Asociația Generală a Românilor Uniți cu Roma, greco-catolici, a organizat Adunarea Generală a Consiliului Director în zilele de 29 și 30 Noiembrie, la Blaj. Programul celor două zile a început la sediul protopopiatului greco-catolic din Piața Revoluției de la 1848, loc încărcat de istorie, în apropierea Sălii de Sport a Liceului greco-catolic „Sfântul Vasile”, acolo unde – în zilele de 23/24 noiembrie 1929 a avut loc, sub patronajul Mitropolitului Vasile Suciu, ședința de constituire a primei asociații de tip Acțiunea Catolică din Regatul României.

Salutul Preafericirii Sale, Cardinalul Lucian Mureșan, a fost prezentat de Preasfinția Sa Episcopul Claudiu Pop, întărindu-i pe cei prezenți prin cuvintele Sale și transmițându-le că nu trebuie abandonată misiunea pe care laicii o au în Biserică, întrucât aceasta este un corp comun, al mirenilor și clericilor, deopotrivă. 90 de ani sunt importanți, iar evenimentul se cuvine să fie și o meditație asupra fracturii care a afectat bunul mers al Bisericii în anul 1948. Vindecarea unui organism grav rănit se face în timp, recuperarea necesită răbdare și poate că progresele nu se văd imediat – dar ritmul nostru uman este respectat de Dumnezeu, dacă ne vom converti interior.

La rândul său, spiritualul AGRU Național, Mons. Angelo Pop, i-a îndemnat pe cei prezenți să rețină că martiriul este mai plăcut lui Dumnezeu – „nu zidurile și banii” (cf PS Ioan Ploscaru), ci trăirea credinței în Cristos e cea care trebuie urmată, cea care ne preocupă, ca fii ai Bisericii – dacă vrem să fim urmași demni de mai-marii noștri… „Să nu ne mulțumim să îi dăm de exemplu, ci să le urmăm exemplul”

Dintre intervențiile importante ale momentului aniversar, menționăm pe aceea a părintelui profesor Anton Rus care a subliniat importanța faptului că în epoca interbelică, organizarea conferințelor AGRU, pe diferite teme de interes, în marile orașe ale Transilvaniei și în București, a contribuit la ridicarea nivelului de pregătire a greco-catolicilor. Entuziasmul asociațiilor religioase europene pentru edificarea spirituală a mirenilor, după primul război mondial, a fost dublat de efortul instituționalizării acestora, cu tot ceea ce presupune reguli, proceduri, reflexe de bună funcționare în sensul unei plenare exprimări a culturii religioase în apostolatul social.

Despre reînființarea AGRU la începutul anului 1990, au vorbit prof. Alin Tat, prof. Ioan Făgețan și Tudor Dunca, președinte al AGRU București. Au fost pomenite puternicele personalități de seamă din cadrul AGRU și implicarea lor în organizarea activității de reîncreștinare a României – prof. Viorica Lascu, ing. Laurențiu Horia Moisin, prof. Marius Boldor, ing. Marian Boian, John Sâmihăian, prof. Radu Cozărescu, mutați dintre noi la cele veșnice. Pentru aceștia, și pentru toți agriștii care ne-au lăsat prin viața lor adevărul testamentar al iubirii față de Biserică, neam și țară, a fost celebrată sâmbătă, 30 noiembrie, o Sfântă Liturghie și un Parastas, pentru veșnica lor pomenire.

Participarea AGRU în cadrul Acțiunii Catolice din România a fost onorată de prezența, în mijlocul Adunării, a Ancăi Frona – președinte al ACRO și pr. Felix Roca – spiritualul la nivel național al Asociației. S-a stabilit o prezență mai mare, din partea fiecărei Eparhii – la Adunarea Generală ACRO din 23/24 ianuarie 2020. În mod deosebit, am reținut că mirenii sunt co-responsabili, alături de preoți, în acțiunea de evanghelizare a societății. Bogata doctrină socială a Bisericii poate fi de folos la vindecarea societății românești, dacă reușim să îi oferim și să îi traducem în viață conținutul de idei.

Momente deosebite au fost, de asemenea, salutul lui Ion-Andrei Gherasim, președintele Fundației Corneliu Coposu, care a vorbit celor prezenți „Despre credință, adevăr și datorie”, cât și Cuvântul de învățătură al pr. Cristian Langa (asistent spiritual AGRU Cluj și național al sectorului adulți din ACRO) despre „Acțiunea catolică în veacul al IV-lea, în scrierile Sf. Ioan Gură de Aur” – având la bază un comentariu publicat în 1936, semnat de Tit Liviu Chinezu, unul dintre viitorii Fericiți Episcopi Martiri ai Bisericii Unite cu Roma. Actualitatea mesajului Sfântului Ioan Gură de Aur se regăsește, foarte proaspăt, în acest îndemn: „Prin coeziunea mirenilor se nutrește trupul Bisericii. Un membru care ar ține pentru sine tot nutremântul și nu l-ar comunica membrelor vecine, și-ar strica lui însuși, și ar corupe tot restul trupului… de aceea, dacă, fără invidie, vei face să treacă hrana și la alții, vei câștiga folos pentru tine și pentru ei.

Providența divină a rânduit ca în anul în care AGRU a împlinit 90 de ani, Sfântul Părinte Papa Francisc să viziteze România și Blajul, ridicând la cinstea Altarelor pe cei 7 Episcopi Martiri: Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Bălan, Tit Liviu Chinezu, Ioan Suciu, Alexandru Rusu și Iuliu Hossu, iar acest lucru a fost remarcat ca un har divin și de către toți membrii Asociației. Consiliul Director a stabilit ca următoarea Adunare Generală se va ține în Eparhia de Oradea, la o dată ce va fi anunțată din timp, în primăvara anului 2020.

Au consemnat, pentru comitetul director AGRU, Ioana Codrea, secretar, și Călin Diaconu, președinte.