Reuniunea Mariană

Marii sfinți au avut o evlavie deosebită față de Fecioara Maria. Au scris mult despre meritele sale, au lăudat-o și au preamărit-o. S-au rugat și i s-au încredințat, convinși fiind de puterea pe care o deține, dar și de mila unei adevărate Mame.

Vom reda doar câteva citate din meditațiile lor :

“Sânul Preasfintei Fecioare Maria a devenit calea mântuirii prin nașterea lui Isus și e cu neputință ca cei răi să nu se întoarcă și să nu se mântuiască prin predicile despre Maria.” (Sfântul Anselm)

”Cum ai putea Tu, Maria, să nu-i ajuți pe cei sărmani?  Cine are mai mare nevoie de milă decât cei nenorociți ? “ (Sf. Bernard)

“Știu, o Stăpâna mea, că ești plină de iubire pentru aceia care te iubesc și dragostea Ta nu poate fi întrecută de nimic pe pământ.”( Sf. Petru Damian)

 “O Stăpână, care prin iubirea și  harurile pe care le împarți slugilor tale răpești inimile tuturor, răpește și inima mea plină de amărăciuni, care dorește să Te iubească cu înfocare. Tu, prin frumusețea ta, L-ai silit pe Dumnezeu să Te iubească și să coboare din Cer în sânul Tău, iar eu să trăiesc neiubindu-Te ?”  ( Sfântul Bonaventura)

“Ascultați, o voi care doriți Împărăția lui Dumnezeu, cinstiți-o pe Preasfânta Fecioară Maria și veți dobândi viața și mântuirea veșnică.” (Sfântul Bonaventura)

“Dacă noi ticăloșii am pierdut harul lui Dumnezeu, să încercăm să-l redobândim, dar să-l căutăm prin Maria, căci dacă noi l-am pierdut, Ea l-a aflat.” ( Sfântul Bernand)

“Maica lui Dumnezeu și a noastră, Tu ești cerul în care locuiește Dumnezeu, tronul de unde Domnul împarte toate harurile, roagă-te mereu lui Isus pentru noi pentru ca, prin rugăciunile tale, să putem dobândi iertare în ziua de apoi și slavă nepieritoare în veșnicie.”  ( Sfântul Ioan Gură de Aur).

“Omule, oricine ai fi tu, înțelege odată că în această viață călătorești ca pe o mare plină de primejdii și furtuni și nu pe pământ sigur.  Dacă nu vrei să te scufunzi, nu-ți întoarce ochii de la această Stea, Maria. Privește Steaua, cheam-o pe Maria. În primejdii, în tulburări, în îndoieli, gândește-te la Maria și cheam-o în ajutor. Numele Ei, să-l ai cu încredere în inimă și pe buze. Ori de câte ori te vei închina Ei, nu vei rămâne rușinat. Dacă te va sprijini Ea, nu vei cădea. Dacă te va apăra Ea, nu poate să-ți fie teamă că te vei pierde. Dacă te conduce Ea, te vei mângâia ușor. În sfârșit, dacă Maria îți ia apărarea, cu siguranță vei ajunge în împărăția fericiților.” (Sfântul Bernard).

“Sfântă Marie, nu înceta să ne păzești și, să ne ocrotești, căci după Dumnezeu nu avem altă nădejde în afară de Tine.” ( Sfântul Efrem).

“Dacă Mântuitorul meu, pentru multele mele păcate, m-ar alunga de la  picioarele Lui, eu m-aș arunca la picioarele Maicii Sale, Maria, și nu m-aș urni de acolo până ce nu-mi va fi dobândit iertarea păcatelor. Această Mamă a milei nu cunoaște neîndurarea și nu s-a auzit să fi plecat vreodată nemângâiat cineva din câți au alergat la Ea. De aceea, dacă nu din datorie, cel puțin din milă va stărui pe lângă Fiul său, ca să mă ierte.” (Sfântul Bonaventura).

“O Marie, numele tău cel mare e preavrednic de slavă și cinste. Aceia care îl vor repeta în clipa morții nu trebuie să se teamă de iad, deoarece diavolii, la auzul acestui nume, fug înfricoșați. Mai tare se tem căpeteniile iadului de numele Sfintei Fecioare decât se tem dușmanii de o armată numeroasă pe acest pământ.” ( Sfântul Bonaventura).

“Maică preabinecuvântată, spre slava preasfântului tău nume, atunci când sufletul meu va părăsi lumea aceasta, vino în întâmpinarea lui și ia-l în brațele tale. Nu întârzia, o Marie, să vii să-l mângâi cu prezența ta preadulce. Dobândește-i harul iertării și odihna veșnică. O Marie, mijlocitoarea noastră, Tu trebuie să-i aperi pe evlavioșii Tăi.” (Sf Bonaventura).

Ca marianiști, care o iubim și încercăm să o slujim pe Preacurata Fecioară, prin exemplul acestor mari sfinți, să acționăm cu mai mare râvnă  prin a ne ruga, a o preamări, a-i acorda toată încrederea și prin a o face cunoscută și iubită pe această Mamă bună, binecuvântată de însuși Dumnezeu.

Să nu uităm luna octombrie, lună a Rozariului. Să-i oferim Mamei Cerești multe Rozare, recitate cu credință și iubire. Cu blândul Isus, să ne binecuvânteze Fecioara de Sus!

                                          Silvia Pantiș