București, 14.09.2020

 

Mesaj la începutul noului an şcolar 2020-2021

Tuturor cadrelor didactice, personalului auxiliar şi elevilor din școlile catolice

ale Diecezele romano-catolice şi greco-catolice

 

Stimați Domni Profesori,

Dragi tineri, dragi elevi,

Dragi colaboratori ai şcolilor catolice,

Începem astăzi cu multe emoții, în ciuda multor elemente încă nesigure, un nou an de școlar.

Suntem într-un an deosebit care a cauzat suferințe şi dureri întregii lumi scolastice. În ultimele șase luni aţi fost constrânși să suspendați lecțiile cu prezența fizică şi v-aţi dat seama cât de greu este să faci școală în condiții provizorii, cu distanțare socială, chiar în sistemul on-line, şi în plus cu schimbări de la o zi la alta în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus.

Dar acum este momentul în care, fiecare în rolul său şi cu responsabilitățile proprii, pornim cu toată angajarea noastră pentru a colabora în mod inteligent, activ şi efectiv pentru a ne întoarce la școală, deși cu persistența încă a multor dificultăți pentru activitățile scolastice.

Școala, pentru un popor care vrea să privească la propriul viitor cu încredere şi speranță, este de importanță capitală şi cere înainte de toate multă pasiune pentru misiunea nobilă de formare şi educare a tinerilor.

Părintește vă îndemn pe toți: copii, tineri, pe de o parte, şi adulți, în diversitatea şi specificitatea rolurilor – învățători, profesori, personal auxiliar -, să vă dăruiți cu generozitate şi în mod constant, dispuși să înfruntați şi să depășiți acele dificultăți inevitabile care se prezintă în acest moment deosebit din viața țării noastre, ca de altfel a întregii lumi,

Așa cum ne îndeamnă Papa Francisc, dacă din dificultățile legate de pandemie ieșim cu toții împreună, colaborând cu toții în mod efectiv, vom ieşi mai bine formați, mai ales pe planul maturității umane, bineînțeles şi în cea culturală.

De aceea doresc, tuturor din sfera școlii, în toate componentele sale, un an cu multe realizări, bogat în mulți pași consistenți pe drumul artei dificile sau înălțătoare a formării.

Tuturor elevilor adresez o urare din toată inima de succes frumoase, un an frumos şi rodnic, în ciuda tuturor situaților neprevăzute care vor apărea pe parcursul acestui an.

De asemenea, întregului personal didactic, doresc multă bucurie şi mult ajutor de la Domnul în misiunea pe care sunteți chemați să o îndepliniți într-un context sanitar deosebit.

Începem cu multă încredere acest nou an școlar invocând binecuvântarea Domnului şi ocrotirea deosebită a Preacuratei Fecioare Maria.

Cu binecuvântare arhierească,

† Aurel Percă

Arhiepiscop Mitropolit

Președintele Comisiei pentru învățământ din Conferința Episcopilor