În cadrul Simpozionului Internațional „Școala Ardeleană” prima conferința susținută a fost cea a domnului Ovidiu Ghita, decanul Facultății de Istorie din Cluj. Conferința a  avut titlul: „Semnificațiile unui demers fondator. Universitatea din Cluj acum o sută de ani”.

În continuare prezentăm câteva idei din cadrul conferinței:

Nașterea actualei Universitați „Babeș-Bolyai” ca universitate românească în Cluj a fost rezultatul inițiativei Consiliului Dirigent al Transilvaniei, ca urmare a convingerii că o națiune se afirmă prin cultură și universitatea este cea mai înaltă formă instituțională de viață culturală.

Imediat după război, când tratatul de pace încă nu se semnase, Consiliul Dirigent a avut viziunea unui măreț destin cultural al națiunii române și a aprins entuziasmul mai multor somități ale lumii științifice care s-au alăturat foarte repede acestui proiect, unii părăsind poziții mult mai avantajoase din țări precum Germania sau Franța și, nu mai puțin important, a asigurat mijloacele materiale necesare realizării acestui proiect.

Alături de încrederea în cultură, de principiul valorii în selecția profesorilor și de asigurarea tuturor mijloacelor materiale de către Consiliul Dirigent, Universitatea Daciei Superioare, primul nume al universității românești din Transilvania, a apărut și s-a menținut și dintr-o dezinteresată dragoste de mai bine, așa cum spunea Vasile Pârvan în cursul inaugural (Datoria vieții noastre).