De 1 Decembrie acasă la Iuliu Maniu, părintele Cristian Borz, parohul greco-catolic de Bădăcin a oficiat Slujba de Tedeum la bustul promotorului Unirii, Iuliu Maniu, din curtea casei memoriale. Mai apoi au fost depuse coroane de flori ca veșnică recunoștință pentru înfăptuirea Unirii.

Atunci la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, Iuliu Maniu rostea următoarele cuvinte:

„Dacă privim şirul nesfârşit al suferinţelor grele cari le-a îndurat neamul românesc timp de veacuri, dacă ne aducem aminte de sutele de mii de martiri cari şi-au jertfit viaţa pentru acest neam, precum şi de durerile sufleteşti care sute de ani au amărât viaţa strămoşilor noştri, nu ştim cu ce să mulţumim noi, generaţia de azi, că suntem învredniciţi de soartă să ajungem, tocmai noi ziua sfântă de azi şi, după atâtea suferinţe ale înaintaşilor noştri, tocmai noi să fim împărtăşiţi de o atât de mare înălţare sufletească.”

Eugen Ivuț