Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine din  Bihor a organizat în prima vineri din luna martie, rugăciunea anului 2020, pentru femeile creștine din ZIMBABWE care au propus pasajul biblic al Evangheliei după IOAN – 5.2-9 „RIDICĂ-ŢI PATUL ȘI UMBLĂ!”.

          Seara de rugăciune a avut loc în Biserica Greco-Catolica „Schimbarea la Faţă” în mijlocul credincioşilor păstoriţi de părintele protopop Buboi Gavril. Cuvântul de salut a fost adresat  participanţilor de către pastorului reformat VINCZE JUDIT, preşedinta Forumul Naţional al Femeilor Creştine din România care a rostit Rugăciunea de început.

          Preasfinţia Sa Virgil Bercea, episcop al Episcopiei Române Unite cu Roma -Greco Catolice Oradea a deschis seara de rugăciune prin cuvinte de bucurie şi apreciere adresate participanţilor şi a scos în evidenţă importanţa rostirii rugăciunilor, în comuniune, cu reprezenantele cultelor religioase din această zonă. Entuziasmul de încurajare privind păstrarea sentimentelor de respect și bună înţelegere între credincioşii este dorinţa conştientă a celor care sunt întruniţi pentru a rosti cu credinţă şi evlavie rugăciunile solicitate de femeile din Zimbabwe a precizat Preasfinţia Sa Episcop Virgil Bercea. Şi a continuat să transmită cuvinte de felicitări pentru statutul femeilor, pentru dăruirea cu care îşi îndeplinesc misunile multiple în întreaga viaţă, ca soţie, ca mamă și ca salariată, îngrijindu-se și de creşterea și educarea copiilor familiei.

          „Isus suntem cu Tine, Isus suntem în preajma Ta” a fost cântecul propus de femeile din Zimbabwe pentru a începe seara de rugăciune. După intonarea cântecelor specifice, dedicate lui Isus Mântuitorul nostru, care ne-a dăruit viaţa veşnică prin sacrificiul suprem al morţii Sale pe cruce, au urmat rugăciunile credincioaselor, aparţinând diferitelor comunităţi religioase.

          Femeile din Zimbabwe, si-au exprimat printr-o scrisoare suferinţele lor, pentru care solicită rugăciunea creştinilor din întreaga lume. Scrisoarea a fost prezentată concomitent în limba maghiara și limba română.

          Textul  rugăciunilor propuse de către Femeile din Zimbabwe au fost înălţate spre Cer de către credincioasele din partea Bisericii Romano Catolice, din partea Bisericii Greco-Catolice, din partea Bisericii Reformate de pe lânga Piatra Craiului, din partea Bisericii Baptiste Maghiare, din partea Bisericii Unitariene, din partea Episcopiei Ortodoxe, din partea Bisericilor Penticostale şi din partea Comunităţii Evreilor Mesianici.

          A urmat cel mai important moment al serii de rugăciune, respectiv, prezentarea textului biblic al Evangheliei după IOAN – 5.2-9 rostit de părintele Szabo Ervin paroh al Bisericii Romano Catolice „Baratok” şi de părintele protopop Buboi Gavril care a expus prin predică elementele principale ale pasajului Biblic astfel :

  • Să cunoaştem chemarea lui Dumnezeu și planul Său înainte de a pune în aplicare planul nostru personal
  • Dumnezeu trebuie să aibă întâietatea faptelor în viaţa noastră ,,Eu v-am ales pe voi..”
  • Să punem mereu acțiunile noastre în relație cu mijlocirea lui Isus, acesta fiind principiul Carității, caritate înseamnă în primul rând iubire
  • Să nu despărțim acțiunile noastre de intermedierea lui Isus, astfel încât faptele noastre să devină îmbrăcate în har,

          În contextul acestor probleme, femeile din ZIMBABWE  așteaptă: respectarea drepturilor, șanse egale la educație, sănătate și cultură, indiferent de grupul etnic și religios de care aparţin, combaterea violenţei împotriva femeilor și copiilor, printr-o legislație concisă dar care să fie și respectată. Solicită dreptul la munca funcţie de pregătire și reducerea somajului în rândul femeilor. Femeile doresc: încurajarea natalităţii și acordarea normelor de sănătate pentru îngrijirea copiilor bolnavii şi tratament gratuit pentru bolile incurabile – HIV și în special pentru cancerul de sân foarte răspândit în rândul femeilor.

         Participantele Dénes Éva şi Mioriţa Săteanu, au proiectat un filmuleţ despre Zimbabwe și despre femeile care trăiesc în această ţară, pentru care o lume întreagă a rostit rugăciuni cu dorinţa de a primi de la Bunul Dumnezeu, o viaţă fericită cu sănătate și cu bucuria de a trăii în pace și bună înţelegere.

 MIORIŢA SĂTEANU