Timp de trei zile (8-10 oct.) s-a desfășurat la Oradea și în mediul virtual simpozionul „Eclesiologia azi – sensul unei lumi în criză”, sub egida Școlii Ardelene, organizat de Episcopia Greco-Catolică de Oradea Mare, Departamentul Oradea al Facultății de Teologie Greco-Catolice și de Seminarul Teologic „Sfinții Trei Ierarhi”.

În cuvântul de deschidere, Preasfinția Sa Virgil Bercea a amintit implicarea preoților și credincioșilor pentru o lume a solidarității și a dragostei fraterne în contextul pandemiei și speranța că simpozionul se va desfășura semnul dăruirii, fiecare să fie un dar al lui Dumnezeu pentru celălalt. În prima zi, dl. Wihelm Tauwinkl, conferențiar la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității București a prezentat conferința Stiluri de conducere în Biserică. Între democrație și totalitarism și a fost prezentată cea mai recentă carte a părintelui conferențiar Alexandru Buzalic, Anatomia unei crize (2019-2020). De la mutațiile unei culturi în criză la Biserica de mâine. La simpozion au participat douăzeci și opt de specialiști în teologie, filosofie și istorie dintre care amintim pe pr. prof. Eduardo Moreno Torres, prof. Alberto Castaldini, pr. prof. Roberto Giraldo sau pe pr. prof. Cristian Barta, decanul Facultății de Teologie Greco-Catolică.

Tema a pus în discuție provocările cu care Biserica și oamenii se confruntă deja într-o lume în schimbare, în care idealurile libertății și solidarității își pierd credibilitatea sau sunt neînțelese și răstălmăcite astfel încât duc la servitute și destrămări ale comunităților, o lume în care cresc dezechilibrele sociale, în care Natura nu mai este casa umanității, ci doar o resursă economică, în care tehnologiile pot să-l ajute pe om până la dezumanizarea sa, chiar și actuala pandemie a fost considerată o consecință a dezechilibrelor menționate. Deși nimeni nu poate indica acum o soluție realistă pentru aceste probleme, tonul general a fost optimist, dintotdeauna crizele au fost parte a istoriei oamenilor, iar oamenii au reușit să folosească resursele inepuizabile ale credinței, inteligenței și iubirii pentru a lăsa în urmă suferințele și singurătatea aduse de crize.

Profesor Ionuț Popescu, Directorul Departamentului Facultății de Teologie, Oradea