REUNIUNEA   MARIANĂ

Purgatoriul este locul de curățire a sufletelor, care în beznă se luptă cu suferința lipsei lui Dumnezeu.

Purtăm în gând suflete dragi, care au fost în preajma noastră, sau suflete necunoscute, care și-ar dori ajutorul nostru. Noi, cei de pe pământ, putem contribui la scurtarea timpului petrecut în Purgatoriu sau la eliberarea lor.

În această lună, noi, membrii  ,,Reuniunii Mariane”, încercăm să  facem un act de mare caritate, silindu-ne să aducem rază de lumină sufletelor din Purgatoriu, acelor suflete  care sunt mai părăsite, pentru care nimeni nu se roagă. Acolo, nu mai pot face nimic pentru ele ca să se salveze, în schimb, se pot ruga pentru noi.

Avem la îndemână frumoase rugăciuni : Rozariul Maicii Domnului, Rozariul în favoarea sufletelor din Purgatoriu, Novenă către Regina Purgatoriului, Litania Lauretană, Litania pentru cei morți, Calea Crucii, Rugăciuni ale Sfintei Brigitta și altele pe care le putem recita.

Să nu neglijăm psalmii, să implorăm deseori pe Domnul:  „Odihna cea veșnică dă-le-o lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace”.

Să nu uităm postul și oferirea suferințelor în favoarea sufletelor din Purgatoriu. Prin suferințele acceptate și oferite, putem câștiga merite, pe când suferințele sufletelor din Purgatoriu servesc doar pentru purificarea de păcat.

Caritatea, acest act dezinteresat, făcut din iubire, ajută sufletele și ne ajută și pe noi.

Biserica celebrează zilnic Sfânta Liturghie, care este cea mai eficientă rugăciune. Isus, din iubire, și-a dat viața pentru mântuirea noastră. Să dăruim și noi din iubirea primită de la El.

Să profităm de atâtea mijloace care ne sunt la îndemână pentru a salva sărmane suflete. Să profităm de timpul care ne mai rămâne aici pe pământ.

Să nu uităm umilința și căința atât de plăcute Domnului.

Fecioara Maria, căreia psalmistul i-a cântat: „ Ascultă, fiică, și vezi, și pleacă urechea Ta, și uită de poporul tău și de casa părintelui tău”,  de la trei ani nu a mai aparținut părinților săi, ci Lui Dumnezeu și lumii întregi. Regina Cerului și a pământului e și Regina Purgatoriului. Sufletele din această închisoare, cu umilință și durere, îi imploră ajutorul.

„Îndurătoare, Mamă Cerească, coboară-ți privirea către sărmanele suflete din Purgatoriu și lasă să picure asupra lor roua binefăcătoare care le ușurează suferința. Unim rugăciunea noastră cu a Ta, pentru a deveni mai puternică, prezint-o, te rugăm, Fiului Tău, supremul Judecător, pentru a elibera sufletele din această dureroasă închisoare. Deschide apoi porțile Raiului pentru ca ele să poată înainta cu umilință,  să-și potolească dorința arzătoare de a vedea Fața Lui Dumnezeu și a-i sluji  cu bucurie și pioșenie o întreagă veșnicie. Amin”.

Silvia Pantiș