Sâmbătă, 23 noimbrie, a.c., s-a desfăşurat la Facultatea de Teologie a Italiei Centrale din Florenţa, Simpozionul organizat de Comisia culturii şi comunicaţiilor sociale ale Conferinţei episcopale toscane pe tema: <<Umilinţă, Dezinteres, Fericire>>.

La Simpozion au participat peste două sute de participanţi, printre care 18 delegaţii din diecezele de Toscana. Din Dieceza de Livorno a participat o echipă constituită din don Fabio Menicagli, responsabil cu centrul pastoral: Chiara Domenici, directorul Oficiului Comunicaţiilor Sociale; Nicola Sangiacomo directorul Oficiului pentru Pastoraţia Socială şi al Muncii; diaconul Roberto Bargelli, vice director al Oficiului „Caritas” şi subsemnatul, părintele Vasile Orghici din partea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Simpozionul a avut ca titlu, trei cuvinte, <<Umilinţă, Dezinteres şi Fericire>>, cuvinte preluate din discursul ţinut la Firenţe în 2015, de Papa Francisc. Prin urmare, Simpozionul s-a focalizat atenţia în jurul celor trei cuvinte pentru a revizita şi reciti pastoraţia şi stilul vieţii creştine din Toscana în vederea refondării unui nou umanism creştin nu atat la nivel teoretic sau principial, ci mai ales la nivelul dimensiunii concrete, de prezenţă şi mărturisire, de receptare şi împărtăşire cu cei din jurul nostru. Arhiepiscopul de Arezzo, Cortona şi Sansepolcro Ricardo Fontana spunea răspicat: <<Trăim o ”schimbare de epocă” şi toţi câţi iubim Biserica suntem interesaţi de a găsi moduri şi limbaje noi pentru a dialoga cu societatea globalizată din timpul nostru. Papa Francisc la Firenţe în 2015, în timpul celui de al V-lea Congres Naţional, ne a propus ”o schimbare radicală de stil, de dinamică”. Pentru a ne apropia de oameni e nevoie de umilinţă, împărtăşire, însoţire: aproape de familii, de tineri, pentru a-i cunoaşte şi a le asculta problemele. Aduce mai mult rău decît bine Bisericii, bogăţia şi puterea unor oameni cheie din funcţiile Bisericii, decât vulnerabilităţile şi slăbiciunile umane de care nici noi nu suntem scutiţi. Este urgent ca Biserica să găsească un nou stil, un nou limbaj antropologic în misiunea sa apostolică. Enciclica „Evangelii Gaudim” ne poate ilumina în acest sens>>.

Cardinalul Giuseppe Betori, Arhiepiscopul de Florenţa şi Preşedintele Conferinţei Episcopale Toscane, afirma la randul său, necesitatea reîntoarcerii la Evanghelie: <<Drumul ce trebuie să-l reluăm e cel indicat de Conciliul Vatican II, drumul reîntorcerii la Evanghelie, precum sămânţa aruncată în pământul istoriei…precum aluatul intodus în pasta lumii>>.

A urmat vizionarea unui video mesaj al Cardinalului Gualtiero Bassetti: <<A nu fi puternici sau a nu fi prezenţi în agenda celor puternici nu trebuie să ne preocupe – a spus preşedintele CEI – trebuie în schimb să ne preocupe dacă nu avem curajul de a-L urma şi servi pe Cristos sărac şi umilit în viaţa celor pe care sfântul Ioan Paul II îi numea respinşii vieţii şi pe care Papa Francisc ne îndeamnă ai recunoaşte ca pe cei excluşi datorită indiferenţei ce devine regulă de viaţă într-un sistem ce idolatrizează profitul şi consumul>>.

Părintele iezuit Christoph Theobald, profesor de teologie fundamentală şi dogmatică la Centrul „Sevres” din Paris, în Conferinţa pe care a ţinut-o, a subliniat despre Creştinism ca şi „stil şi viziune”. A vorbit despre necesitatea de „a lua în serios Conciliul Vatican II, care recomandă prezenţa pastorală şi misionară al creştinilor în sânul societăţii”. „Dacă, în timpul Conciliului, se vorbea încă de un umanism creştin – azi e cu atât mai actual de a genera un nou umanism creştin, capabil de a convieţui în sânul societăţilor contemporane”. A subliniat strategia Papei Francisc de a forma un nou Leadership in structurile de conducere ale Bisericii, capabil de viziune şi deschidere de drumuri […]. Teologul francez a concluzionat printr-o expresie emblematică: „Locul cel mai important al unei parohii – nu sunt serviciile sau activităţiile sale ci poarta. Care trebuie să fie mereu deschisă”.

A urmat constituirea grupurilor pe diferite laboratoare de lucru: (politica, şcoala, sănătate, muncă, tineri, familia, ecologia, comunicaţie, arte) pentru a reflecta asupra stabilirii priorităţilor actuale ale Bisericii toscane în cultura contemporană.

Subsemnatul părintele Vasile Orghici, a preferat laboratorul de politică. La întrebarea pusă de Moderator: „Care poate fi contribuţia Comunităţilor noastre creştine din punct de vedere, al triologiei: Umilinţă – Dezinteres – Beatitudine, la formarea noului umanism creştin şi participarea la viaţa politică? Răspunsul părintelui Vasile s-a concretizat pe: <<necesitatea preoţilor de a urgenta la formarea constiinţei civice ale credincioşilor în lumina Doctrinei sociale a Bisericii. Lipsa neimplicării creştinilor în viaţa politică generează un abandon al societăţi. Prin urmare, creştinii au responsabilitatea morală de a veghea, de a se ruga şi a interacţiona în mod activ şi dinamic în viaţa socio-politică, economică, juridică, culturală şi spirituală. Binele comun, solidaritatea, dreptatea socială trebuie să fie obiectivul prioritar numărul 1 al creştinilor>>.

După încheierea dezbaterilor interdisciplinare s-a servit prânzul împreună.

Evenimentul a continuat cu un puternic discurs al Preşedintele Parlamentului European David Sassoli:<<Unde nu este criză azi? „Precum Europa, şi Statele Unite, Rusia şi China traversează un moment de criză, de transformare. Europa, însă poate fii un element mondial pentru a regla mecanismele globale care în acest moment în mod frecvent sunt fără reguli”. În mod succesiv a continuat pe ideea culturii creştine care poate avea un rol important: „Bisericile creştine sunt un element important pentru a contribui la susţinerea valorii politice, valoarea unei politici democratice şi în acest caz elaborarea unui proiect european”>>.

Apoi s-a continuat cu vizionarea a trei video, ce conţineau diverse experienţe ecleziale toscane şi care au fost comentate de Adriano Fabris, profesor de Fiozofie morală la Universitatea din Pisa, şi de Basilio Petra, preşedintele Facultăţi de teologie a Italiei Centrale.

La încheierea lucrărilor s-a acordat din partea Conferinţei Episcopale Toscane- Diploma de participare.

Ca mulţumire adusă lui Dumnezeu s-a celebrat Sfânta Liturghie prezidată de Arhiepiscopul de de Arezzo, Cortona şi Sansepolcro Ricardo Fontana

 

Pr. Vasile Orghici