În Biserica Catolică, luna noiembrie, conform Tradiţiei, este închinată devoţiunilor pentru sufletele celor răposaţi. În prima zi sunt comemoraţi toţi sfinţii care, „murind pentru ei înşişi şi pentru păcat, încă din timpul vieţii, şi-au luat crucea de fiecare zi şi, după îndemnul lui Isus Cristos – Calea, Adevărul şi Viaţa, L-au urmat, ajungând deja în mărirea cerească, la adevărata fericire şi la viaţa veşnică[1]”. În cea de-a doua zi se face pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi.

Pentru a se prezenta înaintea lui Dumnezeu după moarte, sufletul omului trebuie să fie curat. De aceea „sufletele celor care mor cu păcate uşoare sau nu au ispăşit suficient pe pământ pentru păcatele mari care au fost iertate, se curăţă în purgator pentru a putea intra în paradis[2]”.

Credinţa încercării tuturor sufletelor prin foc a apărut deja în literatura intertestamentară (apocalipsele cu caracter eshatologic). Creştinismul primar a preluat-o, conferindu-i un loc aparte[3]. Sfântul Pavel le scria corintenilor: „de zideşte cineva pe această temelie: aur, argint sau pietre scumpe, lemne, fân, trestie, lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îl va vădi ziua (Domnului). Pentru că în foc se descoperă şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia. Dacă lucrul cuiva pe care l-a zidit va rămâne, va lua plată. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc (1 Cor. 3, 12-15)”.  În cazul purgatoriului nu este vorba de un loc sau un timp, ci mai degrabă de o stare.

La Conciliul de la Trento a fost subliniat rolul, de intercesori, al credincioşilor şi al preoţilor care, prin liturghii şi rugăciuni speciale ajută la purificarea sufletelor.

Luna închinată acestor suflete este marcată în fiecare an şi de Reuniunea Mariană din Zalău prin rugăciuni specifice, recitarea Rozarului, ridicarea parastasului pentru membrele răposate ale Reuniunii şi oferirea de liturghii pentru sufletele din purgator.

Şi în acest an, de la încheierea stării de urgenţă până la perioada de carantină, mai multe membre ale Reuniunii au vizitat mai mulţi bolnavi, au făcut colecte pentru ajutorarea săracilor şi intenţionează să continue aceste acţiuni, în măsura în care va fi posibil şi în preajma sărbătorilor de iarnă.

 

Pr. Ciprian Robotin

[1] Luna Noiembrie: ajutorarea prin rugăciune a celor răposaţi, articol apărut la 1 noiembrie 2013 pe site-ul e-communio. ro

[2] Pr. Ştefan Bortă, Luna Noiembrie – să venim în ajutorul sufletelor din purgatoriu, publicat la 31 octobrie 2011 pe site-ul perlacredinţei wordpress.com

[3] Cristian Bădiliţă, Orthodoxie versus ortodoxie, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, p.  127