Ne aflăm în fața unei apariții editoriale așteptate și dorită de către comunitatea noastră greco-catolică nu doar pentru că ne vorbește despre pr. Vicar Gheorghe Țurcaș pe care toți îl iubim și-l prețuim, dar și pentru că sunt pagini din istoria concretă și zbuciumată a unui preot, viața sa, dar și a unei comunități greco-catolice trecute prin toate acele intemperii și greutăți ale anilor ʼ90. Avem în față o carte între filele căreia putem găsi prototipul fiecăruia dintre noi, care adaptat la propria situație și experiență oarecum ne reprezintă.

În cartea de față „Istorie Trăită”, autorul nu doar deapănă amintirile și momentele deosebite ale propriei vieți de la colectivizare până la căderea comunismului, dar și istoria „trăită” a sa și a unei comunități greco-catolice.  Este un document, un prim document al Bisericii Greco-Catolice locale dinainte și mai-ales de după 1989, din orașul Șimleu și din împrejurimi, pentru că aici autorul prezintă pericolele, riscurile, umilirile și asumarea credinței în acele condiții vitrege în multe dintre comunitățile greco-catolice reînființate pe teritoriul Vicariatului Foraneu al Silvaniei, la reactivarea cărora părintele vicar a fost direct implicat, asumându-și, ca mulți dintre Dumneavoastră, multe riscuri și pericole așa cum veți putea citi de exemplu la pagina 134.

Cartea este structurată în douăsprezece capitole

Și un așa zis al treisprezecelea, pp. 185-344, (cca. 160 de pagini) intitulat anexe care conține documente și fotografii inedite, din viața, și activitatea părintelui vicar, cât  și  documente inedite legate de biserica noastră începând din anul 1990 până la pensionare.

O altă categorie o constituie diferitele și multele adrese înaintate către diferite instituții ale statului, locale și centrale, documente prin care părintele împreună cu curatoratul cereau drepturile legale ale bisericii greco-catolice.

Într-un proces verbal din 22 iunie 1990, aflat la pagina 198, se poate citi: „în urma discuțiilor purtate … Se propune ca serviciul divin să se facă în mod alternativ cu biserica ortodoxă, până la soluționarea definitivă a cauzei, în zilele de duminică și sărbători după un program stabilit convenabil ambelor culte”.  Acesta a fost spiritul cu care a pornit Biserica Greco-catolică în anii ’90, dar care de cele mai multe ori a fost distorsionat și prezentat cu totul altfel.

Avem în față o mărturie, evenimente trăite, tocmai de aceia cartea are o valoare majoră, pentru că nu prezintă chestiuni abstracte sau interpretări făcute la birou, ci viața unui om cu seninătatea și furtunile ei.

Citind această carte mi-am dat seama că, cu toate rănile ce i-au fost provocate autorul încearcă să facă o lectură a evenimentelor fără părtinire, fără atac la persoană, dar încercând în același timp să surprindă evenimentele pentru a nu rămâne pradă uitării, și pentru a putea să construim viitorul pe adevăr.

Vă invit nu numai să citiți, ci să oferiți cartea „Istorie Trăită” copiilor Dumneavoastră, pentru că valoarea acestei cărți crește odată cu trecerea anilor. Peste câțiva ani ei vor fi cei mai doritori să cunoască ce a fost cu adevărat comunismul, ce a însemnat trecerea spre democrație, care a fost tumultul anilor ’90, și cum s-a ajuns la ce trăim astăzi și la ce vor trăi ei peste ani, iar cartea de față parcurge toate aceste momente ale istoriei recente, înmănunchiate desigur într-o ”Istorie trăită”.

Pr. Nicolae Bodea