Era într-o zi din luna iunie a anului 1675, când Mântuitorul Isus i-a apărut într-o viziune călugăriţei Margareta Maria Alacoque din Congregația Vizitandinelor (1647-1690), în timp ce se afla în rugăciune și adorație în fața Preasfântului Sacrament. “Priveşte la această inimă care a iubit atât de mult pe oameni încât nu a cruţat nimic şi s-a jertfit cu totul spre a le dovedi dragostea ce le-o port. Iti cer ca prima Vineri de după sărbătoarea Trupului și Sângelui Domnului, să fie instituita o sărbătoare dedicată cinstirii Inimii Mele”.

       Îndemnul lui Isus a prins viață și în comunitatea surorilor din Congregația “Institutul Preasfintei Inimi a lui Isus” fondata de Maria Schinina; așadar, ieri, 19 iunie a fost mare sărbătoare pentru comunitatea catolică din Zalău. Evenimentul organizat de surorile Preasfintei Inimi a lui Isus de la Mănăstirea din Zalău reprezintă pentru catolicii din Zalău un bun prilej de înălțare spirituală. În acest an, organizatorii evenimentului au propus credincioșilor să privească înspre Inima Preasfânta a lui Isus care ne iubește atât de mult, deoarece îndemnul Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea rămâne actual: “Lumea are nevoie mai mult ca oricând de Inima lui Isus”

      Sfânta Liturghie Arhiereasca a fost celebrată de Preasfinția Sa Virgil Bercea, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, care a ținut și un cuvânt de învățătură, împreună cu un sobor numeros de preoți din Zalău, în prezența a numeroși credincioși care au invocat într-o rugăciune, milostivirea izvorâtă din Inima Preasfântă a lui Isus. Salutăm cu bucurie prezenta celor din comunitatea Seminarului Teologic Greco-Catolic “Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea care au răspuns invitației de a participa la Hramul Mănăstirii  Surorilor Preasfintei Inimi a lui Isus.

     În finalul sărbătorii, după Litania Sfintei Inimi a lui Isus, Preasfinția Sa Virgil a binecuvântat cu Preasfântul Sacrament credincioșii prezenți în fața bisericii “Sfânta Familie”.

     Sărbătoarea în cinstea Preasfintei Inimi a lui Isus s-a terminat cu un moment artistic prezentat de copiii de la Grădinița Sfânta Inimă a lui Isus. De remarcat este faptul ca din anul 1997, Institutul călugăresc a deschis un convent la Zalău, unde viețuiesc și se ocupă de educația copiilor din grădiniță cinci surori.

      Comunitatea surorilor “Preasfintei Inimi a lui Isus” din Zalău și-a exprimat recunoștința față de harurile pe care Dumnezeu le revarsă neîncetat asupra tuturor oamenilor, a mulțumit Preasfinției Sale Virgil Bercea pentru ca a înmulțit prin prezenta sa bucuria din inimile noastre.  Isus însuși ne îndeamnă la evlavie față de inima Sa, descrisă în Litania prin care este cinstită cu imagini deosebit de sugestive și pătrunzătoare, precum „locuinţă sfântă a lui Dumnezeu”, „chivotul celui preaînalt”, „casa lui Dumnezeu şi poarta cerului”, „focar arzător al dragostei”, „noianul tuturor virtuţilor”.

„Cinstirea Inimii Preasfinte a lui Isus este, pe de o parte, cultul iubirii cu care Dumnezeu, prin Isus, ne iubește, iar pe de altă parte este exersarea iubirii noastre către Dumnezeu și aproapele nostru. (…) Țelul este să înfăptuim și să perfecționăm acea iubire, care ne obligă lui Dumnezeu și fiecărei persoane. (Papa Pius al XII-lea – Enciclica Inimii lui Isus”).

Mihaela Loredana Gorgan