Cu vrerea Tatălui, cu puterea Fiului şi cu lucrarea Sfântului Spirit, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, s-a sfinţit această nouă biserică greco-catolică, cu hramul „Sfântul Anton de Padova” și „Fericiții Episcopi Greco-Catolici martiri”, în binecuvântata zi de 6 Octombrie, Duminica a XX-a după Rusalii, în Anul Domnului 2019. Zi binecuvântată nu numai pentru credincioșii din localitatea Tinca, jud. Bihor ci pentru întreaga Eparhie de Oradea, fapt dovedit prin prezența la eveniment a unui însemnat număr de credincioși, veniți și din depărtare, în ciuda vremii capricioase, pentru a participa și a da sens sărbătorii.

          Arhiereul a fost întâmpinat de soborul de preoți, în frunte cu vicarul general, părintele Mihai Vătămănelu OFMConv., a părintelui protopop de Holod Ioan Tătar, a părintelui paroh de Tinca Mihai Terec, de primarul comunei Tinca, ing. Teodor Coste, de comunitatea Seminarului Teologic din Oradea, care a și animat celebrările liturgice, de fanfara comunității baptiste din localitate, a corului Traian Moșoiu din Oradea și a credincioșilor prezenți.

         Prima parte a evenimentului a fost dedicată Slujbei de consacrare a locașului de cult, urmând apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, celebrată la altarul amenajat pe scena din curtea bisericii. Cele cinci momente principale care constituie ritualul de sfințire a bisericii sunt: procesiunea, sigilarea sfintelor moaște, spălarea și ungerea cu Sfântul și Marele Mir a Sfintei Mese a Altarului, îmbrăcarea Sfintei Mese și ungerea cu Sfântul și Marele Mir a bisericii.

          În timpul Procesiunii în jurul Bisericii, pereții exteriori ai acesteia au fost unși cu Sfântul Mir și stropiți cu apă sfințită. La intrarea în Biserică, precum în noaptea de Paști, arhiereul a făcut ritualul întâlnit și în noaptea de Paști, al celor trei bătăi în ușa bisericii, în urma căruia a intrat în biserică. Acest lucru reprezintă intrarea lui Cristos Regele și luarea în stăpânire a clădirii prin înfrângerea puterii diavolului.

         Momentul următor s-a desfășurat în Sfântul Altar. Acolo, după ce a fost semnat și ștampilat de către arhiereu, Hrisovul bisericii a fost introdus în Sfânta Masă, împreună cu moaștele Fericitului episcop martir Iuliu Cardinal Hossu, ale Fericitului episcop martir Valeriu Traian Frențiu, ale Fericitului episcop martir Ioan Bălan și ale Fericitului episcop martir Vasile Aftenie. Cu ocazia consacrării bisericii din Tinca au fost primite din partea Fraților Minori Conventuali ai Provinciei italiene a Sfântului Anton de Padova  moaștele Sfântului Anton de Padova, spre a fi venerate de către credincioșii creștini.

             A urmat apoi sigilarea Sfintei Mese în care au fost introduse Hrisovul și sfintele moaște și spălarea acesteia cu apă și săpun apoi cu apă de trandafir. Acest ritual mai este numit și botezul mesei altarului care este curățată prin spălare și sfințită prin harul Sfântului Spirit, la fel ca la botez. După ce masa a fost ștearsă și uscată, episcopul a uns-o cu Sfântul Mir, care a fost împrăștiat pe toată suprafața ei. S-au pus imaginile celor patru evangheliști în cele patru colțuri ale mesei iar apoi s-a așezat un acoperământ alb care s-a îmbibat cu Sfântul Mir. Acest veștmânt reprezintă giulgiul de înmormântare al Domnului și va rămâne pe Masa Sfântului Altar atâta timp cât va exista biserica. Peste acesta au fost puse alte acoperăminte ornate precum și obiectele sfințite necesare celebrării sfintelor taine: antimisul, Sfânta Evenghelie, crucea, tabernacolul, sfeșnicele, și altele.

            Momentul final al ritualului de consacrare a bisericii a fost ungerea pe interior a pereților acesteia cu Sfântul și marele Mir și stropirea cu apă sfințită. Același lucru a fost făcut și asupra iconostasului și a picturi murale.

            Încheiată slujba de sfințire a bisericii, arhiereul împreună cu preoții au ieșit din biserică în procesiune și s-au îndreptat spre altarul instalat în curtea bisericii pentru celebrarea Sfintei Liturghii. La finalul acesteia, părintele paroh de Tinca, Mihai Terec a primit Crucea pectorală pentru merite deosebite în parohia pe care o păstorește. Au luat apoi cuvântul primarul comunei Tinca care a adus mulțumiri Preasfințitului Virgil pentru prezență și pentru susținerea credincioșilor și a comunității pe care o cârmuiește. Părintele paroh a adus mulțumirile cuvenite celor care s-au implicat în organizarea evenimentului și în special în construcția bisericii.

            Cu această ocazie, PS Virgil a acordat mai multe distincții. Mai mulți laici implicați în activitatea eclezială au primit Diploma Omagială „Fericiții Episcopi greco-catolici martiri” iar alții, cu merite deosebite, au primit Crucea Eparhială pentru laici.

            La final, înainte de comuniunea de la agapa frățească oferită de comunitatea din Tinca, cei prezenți s-au bucurat de frumoase momente muzicale susținute de fanfara comunității baptiste și de Corul Traian Moșoiu.

Extras din Hrisov:

Parohia Greco-Catolică din Tinca a fost înființată în anul 1901 de către Pr. Iosif Baba. Sfintele Taine s-au celebrat într-o capelă pană în anul 1948, când Biserica Greco-Catolică din România a fost suprimată de regimul comunist. A fost reînființată în anul 1998 de către Pc. Părinte Iulian Terec. În anul 2012, PS Virgil Bercea împreună cu Pc. părinte paroh Mihai Terec, văzând râvna credincioșilor și dorința lor de a „merge la biserică” și în același timp, văzând implicarea lor în viața parohiei, au decis construirea unei biserici care să poată răspunde nevoilor parohiei din Tinca. În acest sens, din partea Primăriei Comunei Tinca, în anul 2013 s-a primit în dar terenul pe care s-a construit biserica. Acesta a fost sfințit de către Pc. părinte protopop Gheorghe Seica și un sobor de preoți în data de 18 octombrie 2015.

Proiectarea s-a făcut de către Dl. arhitect Radu Urda, lucrările de construcție a Bisericii realizându-se între anii 2015-2019.

Iconostasul a fost realizat de către Dl. Doru Vlaș din Arad, iar icoanele acestuia și picturile murale au fost realizate de către Sorin și Iulian Hossu, din localitatea Cociuba Mare, jud. Bihor.

Aducem laudă și mulțumire Bunului și Milostivului Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să-I înălţăm această Sfântă Biserică şi îl rugăm să-şi reverse binecuvântarea Sa peste toţi cei care au fost alături de noi, cu gândul, cu rugăciunea şi cu fapta, încurajându-ne şi ajutându-ne în lucrarea noastră.

Pe ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte biserici să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa cea Cerească, întotdeauna acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.

Ad Maiorem Dei Gloriam!