr-un efort științific de durată așa cum este cel care a fost prestat de dr. Ciprian Robotin, atât de bine intenționat și devotat ideii de reactualizare a unor pagini pe care le putem considera memorabile și în felul acesta i-a ridicat episcopului Demetriu Radu o nouă statuie” a evidențiat prof. Viorel Faur.

”Cartea părintelui Ciprin Robotin este o lucrare care se încadrează în domeniul istoriei, o istorie pozitivă, academică, așa cum este prezentată după toate normele metodologice și după toate cerințele unei adevărate lucrări care trebuie să aibă caracterul de științific. În afară de prezentarea care urmărește biografia lui Demetriu Radu, subliniază din izvoarele existente și din cercetările pe care autorul le-a făcut de-a lungul timpului, reușește să ne prezinte amănunte atât din perioada de tinerețe, dar mai ales din perioada în care se implică temeinic Demetriu Radu în activitatea pastorală, în slujba bisericii ca preot, primind diferite însărcinări în slujba bisericii, o biserică pe care o slujește trup și suflet cu sfințenie, dedicându-se cu totul și punându-și întregul talent pe care l-a primit de la bunul Dumnezeu în slujba slujirii neamului și a bisericii Române și a Bisericii Universale.”

”Vă recomand ca să citiți cartea părintelui Robotin. O să vă scoată în evidență diferite aspecte interesante și foarte importante, elementele de noutate și mai ales o să vedeți că reprezintă într-un alt fel, tot un film, care cumva completează în amănunte ceea ce am văzut în această formă, artistică, sub forma unui documentar în deschiderea acestei comemorări.”

”Cea mai importantă lecție dată de martirii și mărturisitorii români, începând chiar cu Demetriu Radu, cel care deschide lungul diptic al pomenirilor martirilor bisericii noastre: toți au slujit crezului lor, au slujit lui Dumnezeu, în Cristos Domnul nostru, însuflețiți de același spirit. Greco-catolicii sunt cei care au rămas fideli ideii de unitate, de unire. Au rămas fideli idealului Școlii Ardelene și idealului emanicipării credincioșilor. Martirii sunt cei care consolidează edificiul spiritual al unei omeniri și ei sunt adevărate valori care țin nu numai de o biserică sau alta, ci fac parte din patrimoniul întregii umanități. Prin moartea sa, Demetriu radu deschidea o lungă listă a martirilor și mărturisitorilor secolului XX, e adevărat. Era victimă a resentimentelor care aveau să-și atingă apogeul în regimurile ateiste. Sfârșitul slujirii sale pământești luminează teologia slujirii ecleziale deschizând calea spre teologia martiriului, trăsătură dominantă a Bisericii Române Unite care a rămas fidelă Cuvântului lui Dumnezeu și dorinței Mântuitorului ca toți să fie una, o singură turmă și un singur pastor.” a încheiat prezentarea sa, mai mult din punct de vedere teologic, pr. Alexandru Buzalic .
Părintele Ciprin Robotin, autorul monografiei și invitatul de onoare al serii a răspuns la două întrebări și a mulțumit tuturor celor care au făcut posibilă apariția cărții, fiind astfel încununată munca sa laborioasă de mulți ani.
”În urmă cu șase ani biserica a revenit acasă și de atunci celebrăm lturghia alături de episcop. Astăzi și în toți acești ani, de când am intrat în posesia bisericii, pentru comunitatea din Rădești și nu numai, la 8 decembrie, clopotele sună a jale. Și astăzi a răsunat pe toată Valea Mureșului și chiar am primit foarte multe telefoane, întrebând cine a murit. Da, a murit acum 100 de ani episcopul Demetriu Radu, fiu al satului Rădești” a relatat chiar din casa episcopului, preotul paroh Adrian Bișboacă.
Intervenția Preasfinției Sale Virgil Bercea a fost un îndemn. Acela de a privi la înaintașii noștri și de a le trăi credința.
”Eu sunt convins că episcopul Radu de dincolo de zări a fost prezent și spiritul lui a fost deasupra noastră. A fost un mare model Demetriu Radu în viață și cred că de dincolo de mormânt pentru noi toți rămâne un model. Ceea ce este foarte important, dacă vom ști să privim, cum spune Sfântul Pavel, la înaintașii noștri și urmându-le exemplul, să le trăim credința. Și atunci, cu adevărat, ne împlinim menirea și noi pe acest pământ. ”
După ce a mulțumit tuturor celor implicați în buna realizare a acestui eveniment a mulțumit și municipalității care a realizat cele două statui ale episcopilor Roman Ciorogariu și Demetriu Radu care ”străjuie piața, străjuie Catedrala (una și celalaltă) iar noi trebuie să încercăm să mergem pe urmele lui, ale lor.”
Preasfințitul Claudiu, episcopul Curiei, a ținut să-l felicite pe Preasfințitul Virgil cu ocazia zilei de naștere și de preoție.
Rodica Indig-consilier cultural EGCO