«În ziua în care se aniversează centenarul naşterii sfântului Ioan Paul al II-lea, cel mai ilustru student al acestei universităţi, se inaugurează la Universitatea „Angelicum”, în cadrul Facultăţii de Filozofie, Institutul de cultură care poartă numele Ioan Paul al II-lea. Aş dori să-mi exprim aprecierea pentru această iniţiativă şi să adresez un salut cordial întregii comunităţi academice şi tuturor celor care s-au reunit în vederea acestui eveniment, în special reprezentanţilor celor două fundaţii poloneze, „Futura Iuventa” şi „Sfântul Nicolae”, care susţin noul Institut.» Astfel scrie papa Francisc la începutul scrisorii adresată luni, 18 mai a.c., rectorului Universităţii Pontificale Sfântul Toma de Aquino (Angelicum), Michał Paluch, din Ordinul Fraţii Predicatori (ordinul dominican).

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

19 mai 2020 – Vatican News.

Evidenţiind că scopul principal al noului Institut este „să reflecte asupra culturii contemporane”, graţie contribuţiei unor eminenţi filosofi şi teologi, papa Francisc a amintit că inspiratorul acestei instituţii de cultură este chiar sfântul Ioan Paul al II-lea, prin „exemplul spiritului său deschis şi contemplativ, pasionat de Dumnezeu şi de om, de creaţie, istorie şi artă”, subliniind: «Diversele experienţe de viaţă, mai ales dramele epocii sale şi suferinţele personale, interpretate în lumina Duhului Sfânt, l-au determinat să dezvolte reflecţia asupra omului şi a rădăcinilor sale culturale cu o profunzime singulară, ca referinţă esenţială pentru fiecare proclamare a Evangheliei».

Evidenţiind necesitatea abordării cu respect a tuturor culturilor, a tuturor concepţiilor ideologice şi a tuturor oamenilor de bună voinţă şi, de asemenea, cu discernământ, cele două atitudini – respect şi discernământ – marcând comportamentul misionar încă din vremea apostolilor,   după cum insista Ioan Paul al II-lea în scrisoarea enciclică „Redemptor hominis”, papa Francisc a subliniat necesitate de a menţine viu acest comportament.

«Sunt foarte bucuros că această iniţiativă se realizează la Universitatea Sfântul Toma de Aquino»  – scrie de asemenea papa Francisc în scrisoarea prilejuită de inaugurarea  Institutului de cultură care poartă numele Ioan Paul al II-lea. «De fapt», continuă, «Angelicum găzduieşte o comunitate academică formată din profesori şi studenţi din întreaga lume şi este un loc potrivit pentru a interpreta provocările importante ale culturilor actuale. Tradiţia Ordinului Dominican, cu rolul important pe care îl are reflecţia raţională asupra credinţei şi a conţinutului acesteia, exprimată într-un mod magistral de Doctorul Angelic (n.n. Sfântul Toma de Aquino), nu poate decât să favorizeze acest proiect, astfel încât să fie caracterizat de curajul adevărului, de libertatea spiritului şi de onestitate intelectuală.»

Autor: A Mărtinaș

Sursa: https://www.vaticannews.va